Dnipro University of Technology — Compliance with the Time
            Новини кафедри та університету
31.05.2013

Запрошуємо на навчання!Навчаємо згідно з вимогами ринку праці

На сьогодні потреба на ринку праці у економістах-екологах в умовах загострення екологічної кризи, перевиснаження природних ресурсів постійно зростає. Відповідно до цього, у гірничому університеті на базі кафедри прикладної економіки є можливим отримати другу вищу освіту за спеціальністю «Економіка довкілля та природних ресурсів» освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» на підставі диплому бакалавра або спеціаліста інших напрямів підготовки. Навчання здійснюється не тільки за денною, але й заочною та вечірньою формами. Викладання суто професійних дисциплін дозволяє здійснювати підготовку магістрів за півтора роки. На кафедрі прикладної економіки створені усі умови для повноцінного навчання: розвинута наукова, навчально-методична бази, успішно працює колектив досвідчених викладачів. Випускники кафедри, отримавши фах «економіст з природокористування, дослідник», мають високий рейтинг серед працедавців Придніпровсько-Донецького та інших регіонів України, плідно працюють в обласному держуправлінні охорони навколишнього природного середовища, екологічних інспекціях, у навчальних та науково-дослідницьких закладах, інженерами, економістами та керівниками підприємств і організацій, які у своїй виробничій та підприємницькій діяльності використовують природний потенціал. Колектив кафедри запрошує на навчання усіх, хто бажає стати фахівцем рівня «магістр» в галузі економічних методів управління якістю довкілля й охорони природних ресурсів, прагне багато знати й багато умити, постійно йти вгору.

Доцент кафедри прикладної економіки Є.В. Терехов


До списку© 2006-2021 Інформація про сайт