Dnipro University of Technology — Compliance with the Time
            Новини кафедри та університету
02.07.2016

Переробка техногенних продуктів покращить стан довкілля

Студентка-еколог НГУ К.С. Гузь під керівництвом доцента кафедри екології А.В. Павличенка була виконавцем міжвузівської комплексної дипломної роботи на тему "Дослідження можливостей використання техногенних продуктів у якості сировини для матеріалів поліфункціонального призначення". Крім представників НГУ, міжвузівський проект виконували також студенти і викладачі Національної металургійної академії України та Українського державного хіміко-технологічного університету.

Робота спрямована на розширення можливостей використання техногенних продуктів як сировини для матеріалів поліфункціонального призначення. Під час виконання дипломної роботи студенти вивчали можливості використання техногенних продуктів в металургійній, будівельній та інших галузях економіки.


Фото Виконавці міжвузівської комплексної дипломної роботи після її захисту на кафедрі ливарного виробництва Національної металургійної академії України

Як повідомив доцент А.В. Павличенко, студентка-еколог НГУ К.С. Гузь виконала роботу, спрямовану на розробку способів підвищення рівнів екологічної безпеки при поводженні з відходами видобутку та переробки мінеральної сировини. Реалізація запропонованих в роботі природоохоронних рішень дозволить покращити стан навколишнього середовища й умови проживання населення у гірничопромислових регіонах.

Інформація надана кафедрою екології НГУ


До списку© 2006-2022 Інформація про сайт