Dnipro University of Technology — Compliance with the Time
            Новини кафедри та університету
29.04.2013

НГУ й МДГУ планують відкриття Євразійського гірничого університету

З 23 до 25 квітня 2013 року в НГУ перебувала делегація Московського державного гірничого університету (МДГУ, Росія) у складі Олександра Любимовича Іваннікова, декана з міжнародних зв’язків і Юрія Єгоровича Бабичева, завідувача кафедри електротехніки та інформаційних технологій. Гості прибули за попередніми домовленостями та на запрошення до участі в обговоренні спільного проекту.

Делегація зустрілася з керівництвом НГУ в особі першого проректора професора П.І. Пілова для розгляду питань щодо створення Євразійського гірничого університету. В першу чергу відбулося обговорення організаційних питань про створення цієї міжнародної структури. В план обговорення також були включені пункти про визначення структури ЄГУ, учасників і координаторів і програми спільних дій зі створення ЄГУ.

Проект

РОБОЧА ПРОГРАМА НА 2013 РІК

За угодою між ДВНЗ НГУ (м. Дніпропетровськ, Україна) і ФДБОУ ВПО «МДГУ» (м. Москва, РФ)

Про ВСТАНОВЛЕННЯ ПРЯМИХ ЗВ'ЯЗКІВ В ГАЛУЗІ ПІДГОТОВКИ ІНЖЕНЕРНИХ КАДРІВ І НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

1. Для більш повного використання наукового і педагогічного потенціалу вузів гірничого профілю створити робочу групу (до 31 травня) для розробки до 30 вересня 2013 р. концепції і статуту Євразійського гірничого університету.

2. Взяти участь у роботі наукових конференцій «Форум гірників-2013» (НГУ) і «Тиждень гірника-2014» (МДГУ).

3. Протягом року продовжити роботу з обміну стандартами вищої освіти, досвідом впровадження Європейської кредитно-трансферної системи, досвідом рейтингування вищих навчальних закладів, навчальними планами, методичними матеріалами за основними спеціальностями.

4. Провести стажування 4-5 викладачів з НГУ в МДГУ (на факультеті перепідготовки кадрів) і 4-5 викладачів з МДГУ в НГУ (Центр інженерно-педагогічної підготовки) з викладанням (лекції майстер-клас).

5. У період з середини травня до кінця вересня провести на базі практики НГУ (Крим, Україна) двотижневу навчальну геологічну практику для 45-50 студентів МДГУ.

6. З метою відпрацювання механізму реалізації включеного навчання в експериментальному по-рядку організувати у вересні – грудні 2013 р. включене навчання за 2-3 гірничими спеціальностями (спеціалізаціями, магістерськими програмами) 5-10 студентів з обох сторон. Організувати робочу групу у складі 6-8 чоловік (з двох сторін) і до 31 серпня 2013 р. вирішити наступні завдання:

• Погоджувати перелік дисциплін включеного навчання, що підлягає засвоєнню, його структури, трудомісткості і змісту (до 31 травня 2013 р.);

• Погоджувати педагогічні вимірювальні матеріали поточної і проміжної атестації студентів за засвоюваними дисциплінами (до 30 червня 2013 р.);

• Розробити до 31 серпня 2013 р. і реалізувати в період вересень-грудень 2013 р. спільні робочі навчальні плани на один осінній семестр за індивідуальними траєкторіями навчання для включеного навчання студентів.

7. В робочому порядку почати підготовку спільних Основних освітніх програм (ООП) за двома-трьома основними спеціальностями (спеціалізаціями, магістерськими програмами);

а. Створити спільну робочу групу для виконання робіт в оперативному режимі (електронна пошта, Skype, телеконференції тощо, квітень 2013 р.);

b. Виконати аналіз нормативних і законодавчих документів для формулювання концепції і цілей спільних ООП (травень 2013 р.);

с. Підготувати вимоги до результатів освоєння спільних ООП на базі Освітніх стандартів обох країн за кожною спеціальністю (спеціалізацією, магістерськими програмами) (вересень 2013 р.);

d. Визначити структуру і вміст загальної частини спільних ООП (жовтень 2013 р.);

e. Розробити першу редакцію навчального плану за кожною спеціальністю (спеціалі-зацією, магістерськими програмами) (грудень 2013 р.)

8. Почати підготовку до акредитації спільних ООП зарубіжними акредитаційними агентствами двох країн:

а. Виконати аналіз акредитаційних показників, які застосовуються до ООП в обох країнах (червень 2013 р.);

b. Визначити спеціальність (спеціалізацію, магістерські програми) для пілотного проекту акредитації (червень 2013 р.);

с. Створити робочу групу із співробітників Навчально-методичного управління (відділу) і представників зацікавлених кафедр обох країн для розробки пакету документів;

• Визначити склад (перелік) пакету документів

• Визначити склад (перелік) пакету документів для зарубіжної акредитації (вересень 2013 р.);

• Скласти перспективний план і прийняти оперативний план (до кінця року) з підготовки пакету документів (вересень 2013 р.);

• Координувати виконання робіт за оперативним планом (до кінця року).

9. З 01 червня 2013 р. регулярно обмінюватися актуальним і відкритим для обох сторін контентом (електронні освітні ресурси, джерела наукової інформації і наукових даних, науково-методична інформація) сайтів НГУ і МГГУ, розмістити на сайтах прямі і перехресні посилання до контенту обох вузів.

10. Організувати міжвузівську (НГУ-МДГУ) студентську web-конференцію в осінньому семестрі 2013/14 н.р.

11. У жовтні-листопаді 2013 р. провести пробні web-лекції (майстер-клас) з окремих дисциплін в on line-режимі для студентів гірничих спеціальностей (спеціалізацій).

12. Створити редакційну колегію (авторський колектив) для спільної підготовки бібліотеки гірничого інженера (жовтень-листопад 2013 р.)

13. Скласти список підручників, які мають бути видані спільно, і навчальних посібників суміжними кафедрами обох вузів (до 30 червня).

14. Створити робочу групу (до 31 травня) для розробки до 30 вересня 2013 р. концепції цільової комплексної підготовки фахівців для гірничо-промислових регіонів за декількома спеціальностями (спеціалізаціями, магістерськими програмами).

15. Створити робочу групу (до 31 травня) для розробки до 30 вересня 2013 р. Концепції нових гірничих спеціальностей, зокрема «Ресурсний менеджмент».

16. Публікація наукових статей у виданнях університетів-партнерів.

17. Подавати спільні заявки на європейські освітні і наукові проекти.

18. У січні 2014 р. провести в МДГУ спільний семінар за підсумками виконання робочої програми на 2013 р.

Прийнята на спільному семінарі 23-24 квітня 2013 р. (НГУ, м. Дніпропетровськ, Україна) 


До списку© 2006-2020 Інформація про сайт