Dnipro University of Technology — Compliance with the Time
            Новини кафедри та університету
09.04.2013

«НАУКОВО–МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИКЛАДАННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ ДИСЦИПЛІН В КОНТЕКСТІ ВИМОГ РИНКУ ПРАЦІ»

Кафедра менеджменту виробничої сфери НГУ запрошує прийняти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Науково-методичні підходи до викладання управлінських дисциплін в контексті вимог ринку праці».

Конференція проводиться відповідно до Плану конференцій на 2013 рік Національного гірничого університету (Наказ МОН №1/9-38 від 22 січня 2013 р.).

Тематичні напрями роботи конференції:

1. Завдання вищої освіти у сфері гуманітарного розвитку суспільства.

2. Взаємодія у системі «вища освіта – ринок праці».

3. Модернізація структури та змісту освіти на засадах компетентнісного підходу.

4. Міжнародна співпраця та інтеграція у сфері освіти.

5. Забезпечення доступності та неперервності освіти впродовж життя.

6. Розвиток наукової та інноваційної діяльності в освіті.

7. Управління якістю освіти.

8. Удосконалення інформаційно-ресурсного забезпечення освіти і науки та ін.

Всеукраїнська науково-практична конференція «Науково-методичні підходи до викладання управлінських дисциплін в контексті вимог ринку праці» відбудеться 11-12 квітня 2013 року.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ

 

Співголови оргкомітету:

 

Півняк Геннадій Григорович

ректор Державного ВНЗ «Національний гірничий університет»,

академік НАН України;

заслужений діяч науки і техніки України,

лауреат Державних премій України в галузі науки і техніки

Демчик Олександр Ігорович

директор департаменту освіти і науки Дніпропетровської  облдержадміністрації;

Мазаракі Анатолій Антонович

ректор Київського національного торговельно-економічного університету,

дійсний член Академії педагогічних наук України,  

заслужений діяч науки і техніки України;

Жмуренко Віталій Григорович

президент Дніпропетровської торгово-промислової палати;

Задоя Анатолій Олександрович

голова секції  «Економіка» Придніпровського наукового центру, 

заслужений діяч народної освіти України


Заступники:

 

Шаров Олександр Іванович

директор Інституту Економіки Державного ВНЗ «Національний гірничий університет»,

к.г-м.н., професор;

Бардась Артем Володимирович

декан факультету менеджменту Інституту економіки Державного ВНЗ «Національний гірничий університет», д.е.н., професор;

Швець Василь Якович

завідувач кафедри менеджменту виробничої сфери Державного ВНЗ «Національний гірничий університет», д.е.н., професор,

голова Дніпропетровського обласного осередку Громадської організації «Спілка економістів України», заслужений економіст України

 

ГОЛОВА РОБОЧОГО ОРГКОМІТЕТУ:

 

Лозинський Ілля Євгенович

доцент кафедри менеджменту виробничої сфери Державного ВНЗ «Національний гірничий університет», к.е.н.

 

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР КОНФЕРЕНЦІЇ:

 

Папіж Юлія Сергіївна

доцент кафедри менеджменту виробничої сфери Державного ВНЗ «Національний гірничий університет», к.е.н.

ПРОГРАМА РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

 

10 квітня, середа

 

Заїзд учасників конференції                                                     ПРОТЯГОМ ДНЯ

 

 11 квітня, четвер

 

Реєстрація учасників конференції,

отримання збірників тез доповідей

(проспект К. Маркса, 19,

1 корпус ДВНЗ «НГУ», аудиторія 87)                                                         8.30 – 10.00

 

Відкриття конференції,

пленарне засідання

(проспект К. Маркса, 19,

1 корпус ДВНЗ «НГУ», аудиторія 87)                                                 10.00 – 12.00

 

Обідня перерва

(проспект К. Маркса, 19,

10 корпус ДВНЗ «НГУ», аудиторія 204)                                              12.00 -13.00

 

Секційні засідання                                                                                13.00 -16.30

 

Підведення підсумків конференції                                                     16.30-17.00

 

 

12 квітня, п’ятниця

 

Від’їзд учасників конференції                                                  ПРОТЯГОМ ДНЯ

 

 РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ: 

 

Доповідь на пленарному засіданні - до 20 хв.

Доповідь на секційному засіданні - до 10 хв.

Виступ при обговоренні - до 5 хв.

Довідки - до 3 хв.


ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

 

11 квітня 2013 року

10:00 – 12:00

 Відкриття конференції

 

Швець В.Я.

завідувач кафедри менеджменту виробничої сфери Державного ВНЗ «Національний гірничий університет», д.е.н., професор,

голова Дніпропетровського обласного осередку Громадської організації «Спілка економістів України», заслужений економіст України

 

Вітальне слово

 

Пілов Петро Іванович

перший проректор Державного ВНЗ «Національний гірничий університет»,

заслужений діяч науки і техніки України,

д.т.н.,  професор;

Демчик Олександр Ігорович

директор департаменту освіти і науки Дніпропетровської  облдержадміністрації;

Жмуренко Віталій Григорович

президент Дніпропетровської торгово-промислової палати

 

Доповіді на пленарному засіданні 

 

Задоя Анатолій Олександрович

голова секції  «Економіка» Придніпровського наукового центру, 

заслужений діяч народної освіти України, д.е.н., професор;

Ткаченко Тетяна Іванівна

завідувач кафедри готельно-ресторанного та туристичного бізнесу

Київського національного торговельно-економічного університету,

д.е.н., професор;

Салов Володимир Олександрович

директор науково-методичного центру НГУ,

«Заслужений працівник народної освіти України»,

«Заслужений викладач Національного гірничого університету»,

к.т.н., професор;

Бардась Артем Володимирович

декан факультету менеджменту Інституту економіки Державного ВНЗ «Національний гірничий університет», д.е.н., професор


.


До списку© 2006-2021 Інформація про сайт