Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

 Logo 2022 

Перелік документів по НДР,
в яких приймали участь НПП та аспіранти кафедри менеджменту


Термін
Шифр
№ држр.
Назва
Виконавці
Документ
1
01.01.22-
31.12.24
ЕФ-168
0122U001126
Розвиток науково-методичної бази менеджменту організацій в умовах сучасних глобалізаційних викликів
д.е.н., проф. Швець В.Я., д.е.н., проф. Бардась A.B., д.е.н., проф. Трифонова О.В., д.е.н., проф. Бойченко М.В., д.е.н., проф. Іванова М.І., д.т.н., проф. Харин С.А., к.е.н., доц. Баранець Г.В., к.е.н., доц. Богач К.С., к.е.н., доц. Варяниченко О.В, к.е.н., доц. Грошелева О.Г., к.е.н., доц. Дубєй Ю.В., доц. Дудник A.B., к.е.н., доц. Папіж Ю.С., к.х.н., доц. Саннікова С.Ф., к.т.н., доц. Усатенко О.В., к.т.н., доц. Черняк В.І., ст. викл. Казимиренко О.В., ст. викл. Юденко В.В., асист. Архипенко Т.А., асист. Швець Л.В., аспіранти: Авраменко О.О, Бояркін М.О., Замковий М.Ю., Клименко А.Т., Козаревич С.В., Лабза О.О., Руденко Д.О., Ханов В.В.
- План проведення НДР
- Анотований звіт за 2023 р.
2
31.08.23-
29.12.23
0601104-23
Господоговір з ТОВ «ЗІГФРІД-М»
Стратегія та оптимізація використання автотранспорту в умовах воєнного стану
д.е.н., проф. Швець В.Я., д.е.н., проф. Бойченко М.В., к.т.н., доц. Черняк В.І.,
- Договір
- Звіт
- Акт виконаних робіт
3
02.01.23-31.12.23
010146-22/4122 ПУ
Господоговір з ПрАТ ДТЕК «Павлоград
вугілля»
міжкафедральна
Створити концепцію комплексного видобутку та переробки мінеральної сировини вугільних шахт у контексті сталого розвитку та ESG-стратегії
к.т.н., доц. Черняк В.І., ст. викл. Казимиренко О.В.
 - Заключний звіт з підписами учасників
4
01.01.19-31.12.21
ЕФ-140
0119U000251
Наукові засади розвитку добувних та переробних підприємств України на основі 3R (reduce, reuse, recycle) моделі економіки
д.е.н., проф. Швець В.Я., д.е.н., проф. Бардась A.B., д.е.н., доц. Трифонова О.В., д.е.н., доц. Бойченко М.В., д.е.н., доц. Іванова М.І., д.т.н., проф. Харін С.А, к.е.н., доц. Баранець Г.В., к.е.н., доц. Варяниченко О.В, к.е.н., доц. Грошелева О.Г., к.е.н., доц. Дубєй Ю.В., к.е.н., доц. Дудник A.B., доц. Загорудько B.Л., доц. Папіж Ю.С., к.х.н., доц. Саннікова С.Ф., к.т.н., доц. Усатенко О.В., ст. викл. Казимиренко О.В., ст.викл. Юденко В.В., студентка Архипенко Т.А.
- План проведення НДР
- Заключний звіт
5
25.03.19-31.04.19
71/19
Господоговір з ТОВ «РУССОЛЬ-Україна»
міжкафедральна
Розробити робочий проєкт технології видобутку кам’яної солі в умовах західної частини Райгородської ділянки Слов’янського родовища кам’яної солі
к.т.н., доц. Черняк В.І.,
- Технічне завдання
- Робочий проєкт з підписами учасників
6
01.01.16-31.12.18
ЕФ-125
0116U005243
Теоретичні та прикладні засади стійкого розвитку добувних та переробних підприємств України
