Dnipro University of Technology — Compliance with the Time
     Саннікова Світлана Федорівна     Саннікова Світлана Федорівна


Посада: доцент.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.

Викладає дисципліни: "Статистика", "Планування діяльності підприємства", керівництво магістерськими роботами.


e-mail: SFSannikova@mail.ru


Публікації зі студентами

2012 рік

Саннікова С.Ф., Енгельс І.О. Шляхи мінімізації системного ризику фінансового ринку України // VІІ Міжвуз. студентська наукова конф. «Сучасні тенденції в розвитку банківської системи та фінансових ринків України».- Тези доповідей: Дніпропетровськ, ДНУ, 2012. – С.123-124. (тези)

Саннікова С.Ф., Сергєєв Д.А. Удосконалення систем управління витратами підприємств // І Міжнар. науково-практ. конф. «Сталий розвиток підприємств, регіонів, країн».- Тези доповідей: Дніпропетровськ, НГУ, 2012 (тези)

Саннікова С.Ф., Холодний А.С. Особливості планування збутової діяльності на підприємствах харчової промисловості // Вісник Дніпропетровського університету.-Серія «Економіка», Том 20.-Вип.6(2).-№10/1.-2012.-С.196-202.(стаття)

2011 рік

Y. Gorbalyuk, S.Sannikova Upgrating of Products as Condition of Providing of Enterprise Competitivness // The 6th Internetional For Students and Young Researchers «Widening our horizons» Dnipro-petrovsk. – 2011. –p.24. (тези)

Саннікова С.Ф., Гисцев В.В. Статистичне дослідження динаміки інноваційної активності промислових підприємств України // V Міжнародна науково-технічна конференція “Хімія та сучасні технології” Тези доповідей: Дніпропетровськ. –2011.-Том 2.-С.160. (тези)

Саннікова С.Ф., Енгельс І.О. Аналіз інноваційної активності підприємств Дніпропетровської області // V Міжнародна науково-технічна конференція “Хімія та сучасні технології” Тези доповідей: Дніпропетровськ. –2011.-Том 2.-С.29. (тези)

Саннікова С.Ф., Енгельс І.О. Управління інноваційною діяльністю підприємств Дніпропетровської області: технологічний аспект // ΙΙ Міжнародна науково-практична конференція “Трансфер технологій” Тези доповідей: Дніпропетровськ. –2011.-С.169-170. (тези)

Саннікова С.Ф., Журавленко Є.В. Оптимізація структурної моделі формування потенціалу підприємства // V Міжнародна науково-технічна конференція “Хімія та сучасні технології” Тези доповідей: Дніпропетровськ. –2011.-Том 2.-С.33. (тези)

Саннікова С.Ф., Кугай І.О. Підвищення конку-рентоспроможності підприємств шляхом гармонічного інноваційного розвитку // V Міжнародна науково-технічна конференція “Хімія та сучасні технології” Тези доповідей: Дніпропетровськ. –2011.-Том 2.-С.40. (тези)

Саннікова С.Ф., Лубягін К.О. Фактори забезпечення конкурентоспроможності підприємства в сучасних умовах // Міжнародна наук.-практ. конф. «Особливості функціонування підприємств України в сучасних економіко-правових умовах».-Тези доповідей: Дніпропетровськ: НГУ, 2011.-С.108-110. (тези)

Саннікова С.Ф.,Заболотна Ю.І., Палій Г.В. Перспективність інвестування у високі технології // V Міжнародна науково-технічна конференція “Хімія та сучасні технології” Тези доповідей: Дніпропетровськ. –2011.-Том 2.-С.61. (тези)

2010 рік

Саннікова С.Ф., Романко О.Ю. Підвищення ефективності діяльності підприємств шляхом інноваційного розвитку // Міжнародна науково-практична конфе-ренція «Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки України» Тези доповідей: Дніпропетровськ. –2010.-Том 1.-С.192-193. (тези)

2009 рік

Саннікова С.Ф., Бондаренко Н.І. Підвищення ефективності виробництва за рахунок його інтенсифікації // ΙV Міжнародна науково-практична конференція «Хімія і сучасні технології» Тези доповідей: Дніпропетровськ. –2009.-С.360 (тези)

Саннікова С.Ф., Свириденко І.С. Підвищення якості продукції як умова економічного зростання // ΙV Міжнародна науково-практична конференція «Хімія і сучасні технології» Тези доповідей: Дніпропетровськ. –2009.-С.419 (тези)


© 2006-2021 Інформація про сайт