Dnipro University of Technology — Compliance with the Time
     Бойко Валентина Володимирівна     Бойко Валентина Володимирівна


Посада: професор.
Науковий ступінь: кандидат технічних наук.

Викладає дисципліни: Економіка підприємства.

Закінчила: Криворізький гірничий (університет) інститут у 1961 році, Дніпропетровський будівельний (академія) інститут у 1978 році. Базова спеціальність: інженер механік, інженер-економіст.
Стаж роботи: 55 років, з них педагогічний – 33 роки.

Різне: Автор понад 250 робіт (наукові праці, монографії, статті, учбові посібники, в т.ч. з грифом Міністерства освіти та науки України).
Член міжкафедрального семінару за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» (гірничо-металургійним та машинобудівним комплексом) по розгляду дисертацій.
Науковий керівник науково-дослідних тем в т.ч. в співпраці з Верхньодніпровським збагачувальним комбінатом та Дніпропетровським агрегатним заводом.
Керувала (та керує) дисертаційними роботами восьми аспірантів.
З 1965 по 1972 рр. керівник відділів економічного аналізу та планового будівельного тресту «Дніпроміськбуд».
Обиралася (двічі) депутатом Жовтневої ради м. Дніпропетровська (з 1967 по 1973 рр.).
З 1975 по 1987 рр. завідувала кафедрою економіки та організації промислових підприємств Дніпропетровського національного університету. Керувала науковим дослідженням по організації атестації та раціоналізації робітничих місць та оцінки їх економічної ефективності на промислових підприємствах (Комбайнобудівний завод, завод ім. Петровського, «Південмаш»). Одночасно кафедра була державним консультаційним центром (сумісно з Дніпропетровським комбайнобудівним заводом) по атестації робітничих місць в СССР. Нагороджувалась І грошовою премією МінВУЗ СССР, грамотами та медалями ВДНХ та ДНУ.
Співавтор Державних методичних положень та вказівок по Комплексній системі атестації та раціоналізації робочих місць, затверджених ВЦСПС СССР, Держкомтрудом СССР та Міністерством освіти СССР. По зазначеній тематиці з 1977 по 1986 рр. проводила консультації та науково-практичні конференції в Україні, Росії, Білорусії, Прибалтиці та в державах СЕВ, Чехословакії, Німеччині, Болгарії.
В 1986 р. комплексна система атестації робочих місць, де співавтором була Бойко В.В., представлялась на Державну премію СССР по науці та техніці.
З 1988 по 1994 рр. знаходилась у відрядженні за кордоном в Румунії з 1991 по 1994 рр., де очолювала економічний підрозділ технічного бюро АТ «Славутич», яке було афілеване до Полтавського гірничо-збагачувального комбінату.
З 1997 р. по 2011 р. працювала на кафедрі економіки підприємства Державного ВНЗ «НГУ».
З 2009 р. присвоєно звання заслужений працівник освіти України.
З 2012 року працює на посаді професора кафедри менеджменту виробничої сфери.


© 2006-2022 Інформація про сайт