Dnipro University of Technology — Compliance with the Time
            Новини кафедри та університету
12.03.2015

Стажування в Австрії молодих науковців НГУ

З осені 2014 року до середини зими 2015 року аспірантка 3-ого року навчання Катерина Сергіївна Причина та молодший науковий співробітник кафедри будівництва, геотехніки і геомеханіки Національного гірничого університетету Ніна Миколаївна Рубан проходили стажування в Центрі геотехніки, геомеханіки та гірничої механіки і Центрі інженерної геології Віденського технічного університету (Австрія) за грантом «Стипендіального фонду Австрійської республіки для стажування студентів, аспірантів і молодих вчених».

У Центрі інженерної геології з головою Центру професором Андреасом Рохачем та секретарем фрау Крістою Чарні 

До програми стажування входило ознайомлення з науковими дослідженнями в галузі сучасних геотехнологій, здобуття закордонного досвіду щодо вирішення проблеми зсувів, проведення досліджень щодо стійкості схилів в умовах щільної міської забудови при змінному рівні ґрунтових вод, вивчення будівельної нормативної літератури та європейських стандартів, проведення досліджень з обґрунтування параметрів способу забезпечення стійкості сучасних об’єктів, сприймаючих довгострокові динамічні навантаження у складних гірничо-геологічних умовах будівництва, ознайомлення з лабораторною базою Віденського технічного університету (ВТУ); участь у проведенні лабораторних досліджень ґрунтів.

У лабораторії ім. К.Терцагі, видатного вченого, одного з основоположників механіки грунтів

Зорема, під час стажування була реалізована можливість вивчення програмних комплексів, які широко використовуються європейськими спеціалістами для вирішення геотехнічних задач. Відвідано лекції з дисципліни «Кінцево-різнісні моделі у геотехніці» (вирішення проблем з використанням програмних продуктів FLAC, UDEC, 3DEC), лектор – доктор технічних наук Інституту геотехніки ВТУ Александер Прех. А на самому початку стажування дівчатам пощастило прослухати лекцію «Актуальні проблеми в геомеханіці» доктора Кріса Мартіна з Оксфордського університету.

В нагоді стажувальницям стане досвід роботи з сучасними методами розрахунку та прогнозування втрати стійкості ґрунтового масиву під впливом статичних і динамічних навантажень, методами прогнозування зсувних процесів під впливом різних факторів. Цікаво було працювати над порівняльниим аналізом вітчизняних нормативних документів і будівельних норм Австрійської Республіки, а також ознайомитися з лабораторною базою і матеріально-технічним устаткуванням, методами вивчення властивостей ґрунтів у дослідницькому Центрі геотехніки, геомеханіки та гірничої механіки ВТУ Австрійської республіки. Позитивний результат може дати розпочата спільна робота з вивчення динамічних властивостей слабких ґрунтів на технічній і лабораторній базі ВТУ.

Віденський технічний університет

Наші стажувальники отримали консультації за темами дисертацій з такими провідними фахівцями Інституту геотехніки, як Райнер Пойзел, Андреас Рохач, Хейнц Брандл, Штефан Бловскі, Александер Прех, Андреас Хаусенбергер. Їх багатий досвід та доброзичливе ставлення дали можливість продуктивно працювати.

Неабияке захоплення викликали лабораторії університету та комп’ютерні класи, оснащені найсучаснішим дослідницьким обладнання. Центр геотехніки має передові електронно-обчислювальні системи та програмне забезпечення. Автоматизовані пристрої для проведення досліджень дозволяють отримувати більш точні результати й з меншими витратами часу на підготовку та проведення експериментів.

Біля зимового палацу Хофбург

Надзвичайно приємним було ставлення викладачів закордонного навчального закладу до наших науковців, бажання допомогти не тільки у навчанні, а й в ознайомленні з культурою та традиціями Австрії і культурною спадщиною Відня зокрема.

З президентом Національної ради Австрії. День відкритих дверей у Віденському Парламенті

Окремо хочеться виділити злагоджену, висококомпетентну та доброзичливу роботу Австрійської служби обмінів (OeAD-GmbH), Центру Міжнародного Співробітництва та Мобільності, які проводили конкурс на грант Стипендіального фонду Австрійської Республіки. Протягом всього періоду стажування їх постійна допомога і увага до стипендіатів сприяли легкому, цікавому та продуктивному перебуванню у Відні.

Стипендіати OEAD 2014-2015рр.

Безперечно, стажування у Віденскому технічному університеті стало для науковців кафедри будівництва, геотехніки і геомеханіки важливим і дуже цінним досвідом. Здобуті матеріали та навички допоможуть у завершенні дисертаційних робіт та розвитку певних напрямів роботи кафедри, а нові контакти будуть сприяти налогодженню ділових стосунків між НГУ та Віденським технічним університетом з метою подальшої наукової та освітньої співпраці.

За матеріалами звіту, наданими Катериною Причиною і Ніною Рубан

До списку© 2006-2022 Інформація про сайт