д.е.н., проф. Швець В.Я.,  д.е.н., проф. Амоша О.І., д.е.н., проф. Бардась A.B.,д.е.н., проф. Трифонова О.В., д.е.н., доц. Бойченко М.В., д.е.н., доц. Іванова М.І., к.т.н., доц. Барабан O.A., к.е.н., доц. Баранець Г.В., к.е.н., доц. Богач К.С., к.е.н., доц. Варяниченко О.В, к.е.н., доц. Грошелева О.Г., к.е.н., доц. Дубєй Ю.В., к.е.н., доц. Гришаніна О.О., доц. Загорудько B.Л., к.е.н., доц. Папіж Ю.С., к.т.н., доц. Саннікова С.Ф., к.е.н., доц. Кравець О.Ю., к.т.н., доц. Усатенко О.В., к.т.н., доц. Черняк В.И., ст. викл. Дудник A.B., ст. викл. Казимиренко О.В., ст. викл. Тютченко СМ., ас. Деордієва В.А., ас. Шликова В.М., ас. Юденко В.В., студентка Єгорова П.В.
- План проведення
 НДР
- Заключний звіт
7
01.09.2015 –30.06.2018
ЕФ-123
0115U005620
Теоретико-методичні аспекти розвитку систем логістичного управління в умовах трансформаційної економіки
доц. Іванова М.І.
- План проведення
 НДР
- Заключний звіт
8
01.01.16-31.12.17
ГП-482
0116U004619
міжкафедральна
Наукове обґрунтування методологічної, технологічної, екологічної і правової бази вилучення корисних компонентів з техногенних родовищ України
д.е.н., проф. Швець В.Я., к.т.н., доц. Черняк В.І., ст. викл. Казимиренко О.В.
- Заключний звіт з підписами учасників
- Акт впровадження
9
01.01.13-31.12.15
ЕФ-102
0113U003342
Обґрунтування методів та засобів підвищення ефективності функціонування системи управління гірничодобувних підприємств
д.е.н., проф. Швець В.Я., д.е.н., проф. Бардась A.B., к.е.н., проф. Бойко В.В, к.е.н., проф. Буц Ю.В, к.г-м.н., проф. Шаров О.І., к.т.н., доц. Барабан O.A., к.н., доц. Баранець Г.В., к.е.н., доц. Бойченко М.В., к.е.н., доц. Варяниченко О.В, к.е.н., доц. Грошелева О.Г., к.т.н., доц. Єрохондіна Т.О., доц. Загорудько B.Л., к.е.н., доц. Іванова М.І., к.е.н., доц. Клименко О.О., к.т.н., доц. Коміссаров В.Ф., к.е.н., доц. Лозинський І.Є., к.т.н., доц. Саннікова С.Ф., к.т.н., доц. Симоненко О.І., к.т.н., доц. Стєханова 3.С., к.е.н., доц. Трифонова О.В., к.т.н., доц. Усатенко О.В., к.т.н., доц. Черняк В.И., ст. викл. Дудник A.B., ст. викл. Тютченко СМ., ас. Вілянський А.В.. ас. Гавриш О. Р., ас. Деордієва В.А., ас. Ільїнський В.В., ас. Казимиренко О.В., ас. Мазіна М.М., ас. Моісєєв A.C., ас. Мороз B.I., ас. Олійник С. П., ас. Папіж Ю.С., к.ф.н., ас. Скіба Е.К., ас. Тюхменьова К.С, ас. Черняева О.О., ас. Чистяк О.Ю., ас. Шликова В.М., ас. Юденко В.В., зав. лаб. Кибкало В.Ф., асп. Болотова Ю.С., асп. Бондаренко Л.А., асп. Швець Л.В., асп. Скрипкіна Д.А., асп. Дубей Ю.В., асп. Берьозкіна А.Ю., асп. Богач К.С., асп. Жаран К.С., асп. Мосін О.О., асп. Стецька Б.С.
- План проведення НДР
- Заключний звіт
10
01.01.13-31.12.15
ГП-461
0113U000405
міжкафедральна
Розробка теоретико-методологічного та програмно-технічного забезпечення процесів управління гармонійним розвитком гірничопромислових систем в економіці України
д.е.н., проф. Швець В.Я.,  д.е.н., проф. Амоша О.І., к.г-м.н., проф. Шаров О.І., ., к.т.н., доц. Черняк В.І., ас. Казимиренко О.В., ас. Моісєєв А.С., асп. ГойчукО.В., асп. Гаренко А.А., студ. Никитюк Є.
- Заключний звіт з підписами учасників

Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт