Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
treugolnik.jpg Викладачi кафедри менеджменту 
Швець Василь Якович

Швець Василь Якович
Посада: професор, завідувач кафедри
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор

Заслужений економіст України, академік Академії економічних наук України, нагороджений золотою медаллю "За заслуги в освіті"
e-mail:  svy@nmu.one

Амоша Олександр Іванович

Амоша Олександр Іванович
Посада: професор
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор

Учений-економіст, академік Національної академії наук України, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки

Бардась Артем Володимирович

Бардась Артем Володимирович
Посада: професор, декан факультету менеджменту НТУ «ДП»
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор

У 2010 р. увійшов до Топ-10 найкращих викладачів ВНЗ України (за рейтингом журналу "Фокус")
e-mail:  bardas.a.v@nmu.one

 Трифонова Олена Василівна

Трифонова Олена Василівна
Посада: професор
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: доцент 
e-mail: 
trifonova.o.v@nmu.one

Барабан Ольга Андріївна

Барабан Ольга Андріївна
Посада: доцент 
Науковий ступінь: кандидат технічних наук. 
Вчене звання: доцент 
e-mail: baraban.o.a@nmu.one

Баранець Ганна Валеріївна

Баранець Ганна Валеріївна
Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

Заступник завідувача кфедри з питань підготовкі магістрів за спеціальністю 073 «Менеджмент», спеціалізація «Логістика»; 

Керівник магістерської програми «Логістика» 

e-mail:  baranets.g.v@nmu.one

Бойченко Микола Вікторович

Бойченко Микола Вікторович
Посада: доцент
Науковий ступінь: доктор економічних наук.
Вчене звання: доцент
e-mail: bojchenko.m.v@nmu.one

фото Богач 2.jpg

  Богач Кирило Сергійович  
  Посада: доцент 
  Науковий ступінь: кандидат економічних наук
  e-mail: bogach.k.s@nmu.one

Варяниченко Олена Володимирівна

Варяниченко Олена Володимирівна
Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

Заступник завідувача кафедри з питань підготовки магістрів за спеціальністю 073 «Менеджмент», спеціалізація «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»

Керівник магістерської програми «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» 

e-mail: varyanichenko.o.v@nmu.one

Грошелєва Олена Геннадіївна

Грошелева Олена Геннадіївна
Посада: доцент.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
e-mail:  grosheleva.o.g@nmu.one

11.jpg

Дубєй Юлія Володимирівна  
Посада: доцент               
Науковий ступінь: кандидат економічних наук 

e-mail: 
dubyej.yu.v@nmu.one

 Дудник Алла Вікторівна 

Дудник Алла Вікторівна
Посада: доцент                  
заступник декана факультету менеджменту ДВНЗ "НГУ"  
e-mail: 
dudnik.a.v@nmu.one

Загорудько Валерій Леонідович Загорудько Валерій Леонідович
     Посада: доцент
     Відповідальний секретар приймальної комісії факультету менеджменту                                
     e-mail: 
zagorudko.v.l@nmu.one
Іванова Марина Іллівна

Іванова Марина Іллівна 
Посада: доцент 
Науковий ступінь: доктор економічних наук 
Вчене звання: доцент

Заступник завідувача кафедри з питань підготовки магістрів за спеціальністю 073 "Менеджмент", спеціалізація "Менеджмент організацій і адміністрування"

Керівник магістерської програми «Менеджмент організацій і адміністрування» 
e-mail: 
ivanova.m.i@nmu.one

  Кравець Олеся Юріївна Кравець Олеся Юріївна
    Посада: доцент 
    Науковий ступінь: кандидат економічних наук 
    Вчене звання: доцент
    e-mail: kravets.o.yu@nmu.one
Лозинський Ілля Євгенович

Лозинський Ілля Євгенович
Посада: доцент 
Науковий ступінь: доктор економічних наук 
Вчене звання: доцент
e-mail: lozinskij.i.ye@nmu.one

Папіж Юлія Сергіівна

Папіж Юлія Сергіівна
Посада: доцент, заступник завідувача кафедри
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
e-mail: papizh.yu.s@nmu.one

Саннікова Світлана Федорівна

Саннікова Світлана Федорівна
Посада: доцент 
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент 

Заступник завідувача кафедри з питань підготовки бакалаврів за спеціальністю 073 "Менеджмент";            

e-mail: sannikova.s.f@nmu.one

Усатенко Олександр Васильович

Усатенко Олександр Васильович
Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат технічних наук 
Вчене звання: доцент
e-mail: usatenko.o.v@nmu.one

Черняк Володимир Іванович 

Черняк Володимир Іванович 
Посада: доцент 
Науковий ступінь: кандидат технічних наук 
Вчене звання: доцент
e-mail: chernyak.v.i@nmu.one

Казимиренко Олексій Володимирович

Казимиренко Олексій Володимирович
Посада: старший викладач  
e-mail: kazymyrenko.o.v@nmu.one

фото Тимошенко.jpeg

Гришаніна Олександра Олександрівна 
   Посада: асистент    
   Науковий ступінь: кандидат економічних наук    
   e-mail: timoshenko.o.o@nmu.one

Деордієва Вікторія Анатольєвна

Деордієва Вікторія Анатольєвна
Посада: асистент 
e-mail: deordiyeva.v.a@nmu.one

Юденко Вікторія Валеріївна

Юденко Вікторія Валеріївна
Посада: асистент
e-mail: yudenko.v.v@nmu.one


© 2006-2019 Інформація про сайт