Dnipro University of Technology — Compliance with the Time
            Новини кафедри та університету
30.09.2021

Відкрита зустрічі під час проведення акредитації освітньо-професійної програми "Будівництво та цивільна інженерія"


У Національному технічному університеті "Дніпровська політехніка" проводиться акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми "Будівництво та цивільна інженерія" другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 192 Будівництво та цивільна інженерія.

Відповідно до наказу Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти від 21 вересня 2021 року №1624-Е робота експертної групи відбуватиметься у віддаленому (дистанційному) режимі в період з 05 по 07 жовтня 2021 року включно.
У рамках роботи експертної групи запланована відкрита зустріч.

Відкрита зустріч з експертами: ID 33012 Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», ОП «Будівництво та цивільна інженерія» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

Час: 06 жовтня 2021 12:00 – 12:40 Приєднатися до конференції Zoom  

Ідентифікатор конференції: 829 5047 9088

Код доступу: 446130

Навчально-методичний відділ НТУ "Дніпровська політехніка"

До списку© 2006-2022 Інформація про сайт