Dnipro University of Technology — Compliance with the Time
     Скіба Елеонора Костянтинівна     Скіба Елеонора Костянтинівна


Посада: асистент.
Науковий ступінь: к. филос. Н.

Викладає дисципліни: "Право", "Господарське законодавство", "Міжнародні страхові послуги", "Страхування інновацій", "Підприємницьке право", "Міжнародне право",  "Трудове право".

Закінчила: Дніпропетровський державний університет: у 1985 р. за спеціальністю "Філолог, російська мова та література"; у 1998 р. закінчила ДНУ за спеціальністю "Філолог, англійська мова та література"; у 2002 р. закінчила ДНУ за спеціальністю "Правознавство". У 2010 р. захистила кандидатську дисертацію на тему "Особливості становлення гендерної теорії у філософії постмодерну" по спеціальності 09.00.05 – історія філософії. У 2012р.отримала вчене звання доцент кафедри філософії.

e-mail: Eleonora.Skiba@mail.ru


© 2006-2022 Інформація про сайт