Dnipro University of Technology — Compliance with the Time
            ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГІЙ: ВІД ІДЕЇ ДО ПРИБУТКУ

Мета конференції - об’єднання молодих учених, аспірантів та студентів різних спеціальностей у єдиному науковому просторі задля розвитку їх корпоративної культури та розуміння спільних завдань та пріоритетів майбутнього.

Дата проведення: 27–29 квітня 2010 р.

Голова оргкомітету конференції:

Півняк Геннадій Григорович – ректор ДВНЗ "Національний гірничий університет", академік НАН Українид, д.т.н., професор.

Заступники голови:

Бешта Олександр Степанович – проректор ДВНЗ "НГУ" з наукової роботи, д.т.н., професор

Шашенко Олександр Миколайович – проректор ДВНЗ "НГУ" з міжнародних зв’язків, д.т.н., професор

Косолапов Анатолій Федорович – проректор ДВНЗ "НГУ" з фінансово-економічної роботи, к.т.н., доцент.

Організаційна підтримка

Дніпропетровське відділення української асоціації інженерів-електриків та Дніпропетровське обласне об’єднання економістів громадської організації «Спілка економістів України».

У конференції взяли участь:

  • 3 країни: Польща, Росія та Україна.
  • 25 міст: Вроцлав, Санкт-Петербург, Київ, Донецьк, Львів, Івано-Франківськ, Бердянськ, Одеса, Алчевськ, Краматорськ, Луцьк, Слов’янськ, Кривий Ріг, Житомир, Запоріжжя, Харків, Суми, Докучаєвськ, Макіївка, Чернівці, Дніпродзержинськ, Мелітополь, Хмельницький, Волинь, Дніпропетровськ.
  • 46 ВУЗів та підприємств.


  • © 2006-2023 Інформація про сайт