Dnipro University of Technology — Compliance with the Time
            Новини кафедри та університету
05.07.2018

Результати експертизи наукових робіт


Наукова рада МОН відзначила високими балами роботи науковців НТУ «Дніпровська політехніка» 

Згідно з наказом МОН від 03.07.2018 № 705 «Про результати експертизи анотованих звітів за закінченими у 2017 р. дослідженнями і розробками та звітів за етапом 2017 р.», усі наукові дослідження, виконані науковцями НТУ «Дніпровська політехніка», отримали високі бали експертизи Наукової ради МОН. Серед досліджень, завершених минулого року:
• проф. Бешта О.О.: «Наукові засади видобутку та переробки органічних палив комплексними енергетичними підприємствами»;
• проф. Бондаренко В. І.: «Розробка наукових засад фазових перетворень техногенних і природних газогідратів та створення новітніх технологій їх видобування»;
• проф. Бузило В. І.: «Наукове обґрунтування методологічної, технологічної, екологічної і правової бази вилучення корисних компонентів з техногенних родовищ України»;
• проф. Дриженко А. Ю.: «Комплексне використання бурого вугілля та супутніх порід при відкритій розробці родовищ України над сольовими штоками»;
• проф. Колосов Д. Л.: «Теоретико-прикладні основи створення енергоефективних та екологічно безпечних систем глибоководного підйому корисних копалин»;
• проф. Куваєв В. М.: «Енергозберігаюче управління електромеханічними технологічними комплексами і системами гірничо-металургійної промисловості»;
• проф. Симанович Г. А.: «Розвиток наукових основ управління навантаженням кріпильних, охоронних систем повторно використовуваних виробок. Підвищення ефективності протипилового захисту»;
• проф. Собко Б. Ю.: «Розробка екологобезпечних технологій видобування корисних копалин і гірничотехнічної рекультивації, спрямованих на ефективне використання постгірничопромислових територій»;
• проф. Ткачов В. В.: «Технологія створення розумних енергетичних мереж багатофункціональних споруд з метою ефективного розподілення електроенергії між споживачами»;
проф. Шашенко О. М.: «Стійкість наноструктур вугілля і геомеханічне обґрунтування геолокаційного прогнозу силових та структурних неоднорідностей складноструктурного вуглепородного середовища».

Найвищі бали експертів отримала робота під керівництвом проф. Колосова Д.Л., яка посіла 12-те місце у рейтингу серед усіх завершених тематик ЗВО країни.
Вітаємо наших науковців та бажаємо нових досягнень і відкриттів.


Науково-дослідна частина

До списку© 2006-2022 Інформація про сайт