Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Швець Василь Якович

Швець Василь Якович


Посада: Завідувач кафедри менеджменту

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

111.jpg 222.jpg

Викладає дисципліни: "Креативний менеджмент", "Професійні функції та задачі магістрів", «Управління закладами освіти»

керівництво бакалаврськими та магістерськими кваліфікаційними роботами.

Закінчив Дніпродзержинський технічний університет за спеціальністю «Бухгалтерського обліку та аудиту» та отримав кваліфікацію «економіст».

У 2000 р. Указом Президента України присвоєно почесне звання «Заслужений економіст України».

З 2001 р. академік Академії економічних наук України.

У 2004 р. здобув ступінь доктора економічних наук зі спеціальності «Організація управління, планування і регулювання економікою».

З червня 2011 року обраний за конкурсом на посаду завідувача кафедри менеджменту виробничої сфери Державного ВНЗ «Національний Гірничий Університет». За заслуги перед Україною нагороджений орденом «За заслуги» III ступеня, Грамотою Верховної Ради України, грамотами «Подяка Президента України» і «Подяка кабінету Міністрів України», а також подяками голови Обласної державної адміністрації та Обласної ради, Орденами Святого Володимира та Преподобного Нестора – Літописця, орденом Республіки Казахстан «Достик» («Дружба») II ступеня.

У 2007 році йому присвоєне вчене звання професора.

У березні 2009 року нагороджений золотою медаллю Міжнародної Кадрової Академії «За заслуги в освіті».

В 2012 році нагороджений Почесною Грамотою Кабінету Міністрів України.

З 2012 року по 2015 рік був Головою спеціалізованої вченої ради Д 08.080.01 при Державному ВНЗ «Національний Гірничий університет», членом спеціалізованої вченої ради Дніпропетровського університету ім. А. Нобеля,

З 2013 року призначений Головою експертної ради з менеджменту і торгівлі Державної акредитаційної комісії України, членом Науково-методичної комісії з менеджменту і адміністрування МОН України.

Голова редакційної колегії наукового періодичного видання «Економічний вісник Національного університету»

Голова Дніпропетровського обласного правління Спілки економістів України

У січні 2017 року нагороджений вищою нагородою ДВНЗ «НГУ» - медаллю «За відданість університету».

e-mail: svy@nmu.one


orcid_logo2.jpgscholar.google

Публікації

1. Швец В.Я., Лозинский И.Е. Резервы поддержания мощности угольных шахт Украины // Економічний вісник НГУ. – 2013. – № 1 (41). – С. 119-123.

2. Швец В.Я., Іванова М.І. Формування дієвої комплексної системи управління якістю продукції машинобудування // Економічний вісник НГУ. – 2013 – №2 (42). – С. 147-156.

3. Швец В.Я., Дроботова М.В., Музичка А.Р Процесний підхід до управління підприємством // Всеукр. науково-виробничий журнал «Сталий розвиток економіки» / Хмельницький інститут економіки, технологій і підприємства. – 2013. –  № 1 (18). – С. 74-78.

4. Швец В.Я., Баранець Г.В., Олійник С.П.Розвиток підприємств міського електротранспорту: від проблем до перспектив // Економіка і регіон. - №2(37).  -2013.- С. 50-56. 

5. Швец В.Я., Папіж  Ю.С., Забава Ю.С. Иновационные подходы к формированию конкурентных стратегий логистической системы предприятия // Интегрированные основы инновационного и устойчивого развития экономики: сборник научных статей. – Пенза: Приволжский Дом знаний, 2013. –С. 52-54.

6. Швец В.Я., Папіж Ю.С., Ивасенко Е.М.  Эффективное управление логистической инфраструктурой как основа устойчивого развития предприятия // Интегрированные основы инновационного и устойчивого развития экономики: сборник научных статей. – Пенза: Приволжский Дом знаний, 2013.С. 54-56.

7. Швец В.Я., Єрохондіна Т.О. Оцінка інвестиційної привабливості Дніпропетровського та Донецького регіонів // Розробка родовищ 2013 : щорічний наук.-техн. збірник / редкол. : В.І. Бондаренко та ін. – Д. : ТОВ «Лізунов Прес», 2013. – С. 59-65.

8. Швец В.Я., Соломіна Г.В Стандарти оцінки ефективності діяльності інститутів спільного інвестування: світовий досвід і Україна Економіка промисловості. – Донецьк: ІЕП НАН України,  2013. – С. 201-208.

9. Швец В.Я., Кочерга А.В. Основні проблеми та удосконалення методів логістичного аудиту на підприємстві // Вісник сертифікації залізничного транспорту . – 2013. – № 12 (6). – С. 9-14.

10. Швец В.Я., Палехова Л.Л., Палехов Д.А., Иванников А.Л. Имплементация идей устойчивого развития в учебные программы студентов экономических спеціальностей // Економічний вісник НГУ. – Дніпропетровськ: НГУ, № 2 (46). – 2014. – С. 114-119.

11. Швец В.Я., Баранець Г.В Міжнародні освітні програми як ефективна форма трансферу логістичних знань // Розробка родовищ 2014 : щорічний науково-технічний збірник / ред. кол.: В.І. Бондаренко та ін. – Д.: ТОВ «ЛізуновПрес», 2014. – С. 415-423.

12. Швец В.Я., Palekhov D., Schmidt М., Palekhova L. Building upknowledge on sustainable development at higher education institutions // Науковий вісник НГУ. – № 4. – ДВНЗ «НГУ», 2015. – РР. 137-141.

13. Швец В.Я., Єфремова Н.Ф., Галаганов В.О. Аналіз моделей ринку праці: теоретичне та практичне значення // Міжнар. наук-практич. журнал «Економіка та держава». – 2015. – №2 (лютий). – С. 70-74.

