Dnipro University of Technology — Compliance with the Time
            Новини кафедри та університету
11.03.2016

Кафедра метрології та інформаційно-вимірювальних технологій Національного гірничого університету святкує ювілей

Кафедра, яка сьогодні має назву «Метрології та інформаційно-вимірювальних технологій»,  функціонує вже 110 років.


Згідно з Постановою Ради Катеринославського Вищого гірничого училища вона була створена 18 лютого 1906 року і мала назву «Кафедра електротехніки». Упродовж понад вікового існування вона зробила вагомий внесок у справу підготовки фахівців з електротехнічного спрямування. На її основі було утворено декілька нових кафедр, які заклали фундамент нинішнього Інституту електроенергетики НГУ.

Необхідно відзначити, що одночасно з електротехнічною підготовкою студентів гірничого ВНЗ викладачі і науковці кафедри займалися також розробкою і створенням технічних засобів зв’язку і вимірювань для шахт. Наприклад,  до початку Другої Світової війни співробітники кафедри І.О Давиденко, І.О. Селищев та Ю.П. Міщенко під керівництвом професора  П.П. Піроцького розробили портативний пристрій для діагностики електродвигунів гірничих машин в динамічному режимі.

Після повернення Дніпропетровського гірничого інституту із Караганди, де він перебував у евакуації, колектив кафедри почав брати активну участь у підготовці фахівців з приладів і систем управління. У  вересні 1952 року вийшов Наказ МВО СРСР №4159-1626, згідно з яким вищезазначена спеціальність була переведена на фізико-технічний факультет Дніпропетровського державного університету, який здійснював підготовку фахівців для ракетно-космічної галузі.

У 1976-85 рр.  під керівництвом доцента М.Г. Полякова співробітники кафедри М.Я. Шаповалов і  В.Т. Тарасенко створили прилади для контролю коефіцієнта потужності. Один з цих приладів (ИКМ-1М) отримав диплом ІІ ступеня під час його експонування на ВДНГ УРСР.

З початку 70-х років ХХ століття на кафедрі одночасно з викладанням дисциплін електротехнічного циклу вивчаються дисципліни, що стосуються методів та засобів вимірювання електричних та неелектричних величин. Це стало основою для обґрунтованого відкриття у 2003 році в стінах НГУ нової спеціальності «Метрологія та вимірювальна техніка», до речі,  однойменної на той час до назви напряму підготовки. У 2006 році напрям підготовки став називатися «Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології». Відповідно,  кафедра також поміняла назву.

На новому етапі розвитку Кафедра метрології та інформаційно-вимірювальних технологій  отримала вагомі досягнення у справі підготовки фахівців вищої кваліфікації. З 2003 року її науковці захистили одну докторську (доцент В.С. Хілов) і п’ять кандидатських (асистенти Н.В.Глухова і  Н.А. Іконнікова, аспірант Н.С. Дрешпак, інженер І.В. Козіна  та здобувач К.В. Литвиненко) дисертацій. Нині доцент Н.В. Глухова завершує підготовку докторської дисертації, асистент М.А.Дороніна – кандидатської. Активно проводять дисертаційні дослідження аспірант Ю.М. Харламова та асистенти В.В. Кійко, І.В. Коваленко,  Е.Ю. Прокуда.

За напрямом підготовки «Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології» диплом бакалавра вже отримали    113    студентів, а за спеціальністю «Метрологія та вимірювальна техніка» кафедра підготувала    70    магістрів і 30   спеціалістів, 23 випускники отримали дипломи з відзнакою.

Про досить високий рівень підготовки фахівців метрологічного спрямування говорить те, що за результатами заключних етапів Всеукраїнських олімпіад  з напрямів підготовки «Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології» і «Метрологія, стандартизація та сертифікація» переможцями стали студенти-метрологи НГУ:

Прізвище,

 імя

Посів(ла) місце

Рік проведення

ВНЗ де проводився ІІ етап олімпіади

Лапуда

Ольга

3-є

2009

Харківський національний університет радіоелектроніки

Гуляєв Костянтин

3-є

2010

Харківський національний університет радіоелектроніки

Дороніна Марина

3-є

2011

Національний університет «Львівська політехніка»

Бабак

 Катерина

3-є

2012

Харківський національний університет радіоелектроніки

Харламова Юлія

2-е

2012

Національний університет «Львівська політехніка

Решетняк Оксана

2-е

2013

Харківський національний університет радіоелектроніки

Омеліч Єлизавета

2-е

2013

Національний університет «Львівська політехніка»

Антипенко Олександр

2-е

2015

Харківський національний університет радіоелектроніки

     

Двічі наші студенти на цих олімпіадах одночасно з особистими досягненнями мали і командні перемоги. У 2010 році команда наших метрологів у складі К. Гуляєва, Д. Балаклеєць, М. Дороніної, О. Ніхаєнко та М. Швачки на олімпіаді у Харкові посіла друге командне місце, а у 2013 р. це місце виборола команда у складі К. Бабак, О. Решетняк, К. Шнурко і А. Хведзевич. В організації «олімпійського руху» неабияка заслуга належить О. Ю. Долгій, яка до серпня 2015 року працювала на кафедрі асистентом.

