Dnipro University of Technology — Compliance with the Time
            Новини кафедри та університету
19.08.2017

Пiдкорюємо новi вершини у вивченнi польської в НГУ

Лариса Олексіївна Колісник, доцент кафедри історії та політичної теорії, успішно закінчила літній методичний курс польської мови як другої іноземної, організований для викладачів польської мови з України та профінансований Фундацією Pomoc Polakom na Wschodzie. Курс проходив у відділі культурної глоттодидактики Центру польської мови та культури для іноземців POLONIKUM Варшавського Університету з 31липня до 19серпня 2017. Заняття проводили професори Варшавського університету Пьотр Гарнцарек та Ганна Мазанек. 

Основною метою курсу було не тільки підвищити знання та методичні вміння у сфері навчання польської мови, історії та культури, а й набути комунікативних та лінгвістичних компетенцій у сфері польської мови, а що досить важливо – навчитися вмінню визначення відмінностей польської мови літературної та розмовної. 

Цiкавим було ознайомлення з різними програмами щодо вивчення польської мови, враховуючи віковi та мовнi особливості тих, хто бажає вивчати мову. А ще випрацьовували механізми самонавчання та пошуку джерел інформації про методи навчання, сфери та освітні програми, добiр вiдповiдної літератури, виробляли навики формування та поширення мовної та культурної свідомості студентів. 

Для слухачiв було запропоновано такi тематичні та методичні блоки:
• методика навчання літератури;
• культурно-історичні методики;
• соціокультурні та реалієзнавчі коди;
• лінгвістичний блок (консультації та поради з описової та контрастивної граматики);
• нові медіа та інтерактивне навчання;
• робота з текстом (зокрема з текстом пісенним).

Літній методичний курс польської мови як другої іноземної чекає на нових слухачiв.


За матеріалами кафедри історії та політичної теорії НГУ

До списку© 2006-2022 Інформація про сайт