Dnipro University of Technology — Compliance with the Time
     Коміссаров Валерій Федорович     Коміссаров Валерій Федорович


Посада: доцент.
Науковий ступінь: кандидат технічних наук.

Викладає дисципліни: "Основи менеджменту", "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності", керівництво магістерськими роботами.

Закінчив: Дніпропетровський гірничий інститут ім. Артема в 1971 р. за спеціальністю "Економіка, організація і планування в гірничий промисловості" .
Захистив кандидатську дисертацію в 1978 р.

e-mail: vfkdpua@gmail.com


Публікації зі студентами

2012 рік

Коміссаров В.Ф., Анохіна Ю.В. Повышение экспортного потенциала предприятий по производству окон // Матеріали ІІІ Міжнародної науков.-практичн.конференції ”Інновації і трансфер технологій:від ідеї до прибутку”(4-6 квітня 2012р.). – Дніпропетровськ,НГУ,2012р.

Коміссаров В.Ф., Краєвська В.П. Удосконалення експортної стратегії підприємств молочної галузі // Матеріали ІІІ Міжнародної науков.-практичн.конференції ”Інновації і трансфер технологій:від ідеї до прибутку”(4-6 квітня 2012р.). – Дніпропетровськ,НГУ,2012р.

2011 рік

Коміссаров В.Ф., Гуркін М.Ю. Дослідження товарної іноваційної політики фірми в умовах ринку // Матеріали І Міжнародної науков.-практичн.конференції ”Сучасний менеджмент: проблеми теорії та практики”(15грудня 2011р.). – Київ,КіМУ, – 2011р.

Коміссаров В.Ф., Лобунець Е.Р. Особливості оцінки іновацій у фінансової сфері // Матеріали економічн. науков.інтернет-конференції ”Теорія і практика сучасної економічної науки: проблеми та шляхи вирішення ”(7грудня 2011р.). – Тернопіль. – 2011р.

2010 рік

Коміссаров В.Ф., Коміссаров В.В., Стеблюк В.І. Економічна доцільність утилізації териконів вугільних шахт згідно з Кіотським протоколом // Матеріали І міжнар. наук.-практ. конф. “ Трансфер технологій: від ідеї до прибутку” (27-29 квітня 2010 р.). – Дніпропетровськ. – 2010.

2008 рік

Коміссаров В.Ф., Коміссаров В.В. Надійність стратегії маркетингу зовнішньоекономічної діяльності // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. “ Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки України” (22-24 травня., 2008 р.). – Дніпропетровськ. – 2008. – С.113-115.

Коміссаров В.Ф., Коміссаров В.В. Оценка надежности маркетинговой стратегии экспортно-ориентированного предприятия // Економічний вісник НГУ, т.1, 2008р.

2007 рік

Коміссаров В.Ф., Мещеряков Л.Н. и др. Основные подходы к разработке программного обеспечения для расчета аномальных ошибок фазовых измерений // “Збірник наукових праць національного гірничого універсітету №28”. - Дніпропетровськ .-2007. - С.62-67


© 2006-2022 Інформація про сайт