Dnipro University of Technology — Compliance with the Time
            Бібліотека кафедри менеджменту виробничої сфери
Дисципліна - Міжнародний менеджмент
Змістовний модуль 2. Фінансовий менеджмент міжнародних фірм
Тема 2. Лізинг, факторинг та форфейтинг як способи фінансування зовнішньоекономічної діяльності фірм
© 2006-2020 Інформація про сайт