Dnipro University of Technology — Compliance with the Time
            Новини кафедри та університету
25.02.2013

Міжнародна наукова відео-конференція

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

Національний гірничий університет

Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія»

Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського

Російський державний гуманітарний університет

Люблінський університет ім. Марії Кюрі-Складовської

Інститут соціології Люблінського католицького університету

ім. Іоанна Павла ІІ

Дніпропетровське обласне відділення Соціологічної асоціації України

Придніпровський науковий центр НАН України, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної наукової відео-конференції «Студентська молодь в умовах глобалізації», яка відбудеться 25 квітня 2013 року. Місце проведення: корпус № 1 Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара (ауд. 720). Початок роботи конференції: о 10.00.

Робочі мови: українська, російська, англійська.

Основні напрямки роботи конференції:

- Глобалізація освіти і Болонський процес та національні особливості їх прояву.

- Міжнародна академічна мобільність студентів як прояв глобалізації.

- Соціологічна освіта і соціологічні дослідження студентської молоді в університеті.

- Інноваційний потенціал студентської молоді та проблеми студентського самоврядування.

- Культурно-освітні виміри сучасного студентства.

- Якість життя студентської молоді.

- Принципи, завдання і практика Болонського процесу в оцінках студентів.

Для участі в конференції необхідно в строк до 25 березня 2013 року направити за адресою kafedra.sociologii@mail.ru заявку із зазначенням прізвища, імені, по батькові, місця роботи, посади, домашньої адреси, електронної адреси, контактних телефонів, назви доповіді, форми участі в роботі конференції (очна, дистанційна (через відео-обладнання або skype-зв’язок)).

Текст виступів (тез або матеріали) необхідно надати в електронному вигляді за адресою kafedra.sociologii@mail.ru до 25 березня 2013 року.

Вимоги до оформлення текстів виступу: обсяг до 3 сторінок (тези), 6 сторінок (матеріали) у редакторі Word, шрифт Times New Roman 14, інтервал 1,5, поля: ліве – 30 мм, праве, верхнє і нижнє – 20 мм. Назва симетрично до центру прописними, через рядок ПІБ автора (авторів), країна і ВНЗ. Виноски подаються в тексті у квадратних дужках. Список джерел і літератури в кінці тексту виступу. Бібліографічний опис джерел і літератури оформлюється за вимогами державного стандарту.

Матеріали конференції будуть опубліковані окремою збіркою до початку конференції.

В разі включення Вашої доповіді в збірку Вам необхідно буде сплатити його публікацію (орієнтовно 50 грн. за тези і 100 грн. за матеріали).

Адреса оргкомітету: 49010, м. Дніпропетровськ, пр. Гагаріна 72.

Тел.: (+38056) 374-98-69 (кафедра соціології).

Е-mail:kafedra.sociologii@mail.ru.

Стосовно питань конференції звертатися: доц. Гилюн Олексій Васильович, тел. (+38067) 261-80-18; е-mail: giluyn@list.ru


До списку© 2006-2021 Інформація про сайт