Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
            Новини кафедри та університету
19.12.2016

Нова формула взаємодії


15 грудня 2016 року відбулася конференція трудового колективу ДВНЗ «Національний гірничий університет», на якій зі звітом про діяльність колективу і власну виступив ректор, академік НАН України Г.Г. Півняк.


Доповідь ректора складалася з розділів: інноваційні результати діяльності університету, освітня діяльність, наукова та інноваційна діяльність, міжнародна діяльність, гуманітарна сфера та національне виховання студентської молоді, фінансово-господарська діяльність, першочергові завдання університету.
 
Зазначимо, що виступ Геннадія Григоровича був конструктивним, змістовним і в той же час динамічним. Ключові слова і словосполучення доповіді : інновація, нові форми взаємодії, якість освіти, корпоративні засади доброчесності, розширення й оновлення спеціальностей та спеціалізацій, вимоги ринку, міжнародне співробітництво, сучасні інформаційно-комунікаційні технології, міждисциплінарні проекти, міжнародні наукові програми і гранти, академічна та студентська мобільність, молодіжні наукові ініціативи, англомовні програми підготовки студентів та магістрів, жорстка економія, енергоменеджмент, – свідчать про активну позицію колективу на сучасному освітньому ринку в непростих умовах сьогодення, про колосальні зусилля науково-педагогічних працівників ,співробітників, ректорату й особисто ректора, спрямовані на збереження й розвиток університету , а то ж і України.

Як зазначив ректор Г.Г. Півняк, Національний гірничий університет поставив собі за мету готувати якісний людський капітал, з використанням у навчанні передових наукових досліджень, результатів співпраці з бізнесом та потужними інвесторами, реально впливати на інноваційний розвиток економіки країни.
 
Можна констатувати, що НГУ достойно завершує 2016 рік, має перспективу, творчий колектив науковців і викладачів, кращих студентів, які прагнуть до знань, нових результатів в ім’я збереження і розвитку України, достойної зустрічі 120-ї річниці Національного гірничого університету.

В обговоренні доповіді взяли участь молоді науковці, студенти, завідувачі кафедрами. На конференції трудового колективу Національного гірничого університету винесено рішення про позитивну оцінку діяльності університету і його ректора у 2016 році.Фото відеостудії «Юність»

До списку© 2006-2022 Інформація про сайт