Dnipro University of Technology — Compliance with the Time
            Новини кафедри та університету
08.04.2013

Акредитація НГУ за ІV рівнем


У 2012-2013 навчальному році було заплановано провести процедуру акредитації для 11 напрямів підготовки та 19 спеціальностей нашого університету (48 акредитаційних справ) та акредитацію Державного ВНЗ «НГУ» за ІV рівнем:

1. 6.030504 Економіка підприємства

2. 6.030508 Фінанси і кредит

3. 6.030601 Менеджмент

4. 6.040103 Геологія

5. 6.050201 Системна інженерія

6. 6.050202 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

7. 6.050301 Гірництво

8. 6.050303 Переробка корисних копалин

9. 6.050502 Інженерна механіка

10. 6.050503 Машинобудування

11. 6.050701 Електротехніка та електротехнології

12. 7.03050401 Економіка підприємства (за видами економічної діяльності)

13. 8.03050401 Економіка підприємства (за видами економічної діяльності)

14. 7.03050801 Фінанси і кредит ( за спеціалізованими програмами)

15. 8.03050801 Фінанси і кредит ( за спеціалізованими програмами)

16. 7.03060101 Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)

17. 8.03060101 Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)

18. 7.03060104 Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

19. 8.03060104 Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

20. 7.04010301 Геологія

21. 8.04010301 Геологія

22. 7.04010302 Гідрогеологія

23. 8.04010302 Гідрогеологія

24. 7.04010303 Геофізика

25. 8.04010303 Геофізика

26. 7.05020101 Комп’ютеризовані системи управління та автоматика

27. 8.05020101 Комп’ютеризовані системи управління та автоматика

28. 7.05020201 Автоматизоване управління технологічними процесами

29. 8.05020201 Автоматизоване управління технологічними процесами

30. 7.05030101 Розробка родовищ та видобування корисних копалин (за способами видобування)

31. 8.05030101 Розробка родовищ та видобування корисних копалин (за способами видобування)

32. 7.05030102 Шахтне і підземне будівництво

33. 8.05030102 Шахтне і підземне будівництво

34. 7.05030103 Буріння свердловин

35. 8.05030103 Буріння свердловин

36. 7.05030104 Маркщейдерська справа

37. 8.05030104 Маркщейдерська справа

38. 7.05030301 Збагачення корисних копалин

39. 8.05030301 Збагачення корисних копалин

40. 7.05050201 Технології машинобудування

41. 8.05050201 Технології машинобудування

42. 7.05070103 Електротехнічні системи електроспоживання (за видами)

43. 8.05070103 Електротехнічні системи електроспоживання (за видами)

44. 7.05070108 Енергетичний менеджмент

45. 8.05070108 Енергетичний менеджмент

46. 7.05070204 Електромеханічні системи автоматизації та електропривод

47. 8.05070204 Електромеханічні системи автоматизації та електропривод

48. 8.18010018 Адміністративний менеджмент

До цієї події колектив готувався не водночас, а починаючи з 2011 року. Адміністрацією університету проводились семінари, було створено робочі групи, постійно контролювався хід виконання запланованих заходів.

Ускладненням на шляху підготовки до акредитації було прийняття та впровадження декількох нових наказів по Департаменту наукової діяльності та ліцензування Міністерства освіти і науки України, а саме:

ПОСТАНОВА Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2011 р. N 1124 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 р. N 978 і від 8 серпня 2007 р. N 1019»

Наказ МОНМС № 1377 від 29.11.2011 “Про внесення змін до наказу МОН України від 24.12.2003 № 847 (Ліцензійні умови надання освітніх послуг у сфері вищої освіти)

Наказ МОНМС № 689 від13.06.2012 «Про затвердження Державних вимог до акредитації напряму підготовки, спеціальності та вищого навчального закладу»

Наказ МОНМС України № 1021 від 17 вересня 2012 року«Про затвердження примірних зразків документів, що додаються до заяв, для проведення ліцензування освітніх послуг у сфері дошкільної, загальної середньої, позашкільної,професійно-технічної та вищої освіти»

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 17 вересня 2012 року № 1022 «Про затвердження форм заяв про проведення ліцензування освітніх послуг»

Тобто, постійно потрібно було проводити консультації та корегувати акредитаційні справи.

