Dnipro University of Technology — Compliance with the Time
            Новини кафедри та університету
12.12.2017

Міжнародний колоквіум Протодьяконова 2017 у Фрайберзі

Науковці НГУ взяли участь у конференції «Міжнародний колоквіум Протодьяконова 2017», що проходив 20-24 листопада у Фрайберзі (Німеччина).

Завідувач кафедри відкритих гірничих робіт Борис Собко та доцент цієї кафедри Олексій Ложніков плідно співпрацюють з колегами Технічного університету «Фрайберзька гірнича академія», зокрема, з професором Карстеном Дребенштедтом. Крім участі у конференції вони працювали над спільною монографією «Раціональні основи природокористування при відкритій розробці» (англійською мовою) та узгоджували питання подальшого міжнародного співробітництва.

Під час відрядження наші науковці презентували свої здобутки , а також ознайомилися з результатами наукових досліджень Технічного університету «Фрайберзька гірнича академія» з перспективного напрямку розвитку екологозберігаючих технологій при відкритій розробці родовищ. 


На конференції на тему «Substantiation of Non-Blasting Technologies Efficiency at the Mining Western Tyaginskoe Limestone Deposit» (Обґрунтування безвибухової технології розробки Західно-Тягінського родовища вапняків) доцент Олексій Ложніков виступив з доповіддю, яка зацікавила присутніх.
Представники НГУ побували на професійній екскурсії на буровугільному кар’єрі Вецлав Зюд та теплоелектростанції, яка працює на бурому вугіллі. 

Результати відрядження, зокрема, екскурсій презентовано студентам і викладачам кафедри відкритих гірничих робіт НГУ.
Зазначимо, що отриманий інформаційний матеріал відрядження представляє значний інтерес для подальшого стимулювання міжнародного співробітництва, навчального процесу гірничого університету, виконання спільних науково-дослідних проектів. 

Інформація кафедри відкритих гірничих робіт НГУ


Проект
РІШЕННЯ РЕКТОРАТУ

за результатами відрядження до Німеччини
делегації Державного ВНЗ «НГУ»


1. Мета і завдання відрядження виконані в повному обсязі.
2. Систематизувати отримані матеріали та інформацію з метою подальшого розвитку ініціатив зі співробітництва в галузі наукових досліджень та академічної мобільності. Опрацювати найбільш доцільні напрями подальших наукових досліджень та підготувати презентацію для студентів та викладачів кафедри відкритих гірничих робіт за темою «Європейський досвід видобутку бурого вугілля: перспективи і засоби».
Відповідальні – проф. Собко, доц. Ложніков О.В.
Термін: до 10 лютого 2018 р.
3. Завершити роботу над шостою главою спільної монографії «Раціональні основи природокористування при відкритій розробці» Г.Г. Півняк, Б.Ю. Собко, К. Дребенштедт, О.В. Ложніков та виконати її переклад (термін: до 30 березня 2018 р).
4. Контроль за виконанням доручень покласти на декана гірничого факультету проф. Бузило В.І.


Проект рішення підготував:
Директор ННЦ міжнародного співробітництва,
професор М.В. Рогоза


28 листопада 2017 р.

До списку© 2006-2022 Інформація про сайт