Dnipro University of Technology — Compliance with the Time
            Новини кафедри та університету
17.12.2015

Освіта – це зброя, якою можна змінити світ

В НГУ відбулася значна подія – конференція трудового колективу, на якій звітував ректор про діяльність ВНЗ

IMG_3541.jpg

Ректор НГУ академік НАН України Геннадій Півняк відзвітував про роботу ВНЗ за минулі 5 років і ознайомив із завданнями на наступний рік. Свою доповідь він почав словами Нельсона Мандели, винесеними в заголовок - «Освіта – це зброя, якою можна змінити світ». Додамо, що цей крилатий вислів звучить досить актуально, зважаючи на грізні події, які переживає нині Україна. Та незважаючи на політичну ситуацію і брак коштів, в НГУ, -підкреслив ректор, - забезпечено на необхідному рівні фінансування всіх напрямів діяльності за рахунок державного бюджету та ресурсів науково-технічного співробітництва з національними й міжнародними центрами і компаніями.

IMG_3545.jpg

Велику увагу у звіті Геннадій Півняк звернув на високий рейтинг НГУ, що є важливим і його показник безпосередньо відображається на добробуті ВНЗ. Успішність НГУ засвідчують високі результати рейтингів: 7 місце у «ТОП-200 Україна», 21 місце серед 286 вищих навчальних закладів України за результатами консолідованого рейтингу («ТОП-200 Україна», «Webometrics» та «Scopus»), зокрема в рейтингу «Webometrics» – 9 місце; за сумою показників у «ТОП-200 Україна» та «Webometrics» – 6-е місце. У рейтингу QS «Європейські країни, що розвиваються, та Центральна Азія» університет зайняв 149 позицію. Цікаво, що НГУ отримав високу оцінку за активну профорієнтаційну роботу серед молоді за результатами виставки «Освіта і кар'єра – 2015» і успішно виконав прийом 2015 року серед п’яти провідних ВНЗ України.

IMG_3553.jpg

У зв’язку із закінченням 5-річного контракту на посаді ректора Геннадій Півняк у своїй лаконічній 30-хвилинній доповіді узагальнив результати досягнень за цей час і особливу увагу звернув на досягнення 2015 року. Університет у 2015 році отримав дві Державні премії України в галузі науки і техніки (професор В.І. Бузило та доцент А.В. Павличенко; професор М.А. Дудля та Премію Президента України для молодих вчених (к.т.н. М.С.Дубицька, К.В. Кравченко, О.В.Халимендик).

IMG_3544.jpg

В НГУ здійснюється підготовка фахівців відповідно до Переліку–2006 і Переліку–2010 з 18 галузей знань (майже 40 % усіх галузей знань України) за 31 напрямом і 51 спеціальністю і створено умови для розробки дистанційних курсів і впровадження технологій дистанційного навчання в навчальний процес. Також здійснено оснащення навчального процесу новою обчислювальною технікою: кількість комп’ютерів збільшено на 138 одиниць; WI-FI-покриття становить 90 % території університету, вдвічі зросла швидкість роботи в освітніх мережах.

IMG_3542.jpg

Серед найбільших досягень останнього часу - створення регіонального контактного пункту для центрально-східних областей України щодо програми ЄС «Горизонт – 2020» за напрямом «Безпечна чиста та ефективна енергетика» (керівник – проф. Р.О. Дичковський); відкриття на базі гуртожитку №2 коворкінг-центру студентських інновацій; реєстрація торговельної марки «Національний гірничий університет» Свідоцтвом №199903 на знак для товарів і послуг, використання якого передбачає управління правами власника в реалізації різноманітних видів підприємницької діяльності.

IMG_3551.jpg

В освітньо-науковій діяльності продовжено навчання за міжнародною магістерською програмою згідно з проектом Міжнародного університету ресурсів IUR спільно з Монтан-Університетом (Австрія), ТУ «Фрайберзька гірнича академія» (Німеччина) та освітньою класичною МВА-програмою спільно з Франклін Університетом (Колумбус, США).

НГУ продовжує бути співвиконавцем 7 міжнародних наукових, 22 освітніх проектів та 40 програм. Завершено виконання трьох проектів ТЕМПУС, а з жовтня 2015 р. почалася реалізація ще чотирьох науково-освітніх проектів за програмою «Еразмус+», що отримали фінансування на 2016 рік. Здобутки університету репрезентовано на 6 міжнародних виставках у галузі науки, освіти, технологій. Надзвичайно важливою є розширення участі університету в програмах ЄС «Еразмус+» і «Горизонт – 2020». Пріоритети надано конвергентним еко-, нано-, біо- та інфотехнологіям.

IMG_3537.jpg

Триває активне співробітництво з університетами-партнерами й установами Німеччини, Польщі та Франції: отримано грант DААD на виконання спільного з ТУ «Фрайберзька гірнича академія» освітнього проекту «Біотехнології в гірництві»; здійснюється програма інтеграції принципів сталого розвитку в університетську освіту (за підтримкою DААD та участю Бранденбурзького технічного університету і Організації міжнародної кооперації Німеччини); створено систему захисту подвійних магістерських дипломів і дисертацій з Фрайберзькою гірничою академією, Есслінгенським університетом прикладних наук, Вищою школою техніки і економіки Ройтлінгену, Краківською гірничо-металургійною академією та Вроцлавською вищою банківською школою; започатковано нову форму співробітництва з Краківською гірничо-металургійною академією – навчання за індивідуальною програмою на факультеті гірництва та геоінженерії за спеціальністю «Геоінженерія»; створено при університеті "Українсько-Французький центр мови та культури".

Британська Рада (БР) в Україні дала високу експертну оцінку викладачам кафедри іноземних мов і профільних кафедр у реалізації англомовних програм підготовки, що дозволило запропонувати університету довгострокову програму тренінгів. За підтримки БР в Україні університет отримав право на виконання масштабного проекту «Англійська для університетів» (залучено понад 500 викладачів, науковців і студентів НГУ).

Спільно з ТУ «Фрайберзька гірнича академія» реалізовано проект студентського самоврядування (обмін делегаціями і досвідом, семінари, практика).

Якраз на минулий навчальний рік університетові припали випробування, які довели не тільки високоосвіченість наших випускників і співробітників, а й міцний корпоративний дух, мужність і стійкість, - заявив Геннадій Григорович.

- Головний духовний здобуток: наші випускники, студенти і наукова молодь у ці складні для країни часи випробувань демонструють відданість Україні, гірничому університету, високий патріотизм та громадський обов'язок, гідно захищаючи нашу країну. Учасники АТО (всього 14 осіб), серед яких Начовний Іван, Кошка Дмитро, Бондаренко Андрій, Інюткін Іван, Мостика Арсен, Шустов Олександр, Зінченко Олексій, Чорнобаєв Владислав, Сирота Петро сьогодні повернулися до університету, успішно працюють на факультетах, зі студентською молоддю, на військовій кафедрі, захищають дисертації.

IMG_3574.jpg

Узагальнюючи діяльність НГУ за минуле п’ятиріччя, ректор Півняк відзначив отримання чотирьох премій Президента України для молодих вчених: 2010 рік – професор М.М. Довбніч, С.М. Дем’янець, І.А.Віктосенко; 2011 рік –доцент Д.Л. Колосов; 2013 рік – доценти А.В. Яворський та О.О. Яворська; 2015 рік – к. т. н. М.С.Дубицька, К.В. Кравченко, О.В.Халимендик.

IMG_3559.jpg

Отримано сім Державних премій України в галузі науки і техніки: 2011 рік – професори С.І.Випанасенко, В.В. Соболєв, Ф.П. Шкрабець; 2012 рік – професор Р.С. Крисін; 2013 рік – професор Р.П. Дідик; професори О,С. Бешта та В.І. Самуся; 2014 рік – професори О.О. Сдвижкова та В.П. Курінний; 2015 рік – професор В.І. Бузило та доцент А.В. Павличенко А.В.; професор М.А. Дудля.

IMG_3564.jpg

Ректор особливу увагу звернув на те, що в освітній діяльності успішно виконувався план державного замовлення прийому 2011-2015 р.р. Науковцями і студентами університету отримано 384 патенти (щорічно – більше 75 патентів). Спільно із закордонними компаніями виконано 23 науково- дослідних роботи.

IMG_3571.jpg

Фахове видання "Науковий вісник НГУ" включено до міжнародної наукометричної бази даних SciVerse Scopus. Успішно реалізується принцип мобільності студентів та професорсько-викладацького складу. За 5 років близько 200 викладачів та науковців і 800 студентів пройшли стажування в провідних університетах та наукових центрах Європи, США, Канади.

Діє програма поглибленого вивчення студентами іноземної мови. Сьогодні студентам пропонується 22 дисципліни з викладанням англійською мовою.

Факультет інформаційних технологій упродовж 3-х років брав участь у реалізації двох проектів програми «Tempus». У виконанні проектів брали участь 10 викладачів факультету і 15 студентів. Результатом роботи стало створення двох центрів: Центру інформаційних ІТ-рішень і Центру проблем зв'язку вищої освіти і потреб ринку праці. Зарубіжними партнерами у рамках проектів «Tempus» для університету безкоштовно поставлено устаткування більш ніж на 300 тис.грн.

Сьогодні 100 % персональних комп'ютерів підключено до корпоративної мережі університету з доступом до Української науково-освітньої телекомунікаційної мережі УРАН, мережі Internet, Європейської науково-освітньої мережі GEANT. Гарантована швидкість доступу до вказаних мереж зросла у 10 разів.

Суттєво оновлено офіційний web-сайт НГУ, web-сайти структурних підрозділів, наукових видань та web-репозитарій навчальних і наукових видань університету. В університеті відбувається стале зростання кількісного й якісного рівня оснащеності засобами обчислювальної техніки. Комп’ютери з сучасними процесорами складають майже 70% від загального парку комп’ютерів. У навчальному процесі використовуються 1 709 комп’ютерів, що на 23 % більше, ніж у 2011 році.

IMG_3580.jpg

Продовжується плідна співпраця з національним бізнесом, зокрема з ПАТ «ДТЕК Павлоградвугілля», у цьому напрямі діяльності є серйозні досягнення. Геннадій Григорович підкреслив важливість цього партнерства, хоча це не так просто, бо це чіткі завдання, жорстка технологічність і стислі терміни. Цікаво, що відповідно до угоди про співпрацю між НГУ і ДТЕК в університеті організовано групу професійного особистісного росту спеціалістів та магістрів гірничого й інших технічних факультетів, яка випустила перших випускників.

IMG_3582.jpg

Велику увагу у своїй звітній доповіді Геннадій Григорович звернув на низку важливих завдань, які повинен виконати університет упродовж найближчого часу.

IMG_3593.jpgIMG_3599.jpg

В обговоренні звітної доповіді взяли участь декан Механіко-машинобудівного факультету С.В. Фелоненко, директор МІБО О.О. Азюковський, завідувачка кафедри іноземних мов. С.І. Кострицька, директор Інституту заочної освіти В.І. Сулаєв, директор Інституту міжнародних програм О.І. Шаров та інші особи. Учасники обговорення позитивно оцінили роботу НГУ і його керівника упродовж минулих п’яти років і подякували ректору за особисту діяльність .


інтерв'ю ректора


Валентина Шабетя, ІАЦ НГУ

Фото Володимира Корінного (відеостудія «Юність» НГУ)


До списку© 2006-2022 Інформація про сайт