Dnipro University of Technology — Compliance with the Time
            Новини кафедри та університету
23.07.2015

Металургія починалася з гірничого інституту

До 125-річчя від дня народження видатного вченого-електрометалурга Степана Івановича Тельного і 90-річчя створення першої у вишах країни кафедри електрометаллургії в Катеринославському (Дніпропетровському) гірничому інституті , нині Національному гірничому університеті.

Видатний український вчений-електрометалург, електротерміст, засновник кафедри електрометалургії Національної металургійної академії України, заслужени С.І.Тельний народився 1 серпня 1890 в Катеринославі (Дніпропетровськ) в сім'ї залізничного техніка, служив паровозним машиністом, а з 1902 р виконував обов'язки ревізора служби тяги на станції Попасна Катеринінської залізниці.У 1908 р після закінчення Першого реального училища Степан Іванович вступив до Катеринославського гірничого інституту (КГІ) на металургійний факультет, який закінчив в 1914 р, отримавши звання гірничого інженера. Дипломні проекти С.І.Тельного, присвячені електрометалургії і гірничо-заводській механіці, були удостоєні премії, а проект з електротехніки – почесного відгуку. Після закінчення КГІ його залишили як професорського стипендіата для підготовки до науково-педагогічної діяльності. У 1917 р С.І.Тельний призначений асистентом кафедри металургії сталі КГІ, а в 1920 р його за конкурсом його обрали доцентом з електрометалургії в цьому ж інституті. Фундаментальні та прикладні розробки С.І.Тельного публікувалися в наукових вітчизняних і зарубіжних журналах. Електропечі з обертальною дугою заводського масштабу встановлені і успішно працювали на заводах в Дніпропетровську, майстернях Дніпробуду та ін. Поряд з цими роботами С.І.Тельний розробив і опублікував новий графічний метод інтегрування диференціальних рівнянь.У ці роки С.І.Тельний почав розробляти теорію вольтової дуги відносно інших дугових електропечей, а також графічні методи дослідження явищ в ланцюгах з залізом. У 1925 р в Дніпропетровському гірничому інституті за активної участі С.І.Тельного була створена самостійна кафедра електрометалургії, професором і завідувачем якої він був призначений.У 1927 р С.І.Тельного комісаріат УРСР відрядив на заводи в Німеччину для вивчення питань конструювання електричних печей і електрометалургійних установок. Результати відрядження були використані при розробці в Укрдіпромезі (Харків) ескізного проекту електрометалургійних цехів Дніпрокомбінату (Запоріжжя). У 1928-1930 рр. С.І.Тельний за сумісництвом працював консультантом в Укрдіпромезі, як експерт брав участь у розробці проекту заводу феросплавів в Зестафоні (Грузія).

У 1930 р у зв'язку з перетворенням металургійного факультету Дніпропетровського гірничого інституту в самостійний Металургійний інститут С.І.Тельний був призначений в ДМетІ на посаду професора, завідувача кафедри електрометалургії. У 1932-1941 рр. Потім С.І.Тельний працював директором з наукової роботи ДМетІ. Вища Атестаційна комісія Всесоюзного комітету у справах вищої школи в 1936 р затвердила С.І.Тельного у вченому званні професора на кафедрі електрометалургії ДМетІ, а в 1937 р - кандидатом технічних наук без захисту дисертації. У 1938-1939 рр. С.І.Тельного призначили членом експертної комісії з металургії ВАК. У ці роки він опублікував ряд фундаментальних робіт з осціолограмування і напруги дугових електропечей, безперервного горіння трьохфазної вольтової дуги, шунтування дуги в електричних феросплавних печах, побудові кругових діаграм і електричних характеристик електрометалургійних установок, теорії вольтової дуги стосовно дугових електричних печей.

З метою розвитку в АН СРСР науково-дослідних робіт з проблем електрозварювання і електротермії Президія АН СРСР організувала у складі відділення технічних наук Секцію з наукової розробки електрозварювання і електротерми Академії на правах Інституту АН СРСР. Головою цієї Секції був затверджений академік В. П. Нікітін, а заступниками – д.т.н. С.І.Тельний і Хренов К.К.

С.І.Тельний обирався депутатом Дніпропетровської міськради І-та ХІУ і ХУ скликань, з 1935 р призначений головою Дніпропетровського відділіня ВАРНІТСО.

У роки Великої вітчизняної війни С.І.Тельний разом з ДМетІ був евакуювний до Магнітогорська і призначений заступником директора з наукової роботи МГМІ. А згодом його переводять на роботу в Уральський індустріальний інститут у зв'язку з пропозицією дирекції УПІ взяти участь у конкурсі на заміщення посади професора, завідувача кафедри. Свій перехід в Уральський індустріальний інститут С.І.Тельний мотивує можливістю застосовувати свій досвід і знання в підготовці спеціалістів з електрометалургії чорних металів. За активну роботу в Уральському індустріальному інституті С.І.Тельний нагороджений орденом «Знак Пошани». У повоєнні роки С.І.Тельного, відповідно до наказу начальника Головного управління політехнічних та індустріальних вузів, відрядять в розпорядження директора Куйбишевського індустріального інституту. У Куйбишевському індустріальному інституті (пізніше Самарський технічний університет) С.І.Тельний завідував кафедрою теоретичної та загальної електротехніки. З 1947 по 1956 рр., А в останні роки був заступником директора цього інтитуту з навчальної роботи.

С.І.Тельний по праву є батьком вітчизняної електрометалургії. Студенти-відмінники електротехнічного факультету отримують підвищену стипендію імені С.І.Тельного. Науково-педагогічний колектив кафедри електрометалургії НМетАУ глибко вшановує пам'ять про Степана Івановича Тельного, вивчає і розвиває його творчу спадщину, виховує нове покоління студентів, що спеціалізуються в галузі електрометалургії феросплавів, спеціальних сталей і сплавів.

З повагою до колег-гірників

М.І.Гасік, завідувач кафедри електрометалургії НМетАУакадемік НАНУ, д.т.н. професор


До списку© 2006-2022 Інформація про сайт