Dnipro University of Technology — Compliance with the Time
            Новини кафедри та університету
14.03.2018

Весняна школа педагогічної майстерності в рамках проекту «Англійська мова для університетів»

У перший тиждень березня група викладачів кафедри іноземних мов нашого університету, учасників проекту «Англійська мова для університетів» за підтримкою Британської Ради в Україні, навчалася у Весняній школі педагогічної майстерності у Львові. На цьому етапі проекту в ньому взяли ст. викладач В. В. Губкіна, викладач В. В. Заболотнікова, асистент кафедри І. А. Іванченкояк учасники тренінгу CiVELT: ESP course and materials. ESP teacher CPD. А доцент кафедри іноземних мов М. Л.Ісакова – як тренер цього курсу. 

Третій блок тренінгу CiVELT включав такі необхідні для розробки програми курсу теми як аналіз потреб, відбір і оцінювання автентичного матеріалу для використання в процесі навчання, планування основних стадій уроку з баченням кінцевого результату і постановки цілей відповідно до SMART- підходу. Різноманітні завдання і командна робота дали можливість учасникам тренінгу використовувати креативний підхід до виконання завдань і критично підходити до аналізу й оцінювання моделей і структур. Всі матеріали тренінгу були ретельно продумані і представлені в інноваційній манері й послужили стимулом до розробки автентичних завдань та оцінки розробленого матеріалу. 

Великий інтерес і жваву дискусію викликало таке питання як розробка критеріїв і власне оцінки письмових робіт, ставлення до помилок і розробка шкали оцінювання. Було також приділено увагу використанню сучасних цифрових технологій і електронних ресурсів на заняттях, що допомагає оптимізувати і мотивувати роботу студентів. Участь викладачів з різних регіонів України сприяла взаємному обміну досвідом.
Говорять учасники та тренер Весняної школи, викладачі НТУ «Дніпровська політехніка» :

День 1
Тренінг – це більше ніж передавання інформації. Третя, завершальна частина курсу CiVELT, що проводилася Британською Радою в рамках проекту «Англійська для університетів», представилася нам як політ у безмежні простори космосу. На те і було схоже – розробка курсів, систем оцінювання – для багатьох учасників ці теми були схожі на політ на Марс, вихід із зони комфорту свого навчального класу. Перший день був присвячений аналізу потреб студентів, як головній ланці в навчальному процесі,обговорювалися види анкетування та інші шляхи відбору інформації, її валідність і практичне застосування.

День 2
Викладач англійської мови для спеціальних цілей відрізняється від викладача загальної англійської мови перш за все тим, що незважаючи на вік, стать та інтереси, він/вона має знання про двигун внутрішнього згорання / процес виплавки сталі / маркетинговий мікс /… і тому подібні речі настільки глибокі, щоб не ставити зайвих запитань. Другий день мандрів у космічному просторі був присвячений роботі з автентичним матеріалом та розробці автентичних завдань. Протягом другого дня для більш чіткого уявлення про процес створення курсу ESP розглядалися такі базові поняття, як "програма"," цілі", "завдання", "національний стандарт", "вимоги", "компетенціі", та те, як вони будуть коррелювати на певних етапах розробки курсу. Цікавим для всіх присутніх було обговорення ідей науковців щодо ступенів процесу створення курсу, факторів, що впливають на цей складний процес, аналіз існуючих підходів.

День 3
Коли викладач виправляє помилку – він ніби вбиває комаху, яка перестає дзвеніти. У третій день подорожі ми намагалися зрозуміти, чому люди помиляються, а головне, що з цим робити, щоб не демотивувати студента. Цього дня роботу було спрямовано на обговорення такої актуальної теми, як помилки студентів в усному і писемному мовленні, проаналізовано природу їх виникнення, відпрацьовано у рольовій грі цікаві коррекційні техніки (ехо-повторення, жестикуляція і т.ін.).
День 4
Багато списів зламано в зіркових війнах з приводу оцінювання – насамкінець, ми дійшли загального висновку про необхідність розробки адекватних критеріїв оцінювання завдань. Четвертий день навчання був сфокусований на проблемі оцінювання в курсі ESP, значенні термінів "assessment" та "evaluation", критеріях оцінювання, розумінні зв'язку оцінювання з національними і галузевими стандартами, пошуку шляхів для створення завдань,що оцінюють всі чотири мовленнєві вміння в професійному контексті. Робота в групах сприяла обміну досвідом та плідній співпраці викладачів з усіх куточків України.

День 5
Останній день космічної Одисеї був повністю присвячений подорожі в безмежні глибини самого себе. Хто такий викладач? Що значить викладати? Що таке навчання впродовж життя? Що я вмію і чого іще не вмію у моїй професії? Як стати кращим викладачем і що цьому заважає? Завершальною темою для обговорення було питання необхідності професійного розвитку протягом життя, розглянуто можливості його здійснення в сучасних умовах. Попередні дні плідної співпраці створили атмосферу, сприятливу для глибокого самоаналізу та обміну думками. 

Перший тиждень весни став значним кроком вперед у професійному зростанні викладачів університету. Це була унікальна можливість працювати в колективі активних і мотивованих людей, котрі готові змінювати освіту. Результати цієї роботи буде надалі представлено у вигляді засідань круглого столу та семінарів.

Інформація кафедри іноземних мов

До списку© 2006-2022 Інформація про сайт