Dnipro University of Technology — Compliance with the Time

Навчальний процес на кафедрі менеджменту виробничої сфери забезпечують: 40 викладачів, у тому числі: академік НАН України, д.е.н., професор, директор Інституту економіки промисловості НАН України Амоша О.І.; 3 професора, 17 доцентів, 2 старших викладачі та 17 асистентів.
Колектив кафедри забезпечує якісне викладання дисциплін управлінського та міжнародних блоків для всіх спеціальностей напряму «Менеджмент і адміністрування».

Студенти спеціальностей «Менеджмент організацій» та «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» поглиблено вивчають менеджмент, міжнародну економіку, економіку підприємства, стратегічне планування та управління, митне регулювання, керівництво персоналом, інновації, контролінг, страхування, стратегію підприємства, інвестиції, зовнішньо-економічну діяльність, митне регулювання, ділову іноземну мову та ін.

В процесі підготовки студенти спеціальності «Менеджмент інноваційної діяльності» вивчають інноваційний менеджмент, логістичну підтримку інноваційної діяльності, інфраструктуру інноваційної діяльності, управління ризиками в інноваційній діяльності, моделювання інноваційних процесів, управління венчурним бізнесом, консалтінг, ділову іноземну мову та ін.

Кафедра проводить наукові конференції з менеджменту. Щорічно викладачі кафедри і студенти, які володіють англійською мовою (15 – 25 осіб), проходять підготовку в університетах Польщі та Німеччини, приймають активну участь в міжнародних та всеукраїнських (м. Київ, Львів, Одеса, Донецьк, Харків та ін.) науково-практичних конференціях, форумах, де виступають з доповідями, публікують статті, відвідують лекції провідних фахівців в області менеджменту та зовнішньоекономічних зв’язків.

Напрями наукової діяльності кафедри: розвиток підприємств на засадах ринкової вартості, формування механізму управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств, проблеми і механізми забезпечення конкурентоспроможності продукції підприємств України, ефективність діяльності підприємства та інші.

На кафедрі здійснюється підготовка аспірантів та докторантів за спеціальностями:

  • «Економіка та управління підприємствами»;
  • «Економіка природокористування та охорона навколишнього середовища».

Сталі творчі та наукові зв'язки кафедри все більш орієнтуються на підприємства Донецько-Придніпровського регіону, що дозволяє суттєво розширити можливості практичної підготовки студентів та працевлаштування наших випускників.


© 2006-2022 Інформація про сайт