Для багатьох спеціальностей потрібно було також переглянути та затвердити галузеві стандарти на рівні науково-методичних комісій та структурних підрозділів МОН України.

Слід зазначити, що поза увагою не залишали ми і свої структурні підрозділи, а саме:

Марганецький коледж Державного вищого навчального закладу

«Національний гірничий університет» - акредитація 4-х спеціальностей та ліцензування підготовчих курсів

1. 5.05030102 Підземна розробка корисних копалин

2. 5.05030103 Експлуатація та ремонт гірничого електромеханічного обладнання та автоматичних пристроїв

3. 5.07010102 Організація перевезень і управління на автотранспорті

4. 5.07010602 Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів

Павлоградський технікум Державного вищого навчального закладу

«Національний гірничий університет» - 2 спеціальності

1. 5.05030102 Підземна розробка корисних копалин

2. 5.05030103 Експлуатація та ремонт гірничого електромеханічного обладнання та автоматичних пристроїв

Докучаєвський гірничий технікум Державного вищого навчального закладу

“Національний гірничий університет” – 1 спеціальність та ліцензування підготовчих курсів

1. 5.07010102 Організація перевезень і управління на автотранспорті

Автотранспортний технікум Державного вищого навчального закладу

“Національний гірничий університет” – 2 спеціальності та та ліцензування підготовчих курсів

А найголовніше, що Державний ВНЗ «НГУ» пройшов акредитацію за IV рівнем без проведення акредитаційної експертизи!

В останніх наказах Міністерства були визначені особливі вимоги для ВНЗ IV рівня:

«Державні вимоги до акредитації вищого навчального закладу

1.1. Виконання вимог законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України, та інших нормативно-правових актів у галузі освіти.

1.2. Для вищих навчальних закладів, які здійснюють підготовку (перепідготовку) фахівців за спеціальностями одного напряму підготовки, – наявність акредитації усіх ліцензованих спеціальностей за рівнем, не нижчим за заявлений рівень акредитації вищого навчального закладу.

Для вищих навчальних закладів, які здійснюють підготовку (перепідготовку) фахівців за спеціальностями різних напрямів підготовки, – наявність акредитації не менше двох третин усіх ліцензованих спеціальностей за рівнем, не нижчим за заявлений рівень акредитації вищого навчального закладу.

1.3. Провадження освітньої діяльності за ліцензованими напрямами підготовки, спеціальностями в межах ліцензованих обсягів прийому для всіх напрямів підготовки, спеціальностей протягом усього строку дії ліцензії (при першій акредитації вищого навчального закладу – з дати отримання ліцензії, при черговій акредитації вищого навчального закладу – з дати прийняття попереднього рішення про акредитацію).

1.4. Дотримання Ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері вищої освіти для всіх напрямів підготовки, спеціальностей та цих Державних вимог протягом усього строку дії ліцензії (при першій акредитації вищого навчального закладу – з дати отримання ліцензії, при черговій акредитації вищого навчального закладу – з дати прийняття попереднього рішення про акредитацію).

1.5. При акредитації вищого навчального закладу за IV рівнем акредитації додатковими вимогами є:

рівень показників діяльності аспірантури або докторантури вищого навчального закладу не нижчий від середнього для даної галузевої групи або типу вищого навчального закладу.

видання підручників (навчальних посібників) з грифом МОНмолодьспорту України або монографій за останні 5 років не менше ніж п’ять відсотків загальної кількості науково-педагогічних працівників вищого навчального закладу, які працюють у ньому за основним місцем роботи.»

(Наказ МОНМС № 689 від13.06.2012 «Про затвердження Державних вимог до акредитації напряму підготовки, спеціальності та вищого навчального закладу»)

Гідна підготовка, злагоджена робота колективу, постійний ректорський контроль зумовили успіх акредитаційної кампанії 2012-2013 навчального року.

На майбутні 10 років ми забезпечили більш-менш сталий спокій в цій роботі, але знову будуть зміни у Законі про вищу освіту (який нам обіцяють вже декілька років). Тому якісна освітня і наукова діяльність колективу нашого славетного університету має бути завжди на висоті і в міжакредитаційний період.

Світлана Свіжевська,

начальник відділу ліцензування та акредитації НГУ


До списку© 2006-2020 Інформація про сайт