Dnipro University of Technology — Compliance with the Time
            Бібліотека кафедри менеджменту виробничої сфери
Дисципліна - Міжнародний менеджмент
Змістовний модуль 3. Стратегічне планування розвитку ТНК
Тема 1. Стратегічне планування у міжнародній фірмі
© 2006-2020 Інформація про сайт