Національний гірничий університет — відповідність Часу
            Бібліотека кафедри менеджменту виробничої сфери
Дисципліна - Менеджмент


Тема 1 - Методологічні основи менеджменту

Тема 2 - Історія розвитку менеджменту

Тема 3 - Закони, закономірності та принципи менеджменту

Тема 4 - Процес управління

Тема 5 - Планування як загальна функція менеджменту

Тема 6 - Організування як загальна функція менеджменту

Тема 7 - Функція мотивування як загальна функція менеджменту

Тема 8 - Регулювання та контролювання як загальні функції контролю

Тема 9 - Інформація та комунікація у менеджменті

Тема 10 - Керівництво та лідерство© 2006-2018 НГУ Інформація про сайт