Dnipro University of Technology — Compliance with the Time
            Бібліотека кафедри менеджменту виробничої сфери
Дисципліна - Міжнародний менеджмент


Змістовний модуль 1. Організаційно-правове середовище міжнародного менеджменту

Тема 1. Введення до міжнародного менеджменту

Тема 2. Комплексний аналіз культурного середовища та врахування національних стереотипів поведінки у міжнародному менеджменті

Тема 3. Управління людськими ресурсами та етика у міжнародному бізнесі

Тема 4. Інтегровані корпоративні структури у міжнародному бізнесі

Змістовний модуль 2. Організаційно-правове середовище міжнародного менеджменту

Тема 1. Фінансові та інвестиційні рішення у міжнародному менеджменті

Тема 2. Лізинг, факторинг та форфейтинг як способи фінансування зовнішньоекономічної діяльності фірм

Тема 3. Системи фінансування та страхування зовнішньої торгівлі у розвинутих країнах світу

Тема 4. Міжнародний ринок інвестицій

Змістовний модуль 3. Стратегічне планування розвитку ТНК

Тема 1. Стратегічне планування у міжнародній фірмі

Тема 2. Міжнародний ринок технологій

Тема 3. Організування НДДКР у міжнародних корпораціях© 2006-2023 Інформація про сайт