Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Бардась Артем Володимирович

Бардась Артем Володимирович

Посада: професор, декан факультету менеджменту ДВНЗ "НГУ".
Науковий ступінь: доктор економічних наук.
У 2010 р. увійшов до Топ-10 найкращих викладачів ВНЗ України (за рейтингом журналу "Фокус").

Викладає дисципліни: "Менеджмент", "Основи управлінського консультування",   "Корпоративне управління",  "Міжнародний менеджмент",  керівництво магістерськими роботами.

Закінчив: Національний університет водного господарства і природокористування (м. Рівне).
Захистив докторську дисертацію в 2011 р.

e-mail: BardasA@nmu.org.ua
Публікації зі студентами

2012 рік

Бардась А.В., Горпинич О.В., Никитюк О. Корпоративне управління диверсифікованою вертикально інтегрованою компанією // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми інноваційного розвитку економіки України». – Дніпропетровськ: Державний ВНЗ «НГУ», 2012. – С.32-33.

2011 рік

Бардась А.В., Гаріфуллін О. До питання визначення засад управління конкурентоспроможністю підприємства // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Особливості функціонування підприємств України в сучасних економіко-правових умовах». – Дніпропетровськ: Державний ВНЗ «НГУ», 2011. – С. 66.

Бардась А.В., Пасічник Ю.Ю. Можливості видобутку вугілля нетрадиційними способами // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Особливості функціонування підприємств України в сучасних економіко-правових умовах». – Дніпропетровськ: Державний ВНЗ «НГУ», 2011. – С.128.

Бардась А.В., Чередниченко Я. Перспективи розвитку вуглевидобувної галузі в умовах екологізації світової економіки // Економічний простір: Збірник наукових праць. - 2011.- №56/2. – С. 260-268.

2010 рік

Бардась А.В., Іщенко Я. Шляхи управління економічним потенціалом підприємства при невизначеності та/або нестабільності умов господарювання // Трансфер технологій: від ідеї до прибутку: Матеріали І міжнар. наук.-практ. конф.студ., асп. і мол. учених. [Текст] в 2 Т. - Д. : Національний гірничий університет, 2010. - Т.1. - С. 242-244.

Бардась А.В., Кудрявцева Т.Ю., Трофімова К.С. Параметри ентропійної природи вугільних шахт щодо впливу на довкілля та виробничі витрати // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми інноваційного розвитку економіки України». – Дніпропетровськ: НГУ, 2010. - С. 7-8.

Бардась А.В., Ситник В.В., Червоненко А.І. Оцінка впливу відпрацювання запасів вугілля на довкілля // Економіка: проблеми теорії і практики. - 2010. - Випуск 263. Том ІІ. - С. 298-309.

2008 рік

Бардась А.В., Цабегей Н.В. Екологічний аудит як передумова екологічної паспортизації вугільних шахт України // Економічний вісник Національного гірничого університету. - №4. - 2008. - С. 124-128.


© 2006-2019 Інформація про сайт