Dnipro University of Technology — Compliance with the Time
            Новини кафедри та університету
02.04.2021

ІХ З’їзд Української асоціації з розвитку менеджменту та бізнес освіти

 
НТУ «Дніпровська політехніка» – асоційований член Української асоціації з розвитку менеджменту та бізнес освіти. І це дозволяє тримати руку на пульсі змін, які відбуваються у сучасній освіті. Також здійснювати ефективну взаємодію із представниками наукового середовища, враховувати під час розробки освітніх програм запити ринку праці. Отже, наш університет надає якісні освітні послуги, а студенти стають конкурентоспроможними фахівцями. До складу Асоціації входять представники провідних вітчизняних закладів вищої освіти.
26 березня відбувся ІХ З’їзд УАРМБО, на якому обрали склад ради. Представником від НТУ «Дніпровська політехніка», уже вкотре, став завідувач кафедри менеджменту, д.е.н., професор В.Я. Швець.
На з’їзді обговорили багато важливих питань для сфери освіти, зокрема:
-внесок професійних громадських організацій у реформування вищої освіти в цілому, та УАРМБО зокрема;
-можливості розроблення спільно з роботодавцями професійних стандартів фінансового та менеджерського спрямування, а також галузевої рамки управлінських навичок, як засобу наповнення профільних стандартів та програм вищої освіти;
-здобутки УАРМБО щодо експертизи нормативних документів з освіти, роботи над професійним стандартом викладача ЗВО, співпраці з Мережею Глобального договору та роботодавцями, проведення конкурсів студентських команд.

За результатами роботи З’їзду визначили напрями подальшої роботи УАРМБО:
- продовження практики проведення літніх (зимових) інститутів, наукових конференцій, семінарів, тренінгів, круглих столів з питань сучасних напрямів розвитку теорії менеджменту та бізнес-адміністрування, дуальної системи освіти, розвитку автономії ЗВО, академічної доброчесності, створення і функціонування ендаумент-фондів, бізнес-освіти майбутнього;
- продовження практики проведення майстер-класів викладацької майстерності;
- продовження практики проведення конкурсів проєктів студентських команд;
- активізація співпраці з міжнародними організаціями у сфері бізнес-освіти;
- подальший розвиток взаємодії з роботодавцями ;
- долучення до розвитку регіональних інноваційних кластерів та національних інноваційних екосистем;
- продовження роботи над професійними та освітніми стандартами;
- розвиток системи управління якістю освітньої діяльності;
- подальший розвиток співпраці з Мережею Глобального договору.


Кафедра менеджменту НТУ «Дніпровська політехніка»


До списку© 2006-2022 Інформація про сайт