Dnipro University of Technology — Compliance with the Time
            Новини кафедри та університету
14.09.2018

Наукову роботу висунуто на Державну премію України


13 вересня відбулося громадське обговорення роботи «Розробка вугільних родовищ з переходом високоамплітудних тектонічних порушень», висунутої Національним технічним університетом «Дніпровська політехніка» на Державну премію України в галузі науки і техніки

Комітет з Державних премій України для проведення цього заходу призначив Інститут фізики гірничих процесів (ІФГП) Національної академії наук України. Громадське обговорення проходило в залі засідань Інституту геотехнічної механіки НАН України, де в даний час розміщуються науковці ІФГП.
Учасниками розширеного засідання вченої ради ІФГП були автори роботи – представники компанії «ДТЕК ЕНЕРГО»: С.А. Воронін, В.І. Пілюгин, В.Г. Снігур та науковці НТУ «Дніпровська політехніка»: С.М. Гапєєв, О.В. Солодянкін, М.О. Вигодін.

До обговорення також були запрошені представники провідних навчальних, науково-дослідних та виробничих організацій, серед яких: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту, Інститут геотехнічної механіки НАН України, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут». Також у засіданні взяли участь професори НТУ «Дніпровська політехніка» – В.І. Бондаренко, О.М. Шашенко, А.В. Павліченко, В.Г. Шаповал, О.О. Сдвижкова, представники кафедри будівництва, геотехніки і геомеханіки НТУ «Дніпровська політехніка», а також члени вченої ради Інституту фізики гірничих процесів.

Відкрив засідання директор ІФГП О.М. Молчанов словами привітання учасників громадського обговорення та відповідними питаннями щодо протоколу порядку денного.
Далі слово надали доповідачу – представнику авторського колективу професору О.В. Солодянкіну, який розповів про основні результати роботи, окремі напрямки досліджень якої проводилися в Західному Донбасі протягом останніх 30-ти років. Найбільш значущі й ефективні проекти реалізували за останні кілька років, що дозволило отримати величезний економічний ефект в розмірі близько 10 млрд гривень. Окремо були оголошені результати роботи з часу її попереднього висування у 2017 р., які отримали подальший розвиток і стали додатковим підтвердженням ефективності та економічної доцільності виконаних наукових та практичних завдань.
В ході обговорення першим виступив В.І. Бондаренко, який зазначив, що одним з головних чинників досягнення значних результатів представленої роботи є сама компанія «ДТЕК Павлоградвугілля» – потужне сучасне об’єднання, що орієнтується на інтенсивний шлях розвитку і підвищення обсягів видобутку вугілля на базі новітніх техніки та технологій, попереднє наукове обґрунтування складних виробничих завдань. Представлена в роботі успішна реалізація стратегічних планів компанії стала можливою завдяки тісній співпраці представників виробничих підрозділів та науковців «Дніпровської політехніки».
Заступник директора ІГТМ НАН України з наукової роботи О.П. Круковський також відзначив високу цінність отриманих результатів, окремі досягнення з яких мають революційне значення для розвитку техніки і технологій. До таких слід віднести, на його погляд, вдосконалення та розробку нових конструкцій комбінованого кріплення з тампонажем закріпного простору і зміцненням приконтурного масиву порід анкерами та в’яжучими речовинами, впровадження технологій механізованого торкретування та набризкбетонування капітальних виробок. Саме цей доробок авторів за тривалий час використання у складних геомеханічних умовах Західного Донбасу дозволив здійснити успішні й унікальні у світовій практиці розробки вугільних родовищ перехід високоамплітудного порушення «Богданівський скид» й забезпечити подальшу діяльність вугільних шахт за рахунок нових розкритих запасів вугілля.
О.О. Сдвижкова звернула увагу присутніх на надзвичайну сміливість та високий професіоналізм авторів, представників компанії «ДТЕК ЕНЕРГО» під час прийняття нетрадиційних, дуже складних, навіть ризикованих рішень. Зокрема це стосується проектів із забезпеченням стійкості демонтажної камери, підготовчих виробок, що проводяться назустріч очисному вибою, переходу Богданівського скиду. Прийняття таких рішень і забезпечувало тісну й ефективну співпрацю виробничників і науковців «Дніпровської політехніки».
Задану першими доповідачами доброзичливу атмосферу обговорення підтримали й більшість його учасників.
З однозначною позитивною оцінкою роботи й підтримкою авторів виступили також професори В.В. Назимко, О.Л. Тютькін, Е.П. Фельдман. Зауваживши, що робота вирішує низку важливих стратегічних завдань України, а саме: забезпечення плавного переходу економіки від традиційних джерел енергії до поновлюваних, чистих. При цьому досягається висока ефективність видобутку вугілля і зниження його собівартості. 
Один з найважливіших, на погляд О.М. Шашенка, результатів роботи – запропонована концепція synchro-mining, спрямована на вирішення економічних, соціальних та екологічних проблем гірничодобувних регіонів за рахунок диверсифікації діяльності шахт.
На цей важливий результат роботи звернув увагу завідувач кафедри екології НТУ «Дніпровська політехніка» А.В. Павліченко. Він наголосив на комплексність роботи, яка не тільки спрямована на підвищення виробничих та економічних показників підприємств, але й дозволяє знизити напруженість гірничодобувних територій в екологічному та соціальному плані, особливо з перспективою закриття шахт, які завершують видобуток вугілля в межах своїх шахтних полів. Перехід тектонічних порушень, що відкриває доступ до раніше недоступних покладів вугілля – це надзвичайно важливе досягнення для подальшого сталого розвитку промислових регіонів.
Е.П. Фельдман, відзначивши позитивні результати роботи, звернув увагу на питання безпечного відпрацювання вугільних пластів, що примикають до пройденого тектонічного порушення, про що свідчать результати досліджень колективу під його керівництвом. Необхідність прийняття відповідних запобіжних заходів з початком очисних робіт в зоні впливу геологічного порушення були взяті до уваги авторами роботи.
Підсумок підбив голова засідання професор О.М. Молчанов, який також дав позитивну оцінку представленої роботи, зазначивши, що всі перераховані напрями досліджень в роботі повністю відповідають пріоритету Програми кабінету Міністрів України на середньостроковий період щодо основних проблем, які повинні бути вирішені у сфері реформ вугільної галузі. Поставлена Урядом мета насамперед пов’язана з виведенням підприємств на конкурентоспроможний самоокупний рівень та вирішення соціальних й екологічних проблем гірничодобувних регіонів.
Результат заходу – одноголосна підтримка представленої комплексної наукової роботи та її авторів: представникам компанії «ДТЕК ЕНЕРГО» – М.В. Барабашу, С.А. Вороніну, В.І. Пілюгину, В.Г. Снігуру, С.В. Мкртчяну й науковцям НТУ «Дніпровська політехніка» – С.М. Гапєєву, О.В. Солодянкіну, М.О. Вигодіну.


Науково-дослідна частина НТУ «Дніпровська політехніка»
Фото відеостудії «Юність» & Володимир Туркулець

До списку© 2006-2022 Інформація про сайт