Dnipro University of Technology — Compliance with the Time
            Новини кафедри та університету
17.06.2021

Розвиток співпраці з ТУ "Фрайберзька гірнича академія"

16 червня пройшла онлайн-зустріч керівництва НТУ "Дніпровська політехніка" та ТУ "Фрайберзька гірнича академія". Вони підписали двосторонню угоду про співпрацю. Вона передбачає нові ініціативи в галузі міжнародних освітніх проєктів та програм академічної мобільності.

 

  

Співробітництво з ТУ "Фрайберзька гірнича академія" в освітній та науковій сферах – провідний напрям міжнародної діяльності НТУ «Дніпровська політехніка», яке почалося у 80-х роках минулого століття.

 Ключові етапи цього співробітництва

Триває реалізація комплексної магістерської програми "Прогресивні технології розробки мінеральних ресурсів" ("Advanced Mineral Resources Development") спільно з університетами-партнерами ТУ "Фрайберзька гірнича академія" (Німеччина) і Монтан-Університетом м. Леобену (Австрія). У цій програмі брали участь студенти кафедр відкритих гірничих робіт, екології та технологій захисту навколишнього середовища, гірничої інженерії та освіти, збагачення корисних копалин. 

Успішним став проєкт "Тандем-партнерство Німеччина-Україна – академічне самоврядування", який стартував на базі ТУ "Фрайберзька гірнича академія" та мав продовження в ТУ Дрездена. У ньому брали участь активні студенти наших університетів, які обговорювали актуальні теми щодо ролі студентського самоврядування в сучасному університеті.

Реалізація чотирирічного освітнього проєкту "Біотехнології в гірництві – інтеграція нових технологій в освітню практику".  Проєкт реалізували спільно з ТУ "Фрайберзька гірнича академія" з 2015 по 2018 роки.

 Координатори проєкту від "Фрайберзька гірнича академія"проф. Герман Хайльмайєр та проф. Міхаель Шльоманн. 

 Проєкт реалізовано за підтримки Німецької служби академічних обмінів (DAAD) Німеччини в межах програми "Професійно пов’язане партнерство з університетами країн, що розвиваються".

Протягом проєкту українські студенти-магістри мали унікальну можливість пройти фахове стажування в галузі гірничої мікробіології та фіторемедіації забруднених земель. 

Наразі співробітництво продовжується в межах нового науково-освітнього проєкту за підтримки DAAD "ЕкоМайнінг: розвиток інтегральної PhD програми зі сталого гірництва", який триватиме до 2022 року.

Координують освітній проєкт: від ТУ "ФГА" – проф. Герман Хайльмайєр та проф. Карстен Дребенштедт; а від НТУ "ДП" – доц.  Ірина Клімкіна та проф. Олександр Ковров.

В межах проєкту "Екомайнінг" щорічно організовувались навчальні екскурсії на промислові об’єкти, круглі столи та фахові семінари, фахові літні школи, міжнародні науково-практичні конференції.

Також завдяки спільним заходам розробили та впровадили нові бакалаврські та магістерські навчальні дисципліни в навчальний процес НТУ "ДП". Близько 20 студентів-магістрів пройшли фахові стажування в провідних лабораторіях ТУФГА за тематиками магістерських робіт.

Як частина проєкту, в НТУ "Дніпровська політехніка" створено лабораторію з біомайнінгу, де студенти закріплюють на практиці здобуті теоретичні знання отримані в Фрайберзі.

Науковці наших університетів спільно працюють над міжнародним проєктом "Rekultivierung und Kreislaufwirtschaft" (укр. "Управління рекультивацією та переробкою").

В межах цього проєкту організували серію онлайн-семінарів «Green Mining» з рекультивації гірничих ландшафтів, охорони навколишнього середовища та циклічної економіки.

Координатори: проф. К. Дребенштедт, а від  НТУ "ДП" – представники кафедри відкритих гірничих робіт.

Триває магістерська програма з технічної інженерії за проєктом "ENTER - Master in Engineering, Enterpreneurship and resources" за підтримки EIT RAW Materials. У результаті студенти отримують три дипломи - НТУ "ДП", ТУ "Фрайберзька гірнича академія" (ФРН) та Технологічного університету Лаппеенранти (Фінляндія).

Ми пишаємось, що ТУ "Фрайберзька гірнича академія" став базою для виконання досліджень нашими студентами за тематиками магістерських, кандидатських та докторських дисертацій. Протягом 10 років захищено чотири кандидатські дисертації на засадах подвійного керівництва.

Три професори ТУ "Фрайберзька гірнича академія" – почесні професори НТУ «ДП» Карстен Дребенштедт, Георг Унланд, Бернд Майер.

Попереду нові спільні проєкти та можливості для наших студентів і науковців!


 Пресцентр за інформацією відділу міжнародних зв'язків НТУ "Дніпровська політехніка"

 Фото - кіноцентр "Юність"


До списку© 2006-2022 Інформація про сайт