Крім успіхів у навчанні,  студенти-метрологи мають високі досягнення у науково-дослідній роботі, доповідаючи результати на засіданнях відповідних секцій студентських наукових конференцій та беручи участь у відкритих міжнародних конкурсах з проектування та розробки віртуальних засобів вимірювальної техніки із застосуванням технологій корпорації «National Instruments». Тут роботи К. Гуляєва М. і Швачки (2010 р.), В. Земляного (2012 р.), В. Головка  (2013 р.) та О. Антипенка (2014 і 2015 р.р) посіли перші місця у різних номінаціях (керівники доцент Н.В.  Глухова та професор  В.І.  Корсун).

Студенти-метрологи НГУ не тільки мають значні досягнення у навчанні й науковій роботі, але й досягли неабияких успіхів у спорті. Слід відзначити випускника кафедри 2012 р. Є. Єгорова – триразового чемпіона світу з кікбоксингу і студентку гр. МВ-15 М. Купчик – чемпіонку Європи і світу з карате.

Такі успіхи студентської молоді стали можливими завдяки високій кваліфікації професорсько-викладацького складу кафедри. Завідувач  кафедри, професор, д.т.н. В.І. Корсун та професор, д.т.н.  В.С.Хілов занесені до видання «Науковці України – еліта держави» (том ІІІ. – К.: Видавництво Логос Україна, 2014. – 300 с.)

 Приємно, що  у 2011 році професора В.І. Корсуна обрано академіком Міжнародної академії стандартизації (до неї від нашого регіону входять також один із творців ракетно-космічної галузі держави, Герой України, лауреат Ленінської та Державної премій, директор Української програми «Морський старт» В.Г. Команов та ректор Дніпропетровської державної медичної академії, академік Національної академії медичних наук України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки професор Г.В. Дзяк). В.І. Корсун є членом двох спеціалізованих вчених рад з захисту докторських та кандидатських дисертацій, входить до низки редакційних колегій збірників наукових праць різних ВНЗ України.

Професор-сумісник, д.т.н. О.І. Михальов, який викладає низку дисциплін студентам-метрологам, є лауреатом Державної премії України в галузі науки і техніки та Головою спеціалізованої вченої ради з захисту докторських і кандидатських дисертацій за фахом «математичне моделювання та обчислювальні методи», завідувачем кафедри інформаційних технологій і систем НМетАУ.

 Професор В.С. Хілов, працюючи на європейському факультеті НГУ, декілька років викладає дисципліну «Теоретичні основи електротехніки» англійською мовою. Для цього він підготував і видав 10 англомовних методичних розробок і закінчує підготовку навчального посібника обсягом близько 500 сторінок із зазначеної дисципліни.

Доцент Н.В. Глухова є  відомим в Україні і світі фахівцем з питань обробки інформації за допомогою сучасних комп’ютерних технологій. За результатами рейтингу, який проводився серед співробітників НГУ у 2015 році, вона посіла перше місце. Доценти Н.В. Глухова, В.Г. Тарасенко,  Ю.М. Біліченко і старший викладач С.І. Чорний створили цілу низку нових кафедральних лабораторних робіт.

Науковці кафедри останніми роками опублікували близько 50 наукових праць у міжнародних англомовних виданнях та у виданнях України, які входять до наукометричних баз, отримали 23 патенти на винаходи й видали 4 навчальних посібники і 6 монографій.

Завідувачем лабораторіями кафедри і за сумісництвом доцентом працює В.Т. Бєлан, який особисто створив  понад 30 приладів для різних сфер людської діяльності. Керівництво міжнародної програми «Марс-500» пропонувало йому взяти участь у створенні нового покоління техніки для оцінки психофізіологічного стану людини в екстремальних умовах.

Слід також зазначити, що неабияку допомогу в проведенні навчальних  занять забезпечують старші лаборанти О.П. Бельчицький та Л.І. Єгорова.

Можна впевнено сказати, що Кафедра метрології та інформаційно-вимірювальних технологій впевнено дивиться у майбутнє і з ваговими успіхами зустрічає свій 110-й ювілей.

Підготувала Валентина Шабетя, ІАЦ НГУ


До списку© 2006-2022 Інформація про сайт