Dnipro University of Technology — Compliance with the Time
            Новини кафедри та університету
04.04.2018

Використання досвіду, отриманого у проекті Британської Ради «Англійська для університетів», у Дніпровській політехніці

Центр мовної підготовки при кафедрі іноземних мов став майданчиком для проведення методичних семінарів, тренінгів, круглих столів як для викладачів так і для студентів. Цього разу доцент кафедри відкритих гірничих робіт О. В. Ложніков зробив презентацію з напрямку свого дослідження і виступив перед викладачами та магістрами групи 184м-17-8. 

Під час стажування у рамках програми Британської Ради “Academic Teaching Excellence” він ознайомився з сучасними методиками академічної підготовки фахівців та основними методичними засадами, що використовуються британськими науково-педагогічними працівниками й дозволяють підвищувати якість вивчення складного теоретичного матеріалу. 

Результатом застосування сучасних методичних підходів під час викладання дисципліни “Geo-technology in Surface Mining” для студентів Міжнародного університету ресурсів (міжнародна програма із захисту потрійного диплому магістра між Україною, Німеччиною та Австрією) є поліпшення навичок спеціалістів, розвиток їх компетенцій із фаху та англійської мови. 

Отримані знання й уміння під час проходження стажування успішно використовуються при підготовці доповідей і презентацій для міжнародних конференцій за кордоном. Доповідь доцента О. В. Ложнікова, яка готувалася з використанням навичок, отриманих при засвоєнні методики Micro-Teaching Activity, була схвально сприйнята науковою аудиторією під час проведення конференції у технічному університеті «Фрайберзька гірнича академія». 

Досвід, отриманий у проекті Британської Ради «Англійська для університетів», та методичні підходи, засвоєні під час проходження стажування у рамках програми “Academic Teaching Excellence”, дозволяють розширити перелік інструментів викладання складного теоретичного матеріалу у стислі терміни, разом із цим перевіряти якість засвоєння викладеного матеріалу і у разі необхідності зосереджувати увагу на незрозумілих для аудиторії питаннях. 

Під час сьогоднішньої зустрічі, студенти – магістри показали високий ступінь розуміння матеріалу, викладеного англійською мовою.

До списку© 2006-2022 Інформація про сайт