Dnipro University of Technology — Compliance with the Time
     Шликова Валентина Михайлівна     Шликова Валентина Михайлівна


Посада: асистент.

Викладає дисципліни: "Моделювання в менеджменті",  "Математичне моделювання економічних систем",  "Економетрика",  "Статистика і економетрія",  "Навчальна практика "Вступ до фаху".


e-mail: 1171976@rambler.ru


© 2006-2022 Інформація про сайт