Dnipro University of Technology — Compliance with the Time
            Новини кафедри та університету
19.12.2016

Регіональний форум міжпоколіннєвої інтеграції «Енергія поколінь»


Результати соціологічного дослідження системи взаємовідносин між поколіннями в аспекті суспільної інтеграціїПро дослідження, проведене в рамках польсько-українського проекту «Локальні лідери для розвитку Дніпропетровщини». Даний проект був реалізований Радою молодих вчених Дніпропетровської області за сприянням Фундації розвитку Свентохловіц (Республіка Польща) та Польсько-Американського Фонду Свободи у рамках програми «RITA – зміни у регіоні», (вересень-грудень 2016 р.).
16 грудня у Дніпрі відбувся Регіональний форум міжпоколіннєвої інтеграції – фінальний захід проекту "Локальні лідери для розвитку Дніпропетровщини", що реалізується Радою молодих вчених Дніпропетровської області На Форумі «Енергія поколінь» презентовано результати соціологічного опитування щодо інтересів і вподобань молоді й старшого покоління, а також ставлення цих вікових груп одна до одної. Під час цієї зустрічі обговорені рекомендації цього соціологічного дослідження та проект щодо посилення політики міжпоколіннєвої інтеграції та активного довголіття у Дніпропетровській області.

Центр соціологічного аудиту Національного гірничого університету взяв участь у проведенні соціологічного дослідження «Енергія поколінь», в межах польсько-українського проекту, в якому безпосередню участь брали наші колеги – професор Сергій Федорович Власов та доцент Тетяна Миколаївна Чумаченко.Мета дослідження – виявлення особливостей інтересів молоді та людей старшого віку, встановлення сфер, де ці інтереси співпадають чи перетинаються, визначення існуючих в цьому зв’язку стереотипів, а також розробка рекомендацій для цілеспрямованого налагодження інтеграційних процесів між двома поколіннями у м. Дніпро. 

Дослідження мало розвідувальний, пошуковий характер. З використанням цільової вибірки опитано 120 людей поважного віку, в тому числі вчених пенсіонерів НГУ, та 160 представників молодого покоління (в тому числі студентів НГУ). У вибіркову сукупність увійшли свого роду реальні та потенційні активісти своїх середовищ – пенсійного та молодіжного. Людей старшого покоління опитували методом індивідуальних інтерв’ю, а молодь – методом роздавального анкетування.Опитування людей поважного віку показало, що найхарактернішими різновидами їхньої діяльності у вільний час є: спілкування у колі сім’ї, спілкування з друзями та однодумцями, перегляд телепередач, читання художньої літератури, а також садівництво, городництво, квітникарство.
 
Художня та технічна творчість, фізкультура, інтернет-спілкування, волонтерська діяльність, громадська робота є характерними для незначної частини людей старшого віку. 
Найбільша частка людей з активним дозвіллям в групі тих пенсіонерів, які працюють, але не повний день чи тиждень. Вони, не втрачаючи попередніх соціальних зв’язків, за неповної занятості мають і додаткові прибутки, і певний час для громадської роботи, творчих занять у сфері дозвілля.
 
Бажання та інтереси соціально активних пенсіонерів у сфері дозвілля переважно направлені на отримання чи поглиблення вмінь працювати в Інтернеті, спортивно-оздоровчі заняття, на подорожі та екскурсії, зустрічі з цікавими людьми. Приблизно третину респондентів зацікавили б заняття з проблем здорового способу життя, юридично-правові консультації, лекції фахівців медицини, курси з вивчення іноземних мов, заняття із садівництва, городництва, квітникарства, з краєзнавства та тренінги з психології спілкування. Заняття з прикладного мистецтва, співи, волонтерська діяльність, класичні бальні танці, технічна творчість та фотосправа. були б цікавими для 10–20 відсотків опитаних.
 
Серед не працюючих пенсіонерів найбільше тих, кого цікавлять спортивно-оздоровчі заняття, цікаві зустрічі, тренінги з психології спілкування, заняття з краєзнавства, прикладного мистецтва, вивчення іноземних мов, а також співи та класичні бальні танці. У групі пенсіонерів, які працюють неповний день чи тиждень, більше тих, хто цікавиться подорожами та екскурсіями, волонтерською діяльністю, отриманням юридично-правових консультацій, хотіли б відвідати лекції фахівців медицини, заняття із садівництва, городництва, квітникарства. Серед працюючих пенсіонерів, зацікавлених в клубних заняттях, активність - найнижча.

Говорячи про дозвілля людей старшого віку в цілому, варто підкреслити, що воно тісно переплітаэться з іншими інтересами та потребами, зокрема такими як фізичні, матеріальні та соціальні. Слід також мати на увазі те, що, досягаючи пенсійного віку, більшість людей в сучасній Україні прагнуть за всяку ціну продовжити свою трудову діяльність. Причини цього – різні: і матеріальні, і ментальні. Ці обставини мають значний вплив на характер інтересів людей старшого віку.


Анкетування молоді показало, що її інтереси направлені переважно на: спілкування з цікавими людьми та прослухування музики, роботу в Інтернеті, самовдосконалення, перегляд кінофільмів, заняття спортом, здоровий спосіб життя, а також подорожі, екскурсії, вивчення іноземних мов, сімейні цінності та традиції.
Більшість опитаної молоді виявила зацікавленість у співпраці з людьми старшого покоління щодо обміну знаннями, вміннями та набутим досвідом. Серед дівчат відсоток тих, хто зацікавлений у співпраці з людьми старшого покоління, значно вищий, ніж серед юнаків.
 
Найчастіше інтереси молоді та старшого покоління перетинаються в питаннях сімейних цінностей, традицій, історії, краєзнавства.
 
Важливими, але недооціненими напрямками співробітництва молоді та людей старшого віку є громадська робота, використання Інтернету, прикладна і технічна творчість, домоводство, волонтерська діяльність.
 


Л.О. Колісник, керівник Центру соціологічного аудиту НГУ, кандидат соціологічних наук, доцент кафедри історії та політичної теорії 
М.В.Мосендз, кандидат соціологічних наук, доцент кафедри історії та політичної теорії 
О.В.Гилюн, кандидат філософських наук, доцент кафедри соціології Дніпропетровського національного університету ім. О.Гончара
І.М. Дєгтярьова, заступник Ради молодих вчених Дніпропетровської області

До списку© 2006-2022 Інформація про сайт