Dnipro University of Technology — Compliance with the Time
            Новини кафедри та університету
19.12.2016

Нова формула взаємодії


15 грудня 2016 року відбулася конференція трудового колективу ДВНЗ «Національний гірничий університет», на якій зі звітом про діяльність колективу і власну виступив ректор, академік НАН України Г.Г. Півняк.


Доповідь ректора складалася з розділів: інноваційні результати діяльності університету, освітня діяльність, наукова та інноваційна діяльність, міжнародна діяльність, гуманітарна сфера та національне виховання студентської молоді, фінансово-господарська діяльність, першочергові завдання університету.
 
Зазначимо, що виступ Геннадія Григоровича був конструктивним, змістовним і в той же час динамічним. Ключові слова і словосполучення доповіді : інновація, нові форми взаємодії, якість освіти, корпоративні засади доброчесності, розширення й оновлення спеціальностей та спеціалізацій, вимоги ринку, міжнародне співробітництво, сучасні інформаційно-комунікаційні технології, міждисциплінарні проекти, міжнародні наукові програми і гранти, академічна та студентська мобільність, молодіжні наукові ініціативи, англомовні програми підготовки студентів та магістрів, жорстка економія, енергоменеджмент, – свідчать про активну позицію колективу на сучасному освітньому ринку в непростих умовах сьогодення, про колосальні зусилля науково-педагогічних працівників ,співробітників, ректорату й особисто ректора, спрямовані на збереження й розвиток університету , а то ж і України.

Як зазначив ректор Г.Г. Півняк, Національний гірничий університет поставив собі за мету готувати якісний людський капітал, з використанням у навчанні передових наукових досліджень, результатів співпраці з бізнесом та потужними інвесторами, реально впливати на інноваційний розвиток економіки країни.
 
Можна констатувати, що НГУ достойно завершує 2016 рік, має перспективу, творчий колектив науковців і викладачів, кращих студентів, які прагнуть до знань, нових результатів в ім’я збереження і розвитку України, достойної зустрічі 120-ї річниці Національного гірничого університету.

В обговоренні доповіді взяли участь молоді науковці, студенти, завідувачі кафедрами. На конференції трудового колективу Національного гірничого університету винесено рішення про позитивну оцінку діяльності університету і його ректора у 2016 році.Фото відеостудії «Юність»

До списку© 2006-2022 Інформація про сайт