14. Швец В.Я., Палехова Л.Л., Шмидт М., Палехов Д. Партнерство как метод  продвижения модели высшего образования для целей устойчивого развития // Економічний вісник НГУ. – №3 (51). –2015. - С. 146-154.

15. Швец В.Я. Система менеджмента устойчивого развития в производственной сфере // Менеджмент, маркетинг, предпринимательство: содействие устойчивому развитию: материалы І Международной научно-практической Интернет-конференции, 25-26 декабря 2014 г. – Днепропетровск-Коттбус: НГУ-БТУ, 2015. – С. 100. ISBN 978-617-7109-67-8.

16. Белодедов А.А., Швец В.Я. Проблема ответственного образования при подготовке специалистов для горной промышленности // Менеджмент, маркетинг, предпринимательство: содействие устойчивому развитию: материалы І Международной научно-практической Интернет-конференции, 25-26 декабря 2014 г. – Днепропетровск-Коттбус: НГУ-БТУ, 2015. – С. 186. ISBN 978-617-7109-67-8.

17. Shvets V., Palekhova L. Energy strategy of Ukraine: modern challenges // International workshop “Energy supply and energy efficiency” TU Azerbaijan, Baku, 21.09.2015 – 27.09.2015. – Cottbus: Brandenburg University of Technology Cottbus – Senftenberg, 2015. - PP. 7-9. ISSN 3-9810211-8-5

18. Shvets V., Palekhova L. Universities in facilitating transfer of science and technology in energy efficiency. In: Sylvio Simon (Ed.) NESEFF- NESEFF-NETZWERKTREFFEN 2016. Brandenburgische Techiche Universität Cottbus-Senftenberg..– Р. 98-103. ISBN 978-3-940471-28-4

19. Швец В.Я., Palekhov D., Schmidt М., Palekhova Partnership between technical universities for promoting knowledge about sustainability standards within the curriculum of higher education // Науковий вісник НГУ. – № 2. – ДВНЗ «НГУ», 2016

20. Shvets V., Palekhova L., Yakovenko T. Universities in facilitating transfer of science and technology in energy efficiency. In: NESEFF-NETZWERKTREFFEN 2016. – Brandenburgische Techiche Universität Cottbus-Senftenberg, p. 22. ISBN 978-3-940471-25-3

21. Швец В.Я., Куваева Т.В. Формирование устойчивых производственно-сбытовых цепочек на основе повышения их интегральной энергоэффективности // Дніпропетровськ: Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури, № 3 (216), 2016. – С. 42-51. ISSN: 2312-2676.

22.   Швець В.Я. Особливості мотивації персоналу в контексті оплати праці / В.Я. Швець, М.І. Іванова, С.Ф. Саннікова // Причорноморські економічні студії. – 2017. – Вип. 13-1. – С. 219-223. 

23.   Швець В.Я. Особливості мотивації персоналу в контексті оплати праці / В.Я. Швець, М.І. Іванова, С.Ф. Саннікова // Причорноморські економічні студії. – 2017. – Вип. 13-1. – С. 219-223.

24.  Pivnyak G. G., Shvets V. Ya., Palekhova L. L. Sustainable development strategy as the key factor for competitiveness of technical universities // Economics Bulletin of the National Mining University. – № 1 (57). – 2017. – Р. 9-14. ISSN 2073-9982.

25. Швець В. Я., Палєхова Л. Л., Палєхов Д. Адаптивний менеджмент для цілей циркулярної економіки // Будівництво, матеріалознавство, машинобудування: зб. наук. праць. Серія: Створення високотехнологічних екокомплексів в Україні на основі концепції збалансованого (стійкого) розвитку. Вип. 99 / ДВНЗ «Пріднепр. держ. академія буд-ва і архітектури»; під загальною редакцією В. І. Большакова. –  Дніпро, 2017. – С. 208-212. ISSN 2415-7031

26. Shvets V., Palekhovа L., Palekhov D., Simon S. (2018) Energy efficiency criteria as a focus for market-driven strategies of large companies in transition economies. Науковий вісник НГУ. № 6. ДВНЗ «НГУ». ISSN 2071-2227. рр. 157-164. (8 стор.)

27. Shvets V.,  Palekhovа L. (2018) An adaptive management approach in the context of climate change. In: NESEFF-NETZWERKTREFFEN Brandenburgische Techiche Universität Cottbus-Senftenberg. ISBN 978-3-940471-25-3 (5 стор)

28. Shvets V. Evaluation of the conditions of effective logistic strategy implementation of an enterprise on the basis of functional and cost analysis / V. Shvets, H. Baranets, O. Tryfonova // Baltic Journal of Economic Studies. – Vol. 4 (2018). – № 5. – Р. 405-411. – DOI: https://doi.org/10.30525/2256-0742/2018-4-5-405-411.(Web of Science Core Collection)

29.  Братута  О.Г.   Теорія обєднання підприємств/ Братута  О.Г.; Укр.держ. хім.-тех. унтер-т. - Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2018.- 379с.  ISBN 978-617-7478-27-9  Рецензент Швець В.Я.

30.  Shvets V.Business environ-ment of the country: approaches to evaluation in the context of management processes / Yu. Petrunia, V. Petrunia, V. Shvets // Scientific Bulletin of National Mining University. 2019, Issue 4, p.114-119 (Scopus).

31. Shvets V.Business environ-ment of the country: approaches to evaluation in the context of management processes / Yu. Petrunia,  V. Petrunia, V. Shvets // Scientific Bulletin of National Mining University. – 2019. – Is. 4. – Р.114-119 (Scopus).


© 2006-2021 Інформація про сайт