Dnipro University of Technology — Compliance with the Time
            Новини кафедри та університету
10.08.2020

Критерії відповідності технічного університету сучасним викликам

Сучасний технічний університет базується на трьох складових. Це наукові дослідження, освітні програми і міжнародні зв’язки. Вчені Дніпровської політехніки працюють с такими вітчизняними бізнес-структурами, як ДТЕК, Метінвест, Інтерпайп, Південмаш, КБ Південне, Павлоградський хімічний завод і багатьма іншими, що належать до різних напрямів промисловості. Для таких компаній, як ДТЕК та Метінвест, університет виконує більше ніж 90% відсотків всіх наукових досліджень, що дозволило вивести ці підприємства в ряд найсучасніших, навіть у порівнянні з відповідними підприємствами за кордоном. 

Спеціалісти в галузі інформаційних технологій працюють з фірмами, що розташовані у Кремнієвій долині. Про високу якість наукових досліджень, що виконуються в університеті, говорить те, що протягом останніх десяти років його науковці, зокрема, й молоді вчені, отримують Державні премії України в галузі науки й техніки

Університет використовує сучасні освітні програми в навчальному процесі, що забезпечує високу якість підготовки спеціалістів. Обов’язковим елементом навчання є дуальна освіта, коли частина лекцій і практичних занять проходять у цехах та лабораторіях відповідних підприємств. Так, наприклад, починаючи з третього курсу, студенти спеціальності «Хімічні технології» навчаються в лабораторіях Павлоградського хімічного заводу, студенти гірники набираються досвіду на шахтах Павлограду і Добропілля, на кар’єрах Полтавського гірничо-збагачувального комбінату. Те ж саме можна сказати й відносно інших спеціальностей. 

Епідемія коронавірусу внесла суттєві зміни в освітні технології. Більша частина занять проходила дистанційно, що вимагало опанування нових методів навчання, набування навичок роботи з відповідними програмними продуктами не тільки з боку викладачів, але й з боку студентів. Зараз вже ясно, що ці технології стануть невід’ємним елементом викладання у майбутньому. 

Політехніка має розвинені закордонні зв’язки. Це університети Німеччини, Франції, Іспанії, Австрії, Фінляндії, Литви, Польщі, Чехії, Угорщини, Туреччини, Казахстану, Узбекистану. Завдяки таким міжнародним програмам, як Еразмус+, Горизонт 2020, Мевляна та багатьом іншим, студенти та викладачі мають змогу стажуватися за кордоном, отримувати - додатково до вітчизняного - і дипломи європейського зразка

Обов’язковим у таких заходах є знання англійської мови, або мови країни, що приймає. Частими є масові зустрічі студентів зі своїми іноземними колегами як на території університету, так і за кордоном. Для багатьох студентів і викладачів всі витрати покривають міжнародні гранти. 

Все це сприяє тому, що Національний технічний університет «Дніпровська політехніка» вже багато років у незалежному рейтингу займає шосте місце серед 200 вишів України й популярна серед вступників, більшість з яких для навчання вибирає саме цей найстаріший навчальний заклад Придніпровського регіону. Це забезпечує високу якість навчання і гарантоване місце подальшої роботи.

Проректор з міжнародних зв'язків НТУ "Дніпровська політехніка", доктор технічних наук, професор О.Шашенко

До списку© 2006-2022 Інформація про сайт