Dnipro University of Technology — Compliance with the Time
      Саннікова Світлана Федорівна      

Svetlana Fedorivna Sannikova

Position: Associate Professor, Deputy Head of the Bachelor's Degree Program in the specialty 073 “Management”.

Degree: Candidate of Sciences in Engineering.

Academic title: Associate Professor

Delivers courses: “Statistical Methods in Management”, “Organization Theory”, “Enterprise Planning”, “Enterprise Potential and Development Management”, supervision Bachelor's and Master's Degree qualification works.

Graduated from: Ukrainian State University of Chemical Technology (Dnipropetrovsk).

She defended her Candidate thesis in 1994.

Publications:

2019 рік

1. Саннікова С.Ф. Статистичний аналіз якісних змін у промисловості / М.В. Іванова, С.Ф. Саннікова // Економіка. Фінанси. Право. – 2019. – № 5/1. – С. 28-33.

2. Sannikova S.F. Industrial technologies: market adaptation potential / M.V. Ivanova, S.F. Sannikova // Економічний вісник ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет». – 2019. – № 1 (9). – С. 79–86.

2018 рік

1. Sannikova S. Assessment of the competitiveness of enterprises / M. Ivanova, O. Varyanichenko, S. Sannikova, S. Faizova // Economic Annals-XXI. – 2018. – № 173 (9 – 10). – Р. 26–31. DOI: https://doi.org/10.21003/ea)

2. Саннікова С.Ф. Управління прибутком підприємства з метою отримання результату в найближчій перспективі / С.Ф. Саннікова, А.О. Андрусенко // Матеріали  ХIV міжнар. наук.-практ. конф. «Сучасні проблеми менеджменту». 19 жовтня 2018 р., м. Київ. – К.: Нац. авіац. ун-т, 2018. – С. 465-468.

2017 рік

1. Саннікова С.Ф. Наукове підґрунтя та основні тенденції інноваційної активності промислових підприємств України / С.Ф. Саннікова, М.В. Іванова // Економіка. Фінанси. Право. – 2017. – № 3. – С. 50–54.

2. Саннікова С.Ф. Аналіз збутової діяльності підприємства на основі оцінки ефективності витрат на збут / С.Ф. Саннікова, М.В. Іванова // Економічний простір. – 2017. – № 117. – С. 192–203.

3. Швець В.Я. Особливості мотивації персоналу в контексті оплати праці / В.Я. Швець, М.І. Іванова, С.Ф. Саннікова // Причорноморські економічні студії. – 2017. – Вип. 13-1. – С. 219–223.

4. Іванова М.І. Особливості застосування методів аналізу асортименту торгівельного підприємства для підвищення ефективності його діяльності / М.І. Іванова, С.Ф. Саннікова, О.В. Варяниченко, К.С. Крайняк // Економічний простір. – 2017. – № 126. – С. 168–177.

5. Sannikova S. Evaluation of the use of enterprise resources based on index method / S. Sannikova, М. Ivanova // Матеріали III міжнар. конф. «Information Technologies in Science & Education'17». 15 November 2017 р., м. Дніпро. – Презентація. Електронний ресурс. – Дніпро: ДВНЗ «НГУ», 2017. – Режим доступу: https://youtu.be/t0PclpweUk8

6. Саннікова С.Ф. Оптимізація витрат в залежності від характеру виробничо-господарської діяльності / С.Ф. Саннікова, Т.В. Гречка // Матеріали III міжнар. наук.-практ. конф. «Економіка та управління: сучасний стан і перспективи розвитку». 23-24 листопада 2017 р., м. Одеса. – Одеса: Одеська державна академія будівництва та архітектури, 2017. – Ч. 3.– С.967-970.

7. Саннікова С.Ф. Оцінка ефективності витрат на збут як характеристика збутової діяльності підприємства / С.Ф. Саннікова, М.В. Іванова // Матеріали ІІІ всеукр. наук.-практ. конф. «Актуальні проблеми соціально-економічних систем в умовах трансформаційної економіки». 13-14 квітня 2017 р., м. Дніпро. – Дніпро: НМетАУ, 2017. –Ч. 1.– С. 606-610.

8. Саннікова С.Ф. Фактори підвищення конкурентоспроможності підприємства / С.Ф. Саннікова, В.Ю. Тімофеєва //Матеріали ІІІ всеукр. наук.-практ. конф. «Актуальні проблеми соціально-економічних систем в умовах трансформаційної економіки». 13-14 квітня 2017 р., м. Дніпро. – Д.: НМетАУ, 2017. –Ч. 1.– С. 610-614.

9. Іванова М.В. Суперечливі аспекти інноваційного розвитку промислових підприємств / М.В. Іванова, С.Ф. Саннікова // Матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф. «Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури: виклики постіндустріальної економіки». 18-19 травня 2017 р., м. Львів. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. – С. 663-664.

2016 рік

1. Іванова М.В. Приховані тенденції економічного розвитку промисловості України / М.В. Іванова, С.Ф. Саннікова // Траекторія науки. Електронний науковий журнал. Section «Business and administration» – 2016. – № 4(9). – С. 127-138. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pathofscience.org/index.php/ps/article/view/131/154

2. Саннікова С.Ф. Синергетичний ефект при впровадженні інновацій / С.Ф. Саннікова // Матеріали Х ювілейної міжнар. наук.-практ. конф. «Проблеми та перспективи розвитку підприємництва». – 25 листопада 2016 р., м. Харків. – Х.: ХНАДУ. – Т. 1. – С. 283-285.

3. Саннікова С.Ф. Оцінка дієвості системи мотивації праці персоналу підприємства на основі показників ефективності праці / С.Ф. Саннікова, С.В. Людвик // Матеріали ІV всеукр. наук.-техн. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених «Молодь: наука та інновації». 6-7 грудня 2016 р., м. Дніпро. – Д.: ДВНЗ «НГУ», 2016. – Т.14.– С.81-82.

4. Саннікова С.Ф. Використання організаційної культури в управлінні економічним розвитком підприємства / С.Ф. Саннікова, М.В. Іванова // Матеріали міжнар. наук.-практ. Конф. «Сучасні проблеми економіки та управління підприємствами України в умовах європейської інтеграції». 21-22 квітня 2016 р., м. Дніпропетровськ. – Д.: ДВНЗ "УДХТУ", 2016. – С.89-91.

5. Саннікова С.Ф. Застосування синергетичного підходу в управлінні організаційною культурою підприємства / С.Ф.Саннікова // Матеріали всеукр. наук.-практ. конф. «Актуальні проблеми соціально-економічних систем в умовах трансформаційної економіки». 12-13 квітня 2016 р., м. Дніпропетровськ. – Д.: ДВНЗ "НМетАУ", 2016. – Секція 4.– С.373-377.

2015 рік

1. Саннікова С.Ф. Економічне підґрунтя соціальної відповідальності суб’єктів господарювання / С.Ф. Саннікова, М.В. Іванова // Збірник наукових праць Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту: економічні науки. – 2015. – №9. – С. 122–124.

2. Іванова М. Формування сучасної системи управління персоналом на підприємстві / М. Іванова, С. Саннікова, М. Чижов // Інституційний вектор економічного розвитку: збірник наукових праць. – 2015. – Вип. 8 (2). – С. 90–100.

3. Саннікова С.Ф. Синергетичний ефект в управлінні виробничою діяльністю підприємства / С.Ф. Саннікова, О.О. Щербина // Матеріали ІІІ всеукр. наук.-техн. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених «Молодь: наука та інновації». 2-3 грудня 2015 р., м. Дніпропетровськ. – Д.: ДВНЗ "НГУ", 2015. – Т.14.– С.59-60.

4. Саннікова С.Ф. Перспективи інноваційного розвитку роздрібних торговельних підприємств / С.Ф. Саннікова // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. «Сучасні економічні системи: стан та перспективи». 14-15 травня 2015 р., м. Хмельницький. – Хмельницький: ХКТЕІ, 2015. – С.349-350.

5. Саннікова С.Ф. Підвищення інвестиційної привабливості підприємств завдяки переходу на інноваційний шлях розвитку / С.Ф. Саннікова, С.В. Людвик // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. «Соціально-економічний розвиток країни: зарубіжний та вітчизняний досвід». 29 травня 2015 р., м. Вінниця. – Вінниця: ЦДЕУІП, 2015. – С.51-53.

6. Саннікова С.Ф. Підходи до оцінки ефективності управління підприємством / С.Ф. Саннікова, В.В. Пасічнюк // Матеріали ІІІ всеукраїнської наук.-техн. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених «Молодь: наука та інновації». 2-3 грудня 2015 р., м. Дніпропетровськ. – Д.: Державний ВНЗ "НГУ", 2015. – Т.14.– С.57-58.

7. Саннікова С.Ф. Комплексне використання методів мотивації персоналу / С.Ф.Саннікова, А.М.Нізамеддінов // Матеріали ІІІ всеукраїнської наук.-техн. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених «Молодь: наука та інновації». 2-3 грудня 2015 р., м. Дніпропетровськ. – Д.: Державний ВНЗ "НГУ", 2015. – Т.14.– С.55-56.

8. Саннікова С.Ф. Шляхи активізації інноваційної діяльності підприємств / С.Ф.Саннікова, С.О.Алексюнас // Матеріали VІ наук.-техн. конф. студентів, аспірантів і молодих учених «Наукова весна - 2015». 1-2 квітня 2015 р., м. Дніпропетровськ. – Д.: Державний ВНЗ "НГУ", 2015. – Т.14. – С.79-80.

9. Саннікова С.Ф. Підвищення ефективності організації виробництва як результат ефективних управлінських дій / С.Ф.Саннікова, Г.С.Вінниченко // Матеріали VІ наук.-техн. конф. студентів, аспірантів і молодих учених «Наукова весна - 2015». 1-2 квітня 2015 р., м. Дніпропетровськ. – Д.: Державний ВНЗ "НГУ", 2015. – Т.14. – С.75-76.

10. Саннікова С.Ф. Вибір факторів інтенсифікації виробництва / С.Ф.Саннікова, Д.Ю.Усачова // Матеріали VІ наук.-техн. конф. студентів, аспірантів і молодих учених «Наукова весна - 2015». 1-2 квітня 2015 р., м. Дніпропетровськ. – Д.: Державний ВНЗ "НГУ", 2015. – Т.14. – С.77-78.

2014 рік

1. Саннікова С.Ф. Фінансова спроможність бізнесу до соціальної відповідальності / С.Ф. Саннікова, М.В. Іванова // Соціальна відповідальність влади, бізнесу, громадян: монографія: у 2-х т. / за ред. Г.Г. Півняка; Нац. гірн. ун-т. – Д.: НГУ, 2014. – Т.1. – С. 188–194.

2. Саннікова С.Ф. Підвищення конкурентоспроможності підприємств шляхом удосконалення керування виробничою діяльністю / С.Ф. Саннікова, М.В. Іванова // Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Економіка». – 2014. – Том 22. – Вип. 8(1). – №10/1. – С.84–91.

3. Саннікова С.Ф. Застосування індексного методу для аналізу ефективності використання ресурсів підприємства / С.Ф. Саннікова // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2014. – № 1(76). – С. 100–105.

4. Саннікова С.Ф. Аналіз витрат і результатів операційної діяльності в залежності від інноваційної спрямованості виробництва / С.Ф. Саннікова, А.С. Головко // Економічний простір. – 2014. – №89. – С.205–215.

5. Саннікова С.Ф. Удосконалення управління виробничою діяльністю у контексті підвищення конкурентоспроможності підприємств / С.Ф.Саннікова, М.В.Іванова // Матеріали міжн. наук.-практ. конф. «Економіка і менеджмент – 2013: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку». 24.04-25.04. 2014., м. Дніпропетровськ. – Д.: Біла К. О., 2014. – Т.4. – С.113-115.

6. Саннікова С.Ф. Сприяння організаційної культури інноваційному розвитку підприємств / С.Ф.Саннікова, К.К.Жуков // Матеріали V міжн. наук.-практ. конф. «Інноваційна економіка, інтелектуальна власність та трансфер технологій». 16.04-18.04. 2014, м. Дніпропетровськ – Д.: Державний ВНЗ "НГУ", 2014. – С.154-157.

7. Саннікова С.Ф. Залежність результатів і витрат від наукомісткості і інноваційності виробничо-господарських процесів / С.Ф.Саннікова, А.С.Головко // Матеріали ІІ всеукраїнської наук.-техн. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених «Молодь: наука та інновації». 2-3 грудня 2014 р., м. Дніпропетровськ. – Д.: Державний ВНЗ "НГУ", 2014. – Т.13. – С.26-27.

8. Саннікова С.Ф. Необхідність координації виробничої і збутової діяльності у сучасних умовах господарювання / С.Ф. Саннікова, Г.О. Крамар // Матеріали ІІ всеукраїнської наук.-техн. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених «Молодь: наука та інновації». 2-3 грудня 2014 р., м. Дніпропетровськ. – Д.: Державний ВНЗ "НГУ", 2014. – Т.13. - С.30-31.

9. Саннікова С.Ф. Впровадження нових технологій як чинник економічного зростання / С.Ф. Саннікова, М.О. Лось // Матеріали ІІ всеукраїнської наук.-техн. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених «Молодь: наука та інновації». 2-3 грудня 2014 р., м. Дніпропетровськ. – Д.: Державний ВНЗ "НГУ", 2014. – Т.13. – С.28-29.

10. Саннікова С.Ф. Вплив ступеня технологічності та інноваційної спрямованості виробництва на рівень витрат і результатів діяльності суб’єктів господарювання/ С.Ф. Саннікова // Матеріали VІІ міжнар. наук.-практ. конф. «Проблеми формування нової економіки ХХІ століття». 25-26 грудня 2014 р., м. Дніпропетровськ. – Д.: Біла К.О., 2014. – С.46-48.


© 2006-2022 Інформація про сайт