Dnipro University of Technology — Compliance with the Time
            Новини кафедри та університету
06.05.2015

В аудиторіях панувала творча атмосфера свята весни, молодості

Національний гірничий університет, як провідний ВНЗ України, орієнтується у своїй науковії і навчально-методичнії роботі на європейську освітню модель. Доказом цьому є X Міжнародний форум студентів і молодих учених «Розширюючи обрії», який відбувся 23-24 квітня 2015 р.


Пленарне засідання. Завідувач кафедри іноземних мов, професор Світлана Іванівна Кострицька вітає учасників Форуму

Ось вже вдесяте Форум, організований однією із найстаріших кафедр нашого університету – кафедрою іноземних мов, зібрав творчих особистостей з першого по п'ятий курс. Серед його учасників – студенти, магістри і аспіранти ДВНЗ «Національний гірничий університет», Національної металургійної академії України, Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна, Дніпропетровського національного університету ім. О. Гончара, Дніпропетровської медичної академії, Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. П. Василенка, Української академії банківської справи НБУ, Таврійського державного агротехнологічного університету (м. Мелітополь) та інші.


Пленарне засідання. Учасників Форуму вітають Евеліно Едме Мануел, Ногейра Жуселіно, Баясгалан Гантушиг и Вепа Маммедов

Зокрема, на секції «Інновації в інженерії» підготували наукові доповіді та електронні презентації студенти ДВНЗ «Національний гірничий університет» і Національна металургійна академія України: Таїсія Корніліч, Кристина Сердюк, Анастасія Бараннік, Поліна Чернієвська, Світлана Келбукова, Анна Кононенко, Ілля Олішевський, Анастасія Шкут, Артем Швидько, Станіслав Власов, Вікторія Юрченко, Євгеній Ювковецький та Ігор Чалик.


Пленарне засідання. Консультанти з іноземних мов

Роботи студентів оцінювали викладачі НГУ: доцент кафедри іноземних мов Олена Дмитрівна Швець, асистент кафедри іноземних мов Вікторія Валеріївна Сухова, доцент кафедри систем електропостачання Іван Миколайович Луценко, доцент кафедри автомобілів та автомобільного господарства Валентина Євгенівна Олішевська.

Студенти виконали велику творчу роботу. Доповіді охоплювали широкий спектр сучасних проблем автомобільного транспорту, електропостачання, машинобудування, флотаційного процесу магнетитових кварцитів, міжнародної стандартизації та ін. Доповідачі показали глибоке знання даних проблем і не залишили байдужими слухачів. Приємно було бачити непідробний інтерес студентів, які уважно та доброзичливо слухали, активно ставили запитання. Доповідачі змогли не тільки розкрити суть своїх наукових робіт, але й відповісти на запитання студентів і викладачів. В аудиторії панувала творча атмосфера свята весни, молодості, науки.


Голова журі секції «Інновації в інженерії», доцент кафедри іноземних мов Олена Дмитрівна Швець пояснює умови оцінювання студентських наукових робіт

П'ять кращих наукових робіт були відмічені дипломами за кращу доповідь та творчий підхід до презентації результатів досліджень. Дипломи одержали Станіслав Власов, Таїсія Корніліч, Ілля Олішевський, Артем Швидько, Вікторія Юрченко. Анна Кононенко отримала грамоту за активну участь в дискусії.


Працює секція «Інновації в інженерії». В жюрі доцент кафедри іноземних мов Олена Дмитрівна Швець, асистент кафедри іноземних мов Вікторія Валеріївна Сухова, доцент кафедри систем електропостачання Іван Миколайович Луценко

Наукові роботи студентів, які брали участь в роботі секції «Інновації в інженерії», опубліковані в збірнику Розширюючи обрії: зб. тез десятого міжнар. форуму студ. і молодих учених, 23-24 квітня 2015 р., м. Дніпропетровськ / за ред. С.І. Кострицької; М-во освіти і науки України; Нац. гірн. ун-т. – Д.: «Літограф», 2015. – Т. 2. – 122 с.

Форум завершив свою роботу, тепер можна зробити висновки та підбити підсумки.

По-перше, Форум показав, що в Національному гірничому університеті студенти можуть не тільки успішно опановувати дисципліни циклів математичної і природничо-наукової, професійної і практичної підготовки, але й повноцінно формуватися як особистість інженера, яка наділена творчою волею і здатна в майбутньому забезпечити розвиток техніки і технологій.

По-друге, Форум дозволяє студентам не тільки апробувати результати наукових досліджень і обмінятися думками, але й реалізувати свій науковий і творчий потенціал.

По-третє, Форум викликав бажання у багатьох студентів брати участь в наукових роботах кафедр, готувати доповіді на Форум в наступному 2016 році, брати активну участь в різних олімпіадах.


Працює секція «Інновації в інженерії». Дискусія студентів про перспективи електропостачання в Україні

Але головним підсумком Форуму є спільна творча робота обдарованих, з різноманітними інтересами студентів, магістрів і аспірантів, майбутніх інженерів, які поза сумнівом стануть гордістю вітчизняної науки і виробництва.

Робота студентів на Форумі – це їх перший маленький крок у велику науку, зробити який допомогли досвідчені викладачі – наукові керівники і консультанти з іноземних мов. Дякуємо всім керівникам студентських наукових робіт і бажаємо їм творчих успіхів.

Хочеться подякувати завідувачу кафедри автомобілів і автомобільного господарства, доценту Костянтину Марковичу Басу за активну допомогу в роботі секції «Інновації в інженерії» і надану оргтехніку.

Учасники секції дякують блискучому професіоналу, чудовій людині, яка керувала всією роботою Форуму – завідувачу кафедри іноземних мов Державного ВНЗ «Національний гірничий університет», професору Світлані Івановні Кострицькій за чудове свято.

Завдяки спільній творчій роботі студентів, магістрів, аспірантів і викладачів, X Міжнародний форум студентів і молодих учених «Widening Our Horizons» став чудовим весняним святом спілкування з цікавими людьми, заряджаючим новими ідеями і позитивними емоціями!

Валентина Олішевська, доцент кафедри автомобілів та автомобільного господарства НГУ


До списку© 2006-2022 Інформація про сайт