Dnipro University of Technology — Compliance with the Time
            Новини кафедри та університету
08.11.2016

Ректорська перевірка кафедри гірничих машин та інжинірингу

Не зупинятись на досягнутому, крокувати в ногу з часом, наполегливо і впевнено оперувати дивами техніки, застосовуючи сучасні технології в процесі навчання та підготовки інженерних кадрів – головна мета кафедри гірничих машин та інжинірингу Національного гірничого університету.
  
Сьогодні тут зосереджений потужний інтелектуальний потенціал, який ґрунтується на надбаннях попередніх поколінь і плідній діяльності сучасного колективу , який очолює професор К.С. Заболотний. Три професори та 13 доцентів готують спеціалістів високої кваліфікації за фахом «Галузеве машинобудування», викладають інжиніринг гірничих машин для видобутку та переробки корисних копалин підземним, відкритим і підводним способами. Тобто вчать майбутніх інженерів творити, досліджувати, проектувати за допомогою новітніх комп'ютерних технологій, отриманих як грант від компанії SolidWorks (USA).
  
З метою перевірки функціонування цієї кафедри ректор НГУ академік НАН України Г.Г.Півняк відвідав заняття студентів, оглянув оновлену матеріально-технічну базу, поспілкувався зі студентами на предмет якості викладання, побажань студентів. Геннадій Григорович розповів про нові перспективи університету щодо отримання додаткової освіти, у тому числі за кордоном.Викладачі кафедри вчать студентів створювати МАШИНИ будь-якого ступеня складності, а це означає глибокі знання з маркетингу, економіки, наукових досліджень, промислового дизайну, ергономіки, конструкторської та технологічної підготовки виробництва, менеджменту, комп'ютерних технологій.
  
В аудиторіях кафедри можна побачити гасло «Гірничий інженер-механік може практично все!». І справді, завдяки всебічній та глибокій інженерній підготовці кафедра випускає фахівців широкого профілю, які в подальшому стають головними конструкторами, директорами заводів та інститутів, розробниками програмного забезпечення, вченими зі світовим ім'ям, викладачами, «крутими» менеджерами та бізнесменами, маркетологами, відомими політиками, банкірами, фінансистами.
  
У рамках нової спеціальності «Галузеве машинобудування» на кафедрі гірничих машин та інжинірингу Державного вищого навчального закладу «Національний гірничий університет» розроблено унікальний інтегрований навчальний план викладання системного інжинірингу зі створення технічних об'єктів машинобудування, в основі якого лежить міжнародний інноваційний стандарт CDIO.
  
Ця освітня технологія передбачає вивчення всіх стадій життєвого циклу технічних об'єктів. Особлива увага приділяється формуванню у студентів компетенції системного проектування машин, зокрема, у сфері проектного менеджменту й практики ведення бізнесу. Майбутні фахівці набувають не тільки фундаментальну фізико-математичну, загальну інженерну та спеціальну підготовку, одночасно вони успішно засвоюють методи комп'ютерного інжинірингу, що особливо цінно в умовах ринкової економіки, коли благополуччя випускника залежить від його затребуваності. Теоретична підготовка на кафедрі щорічно підкріплюється виробничою практикою на промислових підприємствах, у науково-дослідних установах, в конструкторських бюро, фірмах, що займаються створенням виробів і розробкою програмного забезпечення. 
Випускники кафедри - це не тільки високоосвічені інженери-механіки. Серед них чимало справжніх талантів, обізнаних експертів у сфері систем автоматизованого проектування, промислового дизайну, проектного менеджменту та інжинірингу механічного устаткування.
  
На кафедрі гірничих машин та інжинірингу НГУ не хочуть миритись з ситуацією, коли талановита молодь розчаровується в обраній професії та змінює пріоритети тільки за браком професійного досвіду. З цією метою викладачі постійно розробляють нові проекти щодо розширення інтелектуальної діяльності й застосування досягнень науки для вирішення конкретних проблем людства.

Сучасний інженер повинен мати високий рівень не лише традиційних знань, але й бути добре обізнаним в електротехніці, електроніці, комп’ютерних технологіях створення і керування різноманітними технологічними машинами та комплексами. Як зазначив ректор Національного гірничого університету Г.Г. Півняк, відповідність цим вимогам широко забезпечується на кафедрі гірничих машин та інжинірингу. 

ІАЦ НГУ
Фото відеостудії «Юність»


До списку© 2006-2022 Інформація про сайт