Dnipro University of Technology — Compliance with the Time
            ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Мета конференції – визначення перспективних напрямів розвитку економічної науки, консолідація наукового потенціалу і створення міжнародних науково-творчих колективів для інноваційного розвитку економіки України.

Дата проведення: 20–22 травня 2010 р.

Співголови оргкомітету:

Півняк Геннадій Григорович – ректор ДВНЗ "Національний гірничий університет", академік НАН України, д.т.н., професор.

Амоша Олександр Іванович – директор Інституту економіки НАН України, академік НАН України, д.е.н., професор.

Булат Анатолій Федорович – голова Придніпровського центру НАН України і МОН України.

Стефан Форліч – ректор Вищої банківської школи (м. Вроцлав, Польща).

Заступники:

Шаров Олександр Іванович – директор Інституту економіки ДВНЗ "НГУ", професор.

Павленко Ірина Ігорівна – декан фінансово-економічного факультету ДВНЗ "НГУ", завідувач кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, д.е.н., професор.

У конференції взяли участь:

  • 4 країни: Польща, Росія, Білорусія та Україна.
  • 17 міст: Вроцлав, Мінськ, Москва, Вінниця, Дніпродзержинськ, Дніпропетровськ, Донецьк, Запоріжжя, Керч, Київ, Кривий Ріг, Львів, Полтава, Севастополь, Симферополь, Харків, Херсон.
  • 37 ВУЗів та підприємств.


  • © 2006-2023 Інформація про сайт