National TU Dnipro Polytechnic — Compliance with the Time
            Посади випусників кафедри менеджменту виробничої сфери

Випускники кафедри можуть працювати на промислових підприємствах різних галузей, а також на підприємствах, які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність, на таких посадах:


БАКАЛАВР менеджер (управитель) з персоналу, з логістики, із зовнішньоекономічної діяльності, з постачання, із збуту, з маркетингу, з транспортно-експедиторської діяльності, з адміністративної діяльності, з реклами, із зв'язків з громадськістю

СПЕЦІАЛІСТ «Менеджмент організацій» Посада бакалавра та додатково:
 • заступник керівника підприємства, начальник відділу логістики; підготовки кадрів або соціального розвитку, бюро організації праці та зарплати цеху
 • менеджер з персоналу; з адміністративної діяльності; з PR
 • головний диспетчер на транспорті, складському господарстві
 • викладач професійного навчально-виховного закладу тощо
 • «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» Посада бакалавра та додатково:
 • начальник вантажного або митного складу
 • завідувач агенства з іноземного туризму
 • головний адміністратор, інспектор
 • завідувач консультації, секретаріату, канцелярії
 • директор з економіки
 • начальник відділу збуту (маркетингу), комерційного відділу
 • начальник лабораторії, сектора (науково-дослідного та ін.) тощо

 • МАГІСТР «Менеджмент організацій» Посада спеціаліста та додатково:
 • викладач (асистент) вищого навчального закладу
 • молодший науковий співробітник з методів навчання, ефективності підприємства, раціоналізації виробництва
 • методист з економічної освіти
 • економічний радник або консультант з економічних питань тощо
 • «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» Посада спеціаліста та додатково:
 • заступник начальника відділу зовнішньої кооперації, відділу МТП
 • менеджер із зовнішньоекономічних зв’язків, з персоналу, з постачання, зі збуту
 • економіст з МТЗ, з договірних та претензійних робіт
 • асистент, викладач ВНЗ або професійного навчально-виховного закладу
 • молодший науковий співробітник тощо
 • «Менеджмент інноваційної діяльності» Посада спеціаліста та додатково:
 • менеджер проектів у сфері матеріального (нематеріального) виробництва
 • менеджер у сфері надходження інформації, у сфері досліджень і розробок
 • менеджер інноваційної діяльності, інноваційних проектів, комерціалізації інтелектуальної власності
 • менеджер з дослідження ринку, з питань комерційної діяльності та управління
 • фахівець зі стандартизації, сертифікації та якості
 • експерт з питань інтелектуальності власності
 • науковий співробітник
 • викладач ВНЗ тощо

 • Більш докладніше ознайомитись з майбутньою спеціальністю та кафедрою менеджменту виробничої сфери Національного гірничого університету можна за допомогою презентації.

  © 2006-2019 Інформація про сайт