Dnipro University of Technology — Compliance with the Time
            Новини кафедри та університету
17.03.2016

“BIOTECHNOLOGY IN MINING – INTEGRATION OF NEW TECHNOLOGIES INTO EDUCATIONAL PRACTICE”

«БІОТЕХНОЛОГІЇ В ГІРНИЦТВІ – ІНТЕГРАЦІЯ НОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТНЮ ПРАКТИКУ»  - так називається чотирирічний освітній проект, який реалізується в НГУ разом з німецькими партнерами

 


У ньому беруть участь Національний гірничий університет (координатори доценти  Ірина Клімкіна та Олександр Ковров) і ТУ «Фрайберзька гірнича академія» (ТУ ФГА, координатори професори Герман Хайльмайєр і Міхаель Шльоманн)) за підтримки  Німецької служби академічних обмінів  (DAAD).  У рамках проекту відбулася робоча зустріч координатора з боку ТУ ФГА, професора, керівника наукової групи з біології та екології Інституту біологічних наук ТУ ФГА Германа Хайльмайєра і професора, декана факультету геологічних наук та гірництва ТУ ФГА Карстена Дребенштедта з керівництвом і спеціалістами НГУ.На зустрічі у формі «круглого столу» були присутні ректор НГУ академік Національної академії наук України Геннадій Півняк, перший проректор НГУ професор Петро Пілов, проректор з наукової роботи член-кор. НАН України Олександр Бешта, проректор з міжнародних зв’язків професор Олександр Шашенко,  директор Інституту міжнародних освітньо-наукових програм професор Олександр Шаров, директор Гірничого інституту, декан Гірничого факультету професор Володимир Бузило, голова науково-методичної ради, професор кафедри підземної розробки родовищ Олександр Кузьменко, завкафедри підземної розробки родовищ професор Володимир Бондаренко, доценти Ірина Клімкіна, Олександр Ковров, Андрій Череп, Олексій Ложніков, студенти-магістранти, які виконують дипломні роботи під подвійним керівництвом   Анна Діденко, Ксенія Боженко, Євген Чебля.


Учасники «круглого столу» прослухали звіт професора ТУ ФГА Германа Хайльмайєра про виконання першого року проекту, а також обговорили такі питання: оцінка проведених у перший рік теоретичних і практичних занять, деталізація структури нових бакалаврських і магістерських курсів з біомайнінгу,  теми магістерських робіт, які виконують студенти НГУ під подвійним керівництвом з боку НГУ та ТУ ФГА, створення лабораторії в НГУ для практичних занять і наукових досліджень в галузі біотехнологій у гірничодобувній промисловості, перспективи розширення академічного співробітництва шляхом створення сумісних навчальних програм, зокрема в рамках нової англомовної магістерської програми «Ресурси, геотехнології та сталий розвиток».


Термін «біомайнінг» є відносно новим як для фахівців в галузі гірництва, так і для спеціалістів у сфері екології. Він охоплює застосування широкого спектру екологічно чистих «зелених» технологій в гірничодобувній промисловості, які базуються на процесах біовилуговування, біологічного очищення шахтних вод, бактеріального знесірчення вугілля, фіторемедиації забруднених територій тощо.


У рамках освітнього проекту передбачена розробка та впровадження в навчальний процес НГУ двох бакалаврських і двох магістерських нових навчальних дисциплін: «Основи мікробіології в гірництві», «Основи фіторемедиації», «Біомайнінг: Частина І. Мікробіологічні технології в гірництві» і «Біомайнінг: Частина ІІ. Фітогірництво». Також передбачається виконання лабораторного практикуму студентами НГУ на базі ТУ «ФГА» протягом пяти  тижнів у 2016 році. Студенти-учасники проекту виконуватимуть наукові дослідження та захищатимуть магістерські робот за принципами подвійного керівництва.


Крім того, мета приїзду професора Германа Хайльмайєра до НГУ –  прочитати студентам лекції, теми яких стосуються нових біотехнологій в гірництві. Після однієї з них ми зустрілися з лектором і запитали про результати виконання першого року проекту і найближчі перспективи.

-        Спільний проект «Біотехнології в гірництві – інтеграція нових технологій в освітню практику» виконується досить упішно, запевнив професор  Герман Хайльмайєр. – Ми вже другий рік поспіль займаємося питаннями біомайнінгу і фіторемедиації забруднених територій. Нині в НГУ ми розпочали теоретичний курс з групою студентів чисельністю 35 осіб з таких кафедр як ПРР, відкриті гірничі роботи, екології. Ми розглядаємо питання використання рослин-гіперакумуляторів для потреб фіторемедиації і вилучення потенційно корисних металів з відходів вуглевидобування і збагачення.


Професор Хайльмайєр також сказав, що значна увага на лекціях приділяється питанням вилуговування, тобто використання особливих видів бактерій, які можуть вилучати корисні компоненти з рідкоземельних металів або з відходів вуглевидобування, використовуючи  можливості ферментативного апарата і у подальшому не лише вилучення цих елементів, а також отримання їх у чистому вигляді для використання у промисловості.


Професор Хайльмайєр поділився подальшими планами партнерства. У цьому році планується візит групи студентів НГУ під керівництвом Ірини Клімкіної і Олександра Коврова до ТУ ФГА, де на кафедрі біонаук вони будуть задіяні у дослідженнях і в лабораторному практикумі з метою віднайдення нових методів і технологій вилуговування з використанням мікроорганізмів, а також особливих видів рослин гіперакамуляторів.


З шести студентів НГУ, які торік навчалися у ФГА, троє накопичили достатній обсяг матеріалів, на основі яких працюють над своїми магістерськими дисертаціями.


- Це показник успішності нашого проекту, - додав професор Хайльмайєр, -  і того, як перспективні плани упроваджуються в освітню практику НГУ. Більше того, нині планується розробка нової магістерської програми тривалістю 1, 5 року на основі досвіду, отриманого у рамках проекту,  і розробка нового навчального плану, що буде упроваджений в НГУ як логічне продовження проекту.  Це відкриє нові можливості для українських студентів знайти гідне місце на ринку праці. Впевнений, що це дозволить НГУ зміцнити свої позиції на світовій арені як одного з ресурсних університетів-лідерів не лише в Україні, а й у Європі.

Валентина Шабетя, ІАЦ НГУ

Фото Володимира Корінного і Євгена Ланевича (відеостудія «Юність» НГУ)

До списку© 2006-2022 Інформація про сайт