Dnipro University of Technology — Compliance with the Time
      Дудник Алла Вікторівна       Дудник Алла Вікторівна

Посада: старший викладач.

Викладає дисципліни: "Менеджмент", "Основи менеджменту та організація праці менеджера", "Організація виробництва в галузях промисловості",  "Стратегічний менеджмент",  "Професійні функції та задачі магістра", "Професійні функції та задачі спеціаліста",  "Основи управлінського консультування", "Корпоративне управління",  "Міжнародний менеджмент", "Менеджмент персоналу ".

e-mail: alvikdud@rambler.ru


ВідзнакиПублікації зі студентами

2012 рік

Alekseeva A., Burnasheva A., A.Dudnik (research supervisor National Mining University) Logo and its impact on consumers/ Majesty of Marketing: Materials of the conference for the students and junior reseach staff 5-6 December 2012. - Dnipropetrovsk., SHEI «National Mining University». - C.5-6.

Anastasiya Shvets, A.V.Dudnik Managing Innovation / Proceedings 7th Internetional Forum for Students and Young Researchers «Widening our horizons» Dnipropetrovsk. – March 29-30, 2012. - Vol.1. – С.121.

Burnasheva A., Alekseeva A., A.Dudnik (research supervisor National Mining University) Touch Marketing / Majesty of Marketing: Materials of the conference for the students and junior reseach staff 5-6 December 2012. - Dnipropetrovsk., SHEI «National Mining University». - C.31-32.

Eleonora Budanova, A.V.Dudnyk Managing Time / Proceedings 7th Internetional Forum for Students and Young Researchers «Widening our horizons» Dnipropetrovsk. – March 29-30, 2012. - Vol.1. – С.97.

Helen Zahvatkina, A.V.Dudnik The Role of Innovation in Management / Proceedings 7th Internetional Forum for Students and Young Researchers «Widening our horizons» Dnipropetrovsk. – March 29-30, 2012. - Vol.1. – С.134.

Kabanova Y., A.Dudnik (research supervisor National Mining University) War of the brands: Coca-Cola & Pepsi / Majesty of Marketing: Materials of the conference for the students and junior reseach staff 5-6 December 2012. - Dnipropetrovsk., SHEI «National Mining University». - C.74-75.

Vitaliia Borysova, A.V.Dudnyk Creating an Environment for Innovation / Proceedings 7th Internetional Forum for Students and Young Researchers «Widening our horizons» Dnipropetrovsk. – March 29-30, 2012. - Vol.1. – С.95.

Yulia Mukanova, A.V.Dudnyk The Significance of Motivation / Proceedings 7th Internetional Forum for Students and Young Researchers «Widening our horizons» Dnipropetrovsk. – March 29-30, 2012. - Vol.1. – С.112.

Дудник А.В., Хазнаферова К.М. Значення менеджменту для розвитку проектних інститутів України. Інновації та трансфер технологій: від ідеї до прибутку: Матеріали IІІ міжнар. наук.-практ. конф. – Д.: ДВНЗ «Національний гірничий університет», 4-6 квітня 2012. - с.142-144.

2011 рік

Дудник А.В., Макарова А.А. Менеджмент интеллектуальной собственности – необходимость для развития предприятия. Особливості функціонування підприємств України в сучасних економіко-правових умовах: матеріали міжнар. Наук. – практ. конф., 7-9 груд. 2011 р. - Д.: ДВНЗ «Національний гірничий університет», 2011. - с.132-134.

2010 рік

Дудник А.В., Самойленко Е.О. Исследование функциональной стратегии предприятия. Трансфер технологій: від ідеї до прибутку: Матеріали І між нар. наук.-практ. конф. студ., асп. і мол. учених. Д.: НГУ, 2010. – Т. 1. – с. 176-177.


© 2006-2021 Інформація про сайт