Dnipro University of Technology — Compliance with the Time
            Новини кафедри та університету
08.05.2018

Початок роботи нової кафедри в «Дніпровскій політехніці»

Спільні зусилля та злагоджена робота творчого колективу Національного ТУ «Дніпровська політехніка» дали змогу досягти успіху на філологічній ниві. На юридичному факультеті відкрито кафедру філології та мовної комунікації. 
Необхідність організації цієї кафедри визначена викликами сучасності, зокрема зумовлене новим статусом національної мови в суспільстві, необхідністю дослідження проблем її функціонування в сучасних реаліях розвитку мовної комунікації. 
Назва, статус і перспективні напрямки роботи кафедри об’єктивовані сучасними суспільними вимогами до університетської освіти, тенденціями розвитку лінгвістичного знання, а також досвідом викладання української мови за професійним спрямуванням, сучасної української мови, стилістики, неймингу, а також впровадженням нових курсів із лінгвістичної експертизи для юристів, комп’ютерної лінгвістики, мовної культури сучасної бізнес-комунікації, медіалінвгістики. 
У модерному світі, в якому глобальний інформаційний простір визначає конкурентність знань й університетів як інституціональних центрів сучасних держав, саме українська філологія та мовна комунікація становить індикатор цієї конкурентності. 
Творчий колектив кафедри філології та мовної комунікації сьогодні становить потужний осередок наукового лінгвістичного життя Придніпров’я. Вона є справжнім середовищем мовно-культурного і духовного відродження, вдосконалення мовної культури студентів, викладачів, співробітників університету і всього регіону. 

Університетський статус кафедри – випускова, що розробляє та забезпечує науково-методологічні й навчально-методичні засади сучасної лінгвістичної освіти для підготовки бакалаврів української філології за спеціалізацією 035.01. – українська мова та література. Віримо, що упровадження нової освітньо-професійної програми принесе не тільки враження від насиченого студентського життя, а й надихатиме на нові звершення наших майбутніх студентів-філологів із глибокими знаннями державної мови. 
Інший напрямок діяльності кафедри убачається у розробці та впровадженні в навчальний процес для неспеціальних факультетів університетської підготовки фахівців різних спеціальностей інноваційних програм із функціональної та комунікативної лінгвістики, які уможливлять формування в майбутніх фахівців відповідних до суспільних і фахових потреб лінгвістичних компетенцій.
Кафедра філології та мовної комунікації зможе виконувати особливу функцію – титульного представлення ресурсу та можливостей українського мовознавства ефективно працювати у висококонкурентному середовищі світових університетів і відповідних університетських структур. Предметність пізнавально-дидактичних і дослідницьких завдань кафедри полягатиме в аналізі, науковому представленні та формуванні лінгвістичних компетентностей як у філологів, так і випускників інших спеціальностей щодо стану і статусу української літературної мови як державної, її суспільних функцій, потенціалу в мовній комунікації, комунікативних стратегій і тактик, здатності бути інтелектуальним інструментом в ефективній структуризації наукової свідомості.

Так твориться історія «Дніпровської політехніки»

 


Фото Артема Гусака


До списку© 2006-2022 Інформація про сайт