Dnipro University of Technology — Compliance with the Time

Амоша Олександр Iванович

Олександр Іванович Амоша

Учений-економіст, академік Національної академії наук України (2003), доктор економічних наук (1985), заслужений діяч науки і техніки України (1998), лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.

Народився у 1937 році в м. Горлівці Донецької області. Здобув вищу освіту в Донецькому політехнічному інституті, одночасно працював на вугільній шахті. Після закінчення навчання він працював в Інституті гірничої справи ім. М.М. Федорова НАН України.

Упродовж 1963—1966 рр. Олександр Іванович навчався в аспірантурі Донецького науково-дослідного вугільного інституту. Там успішно захистив кандидатську дисертацію та продовжив трудову діяльність. У 1970 р. О.І. Амоша став співробітником Інституту економіки промисловості НАН України (одночасно протягом 1972—1976 рр. він працював на посаді ученого секретаря Донецького наукового центру НАН України). З 1976 року — очолював відділ економічних проблем охорони праці. 1985 року Олександр Іванович успішно захистив докторську дисертацію. Від 1995 р. він очолює Інститут економіки промисловості НАН України.

О.І. Амоша – відомий фахівець із проблем економіки промисловості, соціалізації економіки, соціальної орієнтації ринкових трансформацій, регіональної науково-технічної та соціальної політики. За плідну, творчу працю, інноваційну спрямованість наукових досліджень і високу теоретичну та практичну результативність й ефективність наукової діяльності Олександра Івановича було визнано Заслуженим діячем науки і техніки України, лауреатом Державної премії України в галузі науки і техніки, відмінником освіти України. Він є лауреатом премій Національної академії наук України ім. О.Г. Шліхтера, М.І. Туган-Барановського, М.В. Птухи.

Учений опублікував більше 500 наукових праць. Він тісно співпрацює із законодавчими та виконавчими органами влади на державному та регіональному рівнях, орієнтує на це роботу всього інституту. Результати наукових досліджень, які на працьовані під керівництвом та за участю О.І. Амоши, використовуються при формуванні концепцій, законопроектів, державних та регіональних стратегій, програм розвитку. Особливої уваги заслуговує розроблена Програма науково-технічного розвитку Донецької області на період до 2020 року, до створення якої безпосереднє відношення мали Олександр Іванович і фахівці Інституту економіки промисловості НАН України. Накопичений досвід такої роботи розповсюджено для використання в інших регіонах України. Ця програма є свідченням визнання Академії наук державними та регіональними органами управління, які мають прагнення до інноваційного розвитку та економічного зростання.

Під керівництвом О.І. Амоши виконуються стратегії та програми розвитку вугільної промисловості України. Очолюваний ним інститут належить до провідних наукових установ, які визначають політику розвитку вітчизняної промисловості. Саме за активної участі Олександра Івановича розроблено Концепцію державної промислової політики та здійснено певні кроки до її реалізації через відповідну державну програму.

Інститут, який очолює О.І. Амоша, завдяки ефективному керівництву, високій кваліфікації співробітників та вмінню теоретичні дослідження адаптувати до потреб практики, має постійні замовлення на виконання доручень Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України, Федерації профспілок України, Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства економіки України. Його наукові розробки було використано при підготовці правових документів, схвалених Указами Президента України, — «Основні напрями соціальної політики України на період до 2004 року», «Основні напрями розвитку трудового потенціалу до 2010 року», «Стратегії національної безпеки України» тощо.

При формуванні Стратегії економічного та соціального розвитку Донецької області до 2015 року, проекту Угоди між Кабінетом Міністрів України та Донецькою обласною радою щодо регіонального розвитку Донецької області, Цілей Розвитку Тисячоліття — 2015, Стратегії розвитку міста Донецька на період до 2020 року тощо активну участь взяли особисто О.І. Амоша та фахівці інституту, який він очолює.

Олександр Іванович — талановитий педагог. Він конструктивно реалізує ідею ефективного поєднання фундаментальної науки та освіти. Вчений очолює кафедру в Донецькому національному технічному університеті, є членом наглядових рад освітніх закладів. О.І. Амоша підтримує міжнародні зв’язки з науковцями зарубіжних національних академій та університетів, інших наукових установ Росії, Німеччини, Китаю, Італії, Болгарії, Польщі, США, Молдови, Єгипту.

Учений є головним редактором журналу «Економіка промисловості», а також членом редколегій 15 наукових часописів України.


© 2006-2022 Інформація про сайт