Dnipro University of Technology — Compliance with the Time
            Новини кафедри та університету
02.02.2016

Інформація Наглядової ради НГУ

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 1

засідання Наглядової ради

Державного ВНЗ "Національний гірничий університет"

м. Дніпропетровськ 12.01.2016

Присутні:

Голова ради – ШИМАН Леонід Миколайович – генеральний директор ДП НВО «Павлоградський хімічний завод»

Члени ради: ВОРОНІН Сергій Анатолійович – генеральний директор ПАТ «ДТЕК Павлоградвугілля»

ПУСТОВОЙТЕНКО Валерій Павлович – член Вченої ради Інституту економіки та прогнозування НАН України

ЖМУРЕНКО Віталій Григорович – президент Дніпропетровської торгово-промислової палати

БЄЛІКОВА Галина Володимирівна – голова Дніпропетровського обласного комітету Профспілки працівників освіти і науки України

ІЛЛЯШОВ Михайло Олександрович – перший заступник генерального директора ПрАТ «Донецьксталь – металургійний завод»

КИРИЛЕНКО Олександр Васильович – академік-секретар Відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН України.

Ректор Національного гірничого університету ПІВНЯК Геннадій Григорович

Перший проректор ПІЛОВ Петро Іванович

Проректор з наукової роботи Бешта Олександр Степанович

Проректор з міжнародних зв’язків ШАШЕНКО Олександр Миколайович

Відповідальний секретар Наглядової ради ШКРАБЕЦЬ Федір Павлович

Запрошені: директори інститутів, декани факультетів, завідувачі кафедр Національного гірничого університету.

Порядок денний:

2. Результати діяльності Національного гірничого університету за 2015 рік та першочергові завдання на 2016 рік.

Доповідач – ректор університету, академік Півняк Г.Г.

3. Оцінка пріоритетів і перспектив розвитку Національного гірничого університету.

Доповідач – голова Наглядової ради Шиман Л.М.

2. Слухали: з другого пункту порядку денного ректора, академіка НАН України Г.Г.Півняка, який виступив з доповіддю про підсумки діяльності Національного гірничого університету за 2015 рік та першочергові завдання на 2016 рік.

Виступили: члени Наглядової ради Воронін С.А., Ілляшов М.О., Шиман Л.М., Кириленко О.В.

Вирішили:

1. Заслухавши й обговоривши звіт ректора Державного вищого навчального закладу «Національний гірничий університет» (НГУ), академіка НАН України Г.Г. Півняка за 2015 рік і за останні п’ять років (термін дії контракту), Наглядова рада відзначає визнані досягнення університету в освітній, науково-інноваційній і міжнародній діяльності, гуманітарній сфері та вихованні.

2. Здійснено результативні кроки в інноваційному розвитку всіх підрозділів НГУ, інтеграції до європейського освітнього простору відповідно до Закону України «Про вищу освіту», рішень Міністерства освіти і науки України, прийнятими Вченою радою Стратегією (грудень 2014 р.) та Програмою (березень 2015 р.) розвитку Державного ВНЗ «Національний гірничий університет» до 2025 року.

3. Наглядова рада Державного вищого навчального закладу «Національний гірничий університет» ухвалює:

- програму діяльності університету за 2015 рік визнати виконаною;

- звіт ректора про результати роботи за 2015-й та п’ять років дії контракту схвалити, діяльність академіка Г.Г. Півняка на посаді ректора визнати позитивною і такою, що відповідає вимогам контракту.

- для Національного гірничого університету актуальним і надзвичайно важливим є: удосконалення технології та організації навчального процесу, включаючи активізацію розвитку дистанційної освіти; активне використання інформаційних технологій; імплементація Законів України «Про вищу освіту» та «Про наукову та науково-технічну діяльність»; розвиток науково-інноваційної діяльності, націленої на створення наукоємних технологій та високотехнологічних виробництв, стартапів й інноваційних інфраструктур НГУ; співпраця з національним і міжнародним бізнесом у сфері підвищення якості освіти, розвитку матеріальної бази університету, практичної підготовки студентів і магістрів, отримання виробничого досвіду викладачами і співробітниками; розширення міжнародної інтеграції; зміцнення складових гуманітарної сфери і виховання. Головне завдання університету – забезпечення подальшого динамічного розвитку як визнаного в світі науково-освітнього центру системних знань в ефективному використанні ресурсів і створенні інноваційних технологій для ключових галузей економіки країни, конкурентоспроможність якого забезпечується європейськими стандартами освіти, високим рівнем науково-інноваційної діяльності та міжнародної інтеграції, розвинутою базою гуманітарної сфери.

3. Слухали: з третього пункту порядку денного з оцінкою пріоритетів і перспектив розвитку Національного гірничого університету виступив голова наглядової ради Л.М. Шиман.

Виступили: члени Наглядової ради Жмуренко В.Г., Бєлікова Г.В., Пустовойтенко В.П.

Вирішили:

1. Перспективи розвитку Національного гірничого університету полягають у забезпеченні якості освіти на рівні європейських стандартів, активної інтеграції до світового науково-освітнього простору, виконанні актуальних фундаментальних і прикладних наукових досліджень для інноваційного розвитку економіки України, генерації нових знань, демократизації всіх сфер діяльності, формуванні інноваційної культури викладачів, співробітників і студентів, усвідомлення своєї відповідальності за долю держави та готовності вирішувати глобальні проблеми. Університет за таких умов стане визнаним у світі центром науки й освіти, забезпечить прогресивні зміни в економіці України, створить мотивацію студентам і співробітникам до європейських стандартів життя.

2. Наглядова рада Державного вищого навчального закладу «Національний гірничий університет» ухвалює:

- підтримати запропоновані університетом пріоритети перспективного розвитку відповідно до Стратегії та Програми розвитку Державного ВНЗ «Національний гірничий університет» до 2025 р. Вони відповідають євроінтеграційним устремлінням України, вимогам Законів України «Про вищу освіту» і «Про наукову та науково-технічну діяльність»;

- вважати, що в умовах сьогоднішнього складного стану економіки України, з врахуванням досягнень університету і його авторитету в державі й за кордоном, важливо забезпечити єдність та консолідовану позицію науково-педагогічного колективу, співробітників і студентів з принципових питань реформування освіти і науки, розвиток студентського самоврядування, здійснення соціального захисту викладачів, співробітників і студентів. Необхідні високопрофесійні відповідальні рішення та енергійні дії, потрібен великий досвід роботи з колективом університету. Це можуть забезпечити також демократичні вибори ректора університету, що відбудуться 10 лютого 2016 року;

- вважаємо, що найбільш прийнятною кандидатурою на цю посаду є академік НАН України, професор Г.Г. Півняк. Його досвід науково-практичної діяльності, вивірений часом, багаторічний особистий внесок у динамічний розвиток Національного гірничого університету, визнаний високий авторитет в суспільстві, науці й освіті та міжнародному співробітництві, результативна співпраця в кооперації з національним і міжнародним високотехнологічним бізнесом у сфері створення інноваційної економіки країни та забезпечення якості освіти, вміння бачити перспективу і працювати з випередженням часу повною мірою переконують Наглядову раду університету в цій рекомендації.

Голова Наглядової ради Л.М.Шиман

Відповідальний секретар

Наглядової ради Ф.П.Шкрабець

Докладну інформацію про Наглядову раду НГУ читайте на сайті НГУ

у розділі «Про університет», підрозділ «Управління» 

До списку© 2006-2022 Інформація про сайт