Dnipro University of Technology — Compliance with the Time
            Новини кафедри та університету
27.06.2017

ЕКОЛОГІЧНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО: від статистики екології до соціально відповідального бізнесу та сталого розвитку суспільства

Доценти кафедри прикладної економіки та підприємництва Національного гірничого університету (Горпинич О.В., Мормуль Т.М., Шаповал В.А.) ознайомились з актуальними методологічними та організаційними підходами проведення державних статистичних спостережень зі статистики екології. Цей тематичний семінар (20.06.2017 р.) був проведений партнером НГУ – Головним управлінням статистики в Дніпропетровській області (dneprstat.gov.ua). Начальник управління аналізу даних статистики сільського господарства та навколишнього середовища Махницька А.А. та головний спеціаліст-економіст цього управління Дейнека А.Ф. надали детальну інформацію щодо форм подання суб’єктами бізнесу звітів до служби статистики з фактичними результатами впливу на довкілля та показниками їх природоохоронної діяльності. Особлива увага була приділена економічній складовій статистики довкілля, а саме капітальним та поточним природоохоронним витратам бізнесу, екологічним платежам (екологічному податку, штрафам за порушення природоохоронного законодавства).


В умовах високого техногенного впливу на довкілля та високого рівня його забруднення в Дніпропетровській області, зокрема виробничими відходами, особливої актуальності набуває діяльність з утилізації акумульованих відходів, а також впровадження інноваційних технологій для використання самими підприємствами-забруднювачами відходів як виробничої сировини. Стан довкілля Дніпропетровської області та України в цілому розглядається нами як широкий простір для інноваційно-орієнтованого екологічного підприємництва, спрямованого на задоволення актуальних, пов’язаних з цим станом, проблем суспільства. Споживачами нових продуктів/послуг можуть бути як суб’єкти бізнесу (забруднювачі, користувачі забруднених природних ресурсів, відходів), так й населення, яке вимушене самостійно, за власні кошти, запобігати та усувати наслідки перебування на забрудненій території.


Орієнтування наших студентів на цивілізоване підприємництво – основа поширення соціально відповідального бізнесу та забезпечення сталого розвитку суспільства. Актуалізація знань стосовно статистики екології розглядається нами як важлива складова європейського рівня підготовки бакалаврів спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» та магістрів широкого спектра економічних та управлінських спеціалізацій.

p.s. Якщо Вас зацікавила ця тема – запрошуємо на кафедру для спілкування!

Інформація кафедри прикладної економіки та підприємництва НГУ


До списку© 2006-2022 Інформація про сайт