Dnipro University of Technology — Compliance with the Time
            Новини кафедри та університету
19.10.2015

Міжнародня літня школа 2015: «Озеленення навчальних планів і програм - Інтеграція аспектів сталого розвитку в університетську освіту»

«Озеленення» програм навчальних курсів і проведення наукових досліджень на сучасному рівні як підсумок роботи Міжнародної літньої школи для молодих викладачів. 


Пройшло кілька тижнів з того часу, коли у вересні в Дніпропетровську Бранденбурзький технічний університет Коттбус-Зенфтенберг (Німеччина) і Національний гірничий університет (Україна) провели Міжнародну літню школу для молодих викладачів та вчених «Озеленення навчальних планів і програм - Інтеграція аспектів сталого розвитку в університетську освіту». Захід відбувся за підтримки Німецької служби академічних обмінів (DAAD) за рахунок коштів Федерального міністерства науки та освіти в рамках програми «Літні школи німецьких університетів за кордоном». 

Міжнародні літні школи БТУ-НГУ системно проходять в Дніпропетровську на базі різних факультетів НГУ, за допомогою яких відомі німецькі вчені та експерти передають унікальні знання та навички за тематикою сталого розвитку. Наприклад, успішно проведені спільні міжнародні школи за програмами: «Екологічна оцінка проектного та стратегічного рівня» (2007 р.), «Стратегічна екологічна оцінка - потенціал для пом’якшення наслідків і адаптації до впливів клімату, що змінюється» (2009 р.), «Інтегроване екологічне планування і адаптація до умов клімату, що змінюється» (2010 р.). Основну частину слухачів склали студенти 4-5 курсів та аспіранти вузів Дніпропетровська за спеціальностями: «Екологія та охорона навколишнього середовища», «Економіка довкілля», «Менеджмент», «Маркетинг», «Право». 

Літня школа 2015 принципово відрізняється своїми цілями і аудиторією. Даний захід було розроблено Кафедрою екологічного планування БТУ спільно з Інститутом економіки та Навчально-науковим центром міжнародного співробітництва НГУ з виконання Плану дій на 2014-2016 рр. «Створення міжнародної мережі університетів ECO-Campus для співпраці у сфері екологізації навчальних планів і програм та розвитку дистанційного онлайн навчання». Цей План був прийнятий за результатами міжнародної робочої зустрічі, проведеної Німецьким товариством з міжнародного співробітництва - GIZ, Бранденбурзьким технічним університетом Коттбус-Зенфтенберг, Національним гірничим університетом та Національним дослідницьким технологічним університетом «МИСиС» (Москва, Росія) в період 21-22 липня 2014 р. (Коттбус, Німеччина). 


Пам’ятаючи про рішення Міжнародного форуму ректорів університетів «Співпраця і міжнародна мережа університетів з відповідального управління природними ресурсами», що відбувся в Національному гірничому університеті (28-29 листопада 2013 р., Дніпропетровськ, Україна), сторони запланували ряд заходів щодо сприяння екологізації навчальних планів і програм і розвитку дистанційного онлайн навчання в системі університетів партнерів. 


У тому числі за ініціативою проф. В.Я. Швеця (директора Інституту економіки, НГУ), при підтримці проф. М. Шмідта (декана факультету наук про навколишнє середовище та інженерні процеси, БТУ) і Бертольда Хансманна (представника GIZ) на базі Інституту економіки НГУ був запланований пілотний проект з тестування готовності студентів і викладачів до переходу на «зелені» навчальні плани і програми. Дослідження, проведене протягом зимового семестру 2014/2015, виявило гостру необхідність у підвищенні обізнаності викладачів і методологічної підтримки з питань «зеленої» освіти. 
Підсумки обговорення досвіду Пілотного проекту (доповідач - керівник дослідницької групи доц. Л.Л. Палехова) на фаховому семінарі в Бранденбурзькому технічному університеті (27 листопада 2014 р., Коттбус) значною мірою визначили новий концепт Літньої школи 2015. Було визнано, що навчання має бути націлене не тільки на спеціальності в галузі навколишнього середовища та екологічного менеджменту, а в основному на економічні спеціальності, гірничо-металургійні та інші спеціалізації, які особливо відповідають за сталий розвиток у різних сферах діяльності. 


В результаті цільовою аудиторію Літньої школи 2015 стали молоді викладачі та науковці різних кафедр технічних університетів м. Дніпропетровська. Програма Літньої школи 2015 складалася з урахуванням досвіду Інституту економіки з використання освітньої платформи ECO-Campus, що була розроблена спільно GIZ і БТУ. Заняття проводили провідні вчені Бранденбурзького технічного університету Коттбус-Зенфтенберг. 
Д-р інж., проф. Міхаель Шмідт (фахівець у галузі екологічного планування, сталого розвитку та адаптації до змін клімату) провів лекції на теми: «Синдроми глобальних змін як двигуни сталого розвитку», «Індикатори, цілі та завдання в інтересах сталого розвитку», «Глобальна зміна клімату і його наслідки», ін. 
 


Цікавими були лекції та тренінги, що були проведені д-ром юрид. наук, проф. Айке Альбрехтом (спеціалістом в галузі цивільного та публічного права з орієнтацією на екологічне та європейське право) на теми: «Участь громадськості в екологічній оцінці», «Питання зміна клімату в системі міжнародного екологічного права і політиці», ін. 


Д-р техн. наук, проф. Ханс-Юрген Фогт (експерт в галузі управління, комплексного планування, захисту та моніторингу водних ресурсів) провів заняття на теми: «Європейська політика щодо захисту водних ресурсів», «Захист і моніторинг підземних вод у Німеччині», ін. 

Активні дискусії викликали лекції к-та юрид. наук, д-ра Дмитра Палехова (координатора PhD-програми «Екологічний та ресурсний менеджмент» в БТУ, фахівця у галузі права охорони навколишнього середовища з акцентом на інструменти сталого розвитку): «Введення і історія концепції сталого розвитку», «Відповіді на зміну клімату - проблема пом’якшення», «Синдром Аральського моря та екологічні наслідки масштабних проектів», «Система ОВНС в Україні», ін. 


Найджел К. Даунс (експерт в галузі міського планування та комплексного екологічного планування) провів цикл лекцій з екологічні питань, що пов’язані з процесами урбанізації та адаптації до зміни клімату в міському плануванні. 

Важливим внеском у реалізацію завдань Літньої школи-2015 стали гостьові лекції експертів та провідних вчених університетів Дніпропетровська. 

Д-р екон. наук, проф. В.Я. Швець (НГУ, Дніпропетровськ) обговорив проблему енергетичного сектору України та роль вищої школи в просуванні політики сталого розвитку. 

Високий інтерес викликала лекція д-ра техн. наук, проф. В.І. Шатохі (Національна металургійна академія, Дніпропетровськ), яка була присвячена проблемі впливу на навколишнє середовище металургійного сектору в Україні. 

Актуальними і цікавими були лекції к-та екон. наук, доц. Л.Л. Палехової (НГУ, Дніпропетровськ), в яких обговорювалися питання відповідального виробництва в гірничодобувному секторі, а також стандарти соціальної відповідальності та підзвітності енергетичних підприємств для цілей просування на глобалізованих ринках. 

Д-р техн. наук, проф. М.В. Савицький (Придніпровська академія будівництва та архітектури, Дніпропетровськ) розкрив основні ініціативи щодо просування ідей сталого розвитку в будівельній галузі України. 

Кандидат технічних наук Марина Бабенко розповіла про відповіді на зміну клімату в будівельній галузі України. 

Організатори взяли до уваги високий інтерес громадськості до глобального проекту «Енергоефективність в громадах», який проводиться GIZ в ряді областей України. У цьому зв’язку програма Літньої школи 2015 включила зустріч з регіональним представником GIZ в Дніпропетровській області паном Хансйоргом Дітше. Заняття було присвячене обговоренню питань впровадження європейського досвіду в регіональне планування в Україні. 


Для проведення занять спеціально виданий тираж монографії та навчального посібника, що розкривають сучасний стан знань про інструменти управління сталим розвитком. Ряд авторів цих видань (М. Шмідт, А. Альбрехт, Д. Палехов, В.Я. Швець, В.І. Шатоха, Н.В. Савицький, Л.Л. Палєхова) стали лекторами Літньої школи. 

Важливу частину програми Літньої школи склали тематичні екскурсії. Особливий інтерес викликало відвідування ряду науково-навчальних лабораторій Придніпровської академії будівництва та архітектури, в тому числі навчального комплексу, створеного спільно з фірмою Vaillant. 

Кафедра українознавства продемонструвала сучасні підходи до використання національних традицій в сучасному будівництві. 


Учасники Літньої школи відвідали завод Інтерпайп-Сталь - найбільший електросталеплавильний комплекс в Європі та СНД. В ході екскурсії учасники ознайомилися з інноваційними сталеплавильними технологіями, а також діяльністю сучасного підприємства з впровадження принципів сталого розвитку. 


Учасники, які пройшли навчання у Літній школі 2015, отримали Сертифікати з заліком 3 ECTS-кредитів. 

Слухачі Літньої школи 2015 підтвердили високу корисність вибраного формату заходу. Головними перевагами були відзначені наступні: 
* актуальність і системність вивчення матеріалів; 
* високий професіоналізм проведення занять; 
* насиченість занять і глибоке занурення у нову проблематику; 
* активні форми навчання і обговорення конкретних проблем щодо різних рівнів менеджменту; 
* гарна якість навчальних матеріалів; 
* демократична атмосфера і вільні дискусії. 


Обговорюючи перспективи розвитку Літніх шкіл за тематикою сталого розвитку, слухачі відзначили необхідність більшого охоплення цільової аудиторії та поступового поглиблення тематики. При цьому було висловлено побажання ширше інформувати про майбутній захід, у тому числі через Раду молодих вчених Дніпропетровської області. 

У свою чергу професорський склад Бранденбурзького технічного університету відзначив високу активність, хорошу професійну підготовку молодих викладачів та науковців, їхню готовність розширювати свої знання в галузі сталого розвитку, розуміння необхідності таких знань для «озеленення» програм навчальних курсів і проведення наукових досліджень на сучасному рівні. 

ІАЦ НГУ

До списку© 2006-2022 Інформація про сайт