Dnipro University of Technology — Compliance with the Time
            Новини кафедри та університету
13.12.2016

«Молодь: наука та інновації»


Четверта всеукраїнська науково-технічна конференція студентів, аспірантів і молодих учених «Молодь: наука та інновації».

6-7 грудня 2016 року в Інституті Економіки Державного ВНЗ «НГУ» у рамках четвертої всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих учених «Молодь: наука та інновації» відбулося засідання 14 секції – «Економіка та управління у промисловості».


 
Голова секції: доктор економічних наук, професор А.В.Бардась, відкриваючи засідання молодих науковців, наголосив на важливості проведення подібних заходів у вихованні магістрів, консолідації творчого потенціалу молоді і побажав усім нових досягнень у навчанні та дослідницькій діяльності.

Науковий захід відбувся на високому організаційному та професійному рівні. Кожен учасник мав змогу презентувати результати власних досліджень , отримати слушні зауваження і пропозиції від колег щодо подальших досліджень за обраним напрямом.
 
Зокрема, під час засідання секції висвітлено проблеми, пов’язані з економічною оцінкою сучасного стану держави і бізнесу, розвитком теорії та практики менеджменту і підвищенням на цій основі конкурентоспроможності підприємств на внутрішньому та міжнародному ринках.
 
Прозвучало кілька цікавих доповідей з проблемних питань адміністративного менеджменту, управління конфліктами, інноваційного розвитку організацій, розвитку персоналу, банківської справи, збереження навколишнього середовища у техногенно навантажених регіонах тощо.

До засідання секції долучилося чимале коло учасників : викладачі Інституту економіки, аспіранти, студенти спеціальностей «Менеджмент» та «Економіка», студенти технічних спеціальностей Національного гірничого університету, учасники з Українського державного хіміко-технологічного університету, Державного ВНЗ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури", Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна та інших вишів, що виявили інтерес до проблем економіки та управління у промисловості.
 
Наприкінці головуючі секції підбили підсумки засідання, визначивши учасників, що зайняли призові місця. Всі учасники висловили сподівання, що подібні заходи набуватимуть усе більшої ваги у науковому житті Національного гірничого університету.


ІАЦ НГУ

До списку© 2006-2022 Інформація про сайт